Monthly Archives: September 2016

Monday Night Irish Class, September 26, 2016

Irish Class, September 26, 2016

Rang Gaeilge, 26ú lá Mí na Mheán Fómhair 2016

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

Is goirt iad na deora, na deora a siltear, ach is goirte go mór iad na deora nach siltear. Bitter are the tears that are shed, but much more bitter are the tears that are not.
goirt salty, bitter [metaphorically]
searbh bitter [taste]
Chaoin sí go goirt. She wept bitterly,
arán goirt hard won bread
Is goirt a shaothraigh sé é. It cost him dear. “It was bitter that he earned it”
Ba ghoirt an lá dúinn é. It was a bitter day for us.

Léigh tuilleadh

Monday Night Irish Class, September 19, 2016

Irish Class, September 19, 2016

Rang Gaeilge, 19ú lá Mí na Mheán Fómhair 2016

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

D’ordaigh Dia fearg, ach níor ordaigh sé a coinneáil. God commanded anger, but he did not command that it be kept.
dias ear [of corn/wheat]
ísle lowest.
Is í an dias is troime is ísle a chromann a ceann. The heaviest ear [of corn/wheat] bends its head the lowest.

‘This is an English-speaking business’ – oibrí beáir éirithe as a phost i gCorcaigh tar éis rabhadh a fháil gan Gaeilge a labhairt

Deir Finbarr O’Shea, úinéir The Flying Enterprise, go bhfuil ‘language code’ i bhfeidhm sa teach tábhairne aige ‘because it is a hospitality business’

Léigh tuilleadh

Monday Night Irish Class, September 12, 2016

Irish Class, September 12, 2016

Rang Gaeilge, 12ú lá Mí na Mheán Fómhair 2016

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

Is fearr teach folamh ná drochthionónta. Better an empty house than a bad tenant
Is minic a chealg briathra míne cailín críonna. it is often that sweet talk has deceived a wise girl.

Léigh tuilleadh

Monday Night Irish Class, August 29, 2016

Irish Class, August 29, 2016

Rang Gaeilge, 29ú lá Mí na Lúnasa 2016

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Cluichí Oilimpeacha

<!–

Ní bhreathnaigh mé na Cluichí go minic.
Ní ach píosaí ar an gclár nuachta
an iomarca nuacht pholaitiúil gach lá
Ní fuath liom na cluichí.
Bhí iomarca rudaí eile i mo shaol
Mo phost
Bhí mé ag obair cupla tráthnónta
An tinneas ar mo bhean chéile.
Rinne mo mhic rudaí craiceáilte éagsúla
Bhí mé ag Aonach Éireannach ar Oileán Harriet Dé Sathairn amháin
Bhí mé ar thuras go dtí Northfield na laethanta deiridh na Cluichí.
Bhí mé an-ghnóthach agus gan teilifís ansin.
teacht le chéile reunion
naoi déag 19
seachtó a dó 72
daichead a cúig 45
Bhain mé céim amach I graduated
Coláiste college
Coiste eagraíochta organizing committee

–>

<!–

–>