Monday Night Irish Class, August 8, 2016

Irish Class, August 8, 2016

Rang Gaeilge, 8ú lá Mí na Lúnasa 2016

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

<!–

Seanfhocal

–>

Labhair mé faoi Convergence

féile ficsean eolaíochta science fiction festival
sé mmhile 6 thousand
bhí rudaí i dtrí óstáin, DT, Sheration, 7 Crown Plaza
scannáin movies
plé suimiúil interesting discussion
eolaíocht fíor real science
go leor daione le héadaí aisteach many people with strange clothes
go háirithe as Cogaí Réaltaí
nua i mbliana seo Rey agus BB 8, ach ní chonaic mé Finn
fantaisíocht fantasy
cluichí games
caogu pinginí fifty pennies
linn snámh swuimming pool
ró-ghlórach too noisy
seomraí siopadóreachta dealers’room
D’fhéadai sibh a cheannach leabair, éadaí aisteach, seodra, sceanna …. You could buy books….
Bhí Mia ag diol snáth ansin. Tá cniotálaí go leor
dhíol sí snáth go leor
deireadh seachtaine go maith don ghnó teaghlaigh
Chonaic mé Shari cúpla uair
Bhí Sheraton Sofitel blianta anuas
Tá bialann breá ansin
D’ith muid dinnéar ansin aon uair amháin

Change to negative

Beidh Ó Ríordáin, a chaill a shuíochán Dála… Beidh Ó Ríordáin, nár chaill a shuíochán Dála…
Ba iad ROSG Teoranta a rinne leitheidí Ba iad ROSG Teoranta nach ndearna leitheidí


Relative Clauses
The cat jumped I see the cat that jumped
The woman laughed He heard the woman who laughed
The house was red I see the house that was red
The priest read the book I saw the priest who read the book
The priest saw the movie I like the movie that the priest saw
The athlete kicked the ball I was watching the athlete who kicked the ball lúthchleasaí
He lit the fire with a match. I brought the match he lit the fire with.
The man writes with purple ink. I see the man who writes with purple ink.
The woman went into the house. I see the woman who went into the house.
The man hit the board with a hammer. I bought the hammer the man with the board with.
The woman hit the board with a hammer. I painted the board that the woman hit with a hammer
The woman cleaned the board with soap.
I see the woman who cleaned the board with soap.

–>

Ligimis do pháistí a mbeatha a chur i mbaol!

Let your chilren put their lives in danger

<!–

–>

 1. Ar éigean a ligtear páistí amach leo féin ag spraoi agus ag súgradh anois ligimis dóibh a gcuid

  misnigh ‘a thraenáil’, a scríobhann ár gcolúnaí

  Ar éigean hardly, barely
  are allowed
  ag spraoi at play
  ag spraoi agus ag súgradh fun and play
  misneach courage m gs misnigh
  traenáil train (v), training
 2. Nuair a bhí mé i mo ghasúr dhéanainn rudaí a mbreathnófaí anois orthu mar rudaí contúirteacha.

  Théinn ag rothaíocht fud fad na dúiche gan tuairim ag mo thuistí cá raibh mé. Théadh mé féin

  agus mo chomrádaithe ón scoil ag spraoi ar láithreacha tógála, le trealamh na dtógálaithe a bhí

  imithe abhaile. Nuair a bhí mé trí bliana déag théinn féin agus mo dheartháir óg, nach raibh ach

  dhá bhliain déag, ag taisteal fud fad na hÍsiltíre le ticéad speisialta do dhéagóirí a bhíodh ag

  comhlacht na dtraenacha. Ní bhíodh pioc imní ar ár dtuismitheoirí fúinn, nó má bhí, níor lig siad

  tada orthu.

  rudaí a mbreathnófaí anois orthu mar rudaí contúirteacha things now regarded as dangerous things
  Théinn ag rothaíocht fud fad na dúiche gan tuairim ag mo thuistí cá raibh mé. I used to go cycling around the district without my parents having any idea where I was
  Théadh mé féin agus mo chomrádaithe ón scoil ag spraoi ar láithreacha tógála, Myself and my school comrades would go play on conctruction sites
  le trealamh na dtógálaithe a bhí imithe abhaile. with the equipment of the builders who had gone home.
  ag taisteal fud fad na hÍsiltíre le ticéad speisialta do dhéagóirí a bhíodh ag comhlacht na dtraenacha. traveling across the Netherlands with a special ticket the train company had for teenagers
  Ní bhíodh pioc imní ar ár dtuismitheoirí fúinn, nó má bhí, níor lig siad tada orthu. Our parents did not have any pick of worry about it, or if they did, did not let anything on.
 3. Go deimhin, dhéanaidís féin rudaí a ndéarfaí ina dtaobh inniu nach raibh siad stuama. Bhí veain
  againn. Ní raibh suíochán cúil inti ach ar ndóigh bhí beirt pháistí le hiompar timpeall na tíre chuig
  mamó agus scata gaolta eile. Bhí réiteach ag mo mham. D’aimsigh sí dhá chúisín mhóra toilg a bhí
  caite le taobh an bhóthair ag duine éigin agus chuir i gcúl an chairr iad.

  dhéanaidís féin rudaí a ndéarfaí ina dtaobh inniu nach raibh siad stuama. they did things themselves that they say today are not prudent
  Ní raibh suíochán cúil inti It did not have a back seat in it
  ar ndóigh bhí beirt pháistí le hiompar timpeall na tíre chuig mamó but of course transported two children aroung the country to Grandma
  scata gaolta eile crowd of other relatives
  Bhí réiteach ag mo mham. My mom had a solution.
  D’aimsigh sí dhá chúisín mhóra toilg She found two large cushion sofa
 4. Seo linn, ag réabadh síos an mótarbhealach, mise agus mo dheartháir inár suí ar na cúisíní seo
  nach raibh ceangailte le rud ar bith. Ní raibh radharc ar bith ar chrios sábhála ach an oiread – ná
  ar phóilín a chuirfeadh fíneáil orainn.

  Seo linn, Here we go
  ag réabadh síos an mótarbhealach, tearing down the motorway
  Ní raibh radharc ar bith ar chrios sábhála ach an oiread no sign at all of an indication of a seat belt
  ná ar phóilín a chuirfeadh fíneáil orainn. and a policeman would not fine us
 5. Níorbh í mo mham amháin a raibh dearcadh réchúiseach aici ar chúrsaí sábháilteachta. Nuair a
  théimis ar saoire go Críoch Lochlann sa veain chéanna d’fhanadh na cúisíní sa bhaile agus chuirtí
  struchtúr adhmaid isteach chun veain cheart champála a dhéanamh aisti. Bhínn féin agus mo
  dheartháir inár luí béal fúinn ar an struchtúr seo, ag breathnú amach tríd an ngaothscáth agus ár
  lámha faoinár smig. Níor rith sé le héinne go dteilgfí amach tríd an ngaothscáth céanna muid, mar
  a bheadh dhá dhiúracán, dá mbeadh orainn stopadh go tobann.

  Níorbh í mo mham amháin a raibh dearcadh réchúiseach aici ar chúrsaí sábháilteachta. It was not only my mom who had a relaxed attitude on matters of safety
  Nuair a théimis ar saoire go Críoch Lochlann When we went on vacation to Scandinavia
  d’fhanadh na cúisíní sa bhaile the cushions stayed at homv
  chuirtí struchtúr adhmaid isteach chun veain cheart champála a dhéanamh aisti. put a wooden structure in the van to make a proper camper from it
  Bhínn féin agus mo dheartháir inár luí béal fúinn ar an struchtúr seo My brother and myself used to lie
  mouth under us in this structure
  ag breathnú amach tríd an ngaothscáth looking out through the windshield
  ár lámha faoinár smig
  teilg cast, throw
  mar a bheadh dhá dhiúracán like two missiles
 6. Ag caint ar dhiúracán, sórt diúracán kamikaze a bhí sa veain féin. Toisc go mbíodh stáisiúin
  pheitril gann go leor i dtuaisceart Chríoch Lochlann líonadh m’athair canna breosla plaisteach le
  peitreal, ar fhaitíos na bhfaitíos. Cá gcuireadh sé an canna breosla breise seo? Is ea go díreach,
  cheanglaíodh sé de ghríl an chairr é, díreach os cionn an tuairteora tosaigh – ábhar pléascach a
  shéidfeadh in aer muid ar fad dá mbuailfeadh muid crann, nó carr eile.

  Toisc go mbíodh stáisiúin
  pheitril gann go leor i dtuaisceart Chríoch Lochlann
  Since gas stations were scarce in northern Scandinavia
  líonadh m’athair canna breosla plaisteach le peitreal My father filled plastic fuel cans with gas
  faitíos fear
  ar fhaitíos na bhfaitíos just in case
  Cá gcuireadh sé an canna breosla breise seo? Where would he put these cans of fuel?
  Is ea go díreach Yes exactly
  cheanglaíodh sé de ghríl an chairr é, would be tied to the grill of the card
  díreach os cionn an tuairteora tosaigh just above the front bumper
  ábhar pléascach a shéidfeadh in aer muid ar fad dá mbuailfeadh muid crann explosive material that would blow up in the air of us all if we would hit a tree
 7. Ach féach! Tá mé fós anseo ag clóscríobh liom ar mo shuaimhneas!

  Tá mé fós anseo ag clóscríobh liom ar mo shuaimhneas! I am still here typing peacefully.
 8. Ach ní dhéanfadh tuismitheoirí an lae inniu na rudaí a dhéanadh mo thuismitheoirí sna hochtóidí
  agus tá faitíos orm nach ndéanann páistí an lae inniu na rudaí a dhéanainnse nuair a bhí mé óg. Tá
  buachaill beag dá chuid féin ag mo dheartháir óg. Is i suíochán sábháilte do pháistí a
  thaistealaíonn an leaid beag sin. Tagann fearg ar mo dheartháir aon uair a chuimhníonn sé ar na
  cúisíní a bhíodh i gcúl veain mo mhuintire.

  Ach ní dhéanfadh tuismitheoirí an lae inniu na rudaí a dhéanadh mo thuismitheoirí sna hochtóidí But parents would not do today what my parents did in the 80s
  tá faitíos orm nach ndéanann páistí an lae inniu na rudaí a dhéanainnse nuair a bhí mé óg. I fear children today don’t do things I did when I was young.
  Tá buachaill beag dá chuid féin ag mo dheartháir óg. My younger brother has a little boy of his own
  Is i suíochán sábháilte do pháistí a thaistealaíonn an leaid beag sin. That little lad is in a safe seat for children when he travels.
  Tagann fearg ar mo dheartháir aon uair a chuimhníonn sé ar na cúisíní a bhíodh i gcúl veain mo mhuintire. My brother becomes angry any time he remembers the cushions that would be in the back seat of the van of my people
 9. D’fhéadfaí mífhreagracht a chur i leith mo thuismitheoirí (mar a dhéanann mo dheartháir) ach dar
  liom féin nach raibh ann ach go raibh dearcadh difriúil ar an saol acu. Dearcadh, is oth liom a rá,
  atá sa chill – in aice leis an tuairim a bhí coitianta nuair a bhí mé óg gur i bhfeabhas a bheadh an
  saol ag dul seasta, seachas i ndonas.

  D’fhéadfaí mífhreagracht a chur i leith mo thuismitheoirí Unresponsiveness/disparity could be attributed to my parents
  mar a dhéanann mo dheartháir as my brother does
  dar liom féin nach raibh ann not according to myselft
  ach go raibh dearcadh difriúil ar an saol acu. but they had a different perspective on life
  Dearcadh, is oth liom a rá, A perspective, I regret to say
  atá sa chill that is dead [in the cemetary]
  in aice leis an tuairim a bhí coitianta nearly in the popular opinion
  gur i bhfeabhas a bheadh an saol ag dul seasta, that would improve the life going steady/permanent
  seachas i ndonas. except worse
 10. Sa lá atá inniu ann, tá gach rud ‘contúirteach’.

  Sa lá atá inniu ann, Nowadays
  tá gach rud ‘contúirteach’ everything is ‘dangerous’
 11. Ar éigean a ligtear páistí amach leo féin ag spraoi agus ag súgradh.

  Ar éigean a ligtear páistí amach leo féin ag spraoi agus ag súgradh. Children are hardly allowed out on their own to have fun and play
 12. Tugann Teresa Mannions an tsaoil seo íde na muc is na madraí dúinn nuair a theastaíonn uainn
  dúshlán dhéithe na haimsire a thabhairt.

  Tugann Teresa Mannions an tsaoil seo íde na muc is na madraí dúinn TM gives this life to us the plight of the pigs and the dogs
  nuair a theastaíonn uainn dúshlán dhéithe na haimsire a thabhairt. when we need to give a challenge to the gods of the times.
 13. Fógraíonn na húdaráis códanna i ngach uile dhath nuair a fheiceann siad púcaí in áit éigin.

  Fógraíonn na húdaráis códanna i ngach uile dhath The authorities announce codes in every color
  nuair a fheiceann siad púcaí in áit éigin. when they see a pooka somewhere
 14. Ach dá mhéad rialacha slándála a chuirimid i bhfeidhm, is mó an faitíos a bhíonn orainn, feictear
  dom. Mar a bheadh barántas uainn ón saol nach bhfaighimis bás. Craiceáilte!

  Ach dá mhéad rialacha slándála a chuirimid i bhfeidhm, The more security rules we enforce
  is mó an faitíos a bhíonn orainn, feictear dom Most of us are afraid, it seeoms to me
  Mar a bheadh barántas uainn ón saol nach bhfaighimis bás. We would like a warrantee on us to not die from life.
 15. Agus an toradh a bheas air ná gur dream muid feasta nach mbeidh in ann dul i ngleic le géarchéim
  nuair a bheidh géarchéim dháiríre ann. Ní ligfidh an eagla dúinn.

  Agus an toradh a bheas air ná gur dream muid feasta nach mbeidh in ann dul i ngleic le géarchéim The result will be that the body/group of us will not be able to cope with a crisis/td>

  nuair a bheidh géarchéim dháiríre ann. when there is a real crisis
  Ní ligfidh an eagla dúinn. The fear will not let us.
 16. Cinnte, ní mholfainn d’éinne sampla mo thuismitheoirí a leanúint agus gaiste báis a dhéanamh de
  charr. Ach ba mhaith liom a cheapadh go mbeadh sponc éigin i ngasúir an lae inniu agus go
  ligfeadh a dtuismitheoirí dóibh a gcuid misnigh a thraenáil.

  ní mholfainn d’éinne sampla mo thuismitheoirí a leanúint I do not recommend to anyone following my parents as an exampe
  gaiste báis a dhéanamh de charr. make a death trap of a car
  ach ba mhaith liom a cheapadh go mbeadh sponc éigin i ngasúir an lae inniu I would like to think that there was some spirit/spunk in today’s children
  go ligfeadh a dtuismitheoirí dóibh a gcuid misnigh a thraenáil. that their parents would allow them to train their courage
 17. Mar a dhéanainn féin nuair a bhí mé a trí nó ceithre bliana déag. Déagóir saghas faiteach a bhí
  ionam agus theastaigh uaim rud éigin a dhéanamh faoi.

  Mar a dhéanainn féin nuair a bhí mé a trí nó ceithre bliana déag. As I did my self when I was 13 or 14 dhéanainn [Munster]
  Déagóir saghas faiteach a bhí ionam I was a sort of shy/afraid teenager
  theastaigh uaim rud éigin a dhéanamh faoi. I wanted to do something about it
 18. Oíche i ndiaidh oíche, thugainn aghaidh ar an bpáirc náisiúnta mhór atá gar go leor do theach mo
  mhuintire chun dul amú i ndorchadas na foraoise. D’fhágainn an cosán agus dhéanainn mo
  bhealach tríd an scrobarnach dheilgneach go dtí go mbíodh an bealach caillte agam ar fad.

  thugainn aghaidh ar an bpáirc náisiúnta mhór atá gar go leor do theach mo
  mhuintire chun dul amú i ndorchadas na foraoise.
  I set out for he large national park close to my house
  family to get lost in the darkness of the forest.
  D’fhágainn an cosán I left the path
  dhéanainn mo bhealach tríd an scrobarnach dheilgneach made my through the prickly brush
  go dtí go mbíodh an bealach caillte agam ar fad. until I had completely lost the path
 19. Ansin choinnínn orm píosa eile.

  Ansin choinnínn orm píosa eile Then I kept another piece on me
 20. Léigh tuilleadh sa rannóg seo ‘Tuairimíocht’

<!–

–>

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.