Monthly Archives: March 2021

Rang Gaeilge, 23ú lá na Márta 2021

Duinnín agus na Beacha (tuilleadh)

 • Bhí Cáit ag súil go gcaithfeadh sé an oíche ar an settle sa chistin acu siúd ach bhí a chroí rólán chuige. D’éalaigh sé amach bealach an chnoic trí pháirceanna Mholly – thíos uaidh sa ghleann, páistí Cháit ag spraoi … dhá fholt fionn agus folt donn . . . gáire ard caol leanaí. Chuala sé glór Cháit ag insint dó go soilbhir, faoi dhiscréid, go mbeadh a céile, Tom, ag ceannach na talún ó Nóra … soláthar don triúr leanbh … íoc thar thréimhse … iasacht an árthaigh … siúicre san earrach … siopa … bainis . . spanlóir de sprionlóir ar shlí na fírinne … deis a thabhairt don óige … úsc nimhneach ó na ródaideandróin a chur sa siúicre … seans go n-oibreodh sé, seans nach n-oibreodh. Dá n-oihreodh, bheadh feirm Uí Shé le díol / le ceannach – ar phraghas insroichte / réasúnta … thar thréimhse.

  Kate was hoping he would spend the night on the settle they had in the kitchen, but his heart was too full to him. He escaped out the way of the hill through Molly’s fields. Below him in the valley Kate’s children were playing … two blond heads and a brown head … the high thin laugh of children. He heard Kate’s voice telling him clearly, discretely, that her husband, Tom, would be buying the land from Nora … provide for three children … pay over time … lending the container … sugar in spring … shop … wedding … Spindle-legged person of a miser to his eternal reward … giving the youth an opportunity … put poisonous extract from the rhododendrons in the sugar … chance it would work, chance it would not. If it worked, O’Shea’s farm would be for sale/purchase – at an affordable/reasonable price … over time.

  rólántoo full
  foltHair (of head); (pl.) locks, tressesm
  soilbhirPleasant, cheerful; jovial, merry; ready of speech, well-spoken
  discréiddiscretionf
  iasachtLending, borrowing; loanf
  árthach Vessel, ship, boat; containerm gs árthaigh
  bainisweddijng
  spanlóirSpindle-legged person
  sprionlóirMean, miserly, person; miser, skinflintm
  ar shlí na fírinneto his/her/their eternal reward
  deisopportunity [here]f
  úscfat, grease; extractm
  insroichteachtinsroichteacht

 • Léigh tuilleadh

A Copper Mine in Ancient Israel

I wrote in The Archaeology of Armageddon:

The site was occupied almost continuously from about 3500 BCE until about 586 BCE, but a direct connection to King Solomon has yet to be found. What were thought to be Solomon’s stables now seem to date from the reign of Ahab, about 870-850 BCE. Ahab and his father Omri get a terrible press in the Biblical book of 1 Kings, but unlike their predecessors in both Israel and Judah, they are mentioned in contemporary Moabite and Assyrian records. We do not yet have such a verification of the Biblical account for David and Solomon
However, somebody at that time was operating a large copper mine in what is now Israel with fortifications. Continue reading

Rang Gaeilge, 6ú lá na Márta 2021

Duinnín agus na Beacha

Saite, a swarm (of bees, {et cetera})… MacShaithe, a second swarm
cráin beiche, a female bee
máthair áil, mother of a brood, a prolific mother, a queen-bee
céir bheach, bees wax, honey in the comb
fig. what is choice or perfect; c. bheach is péarla na Muimhneach, the choice and pearl of the men of Munster; but (iron.) Tá sé ‘na céir bheach agat

 • Bhí an tAthair Pádraig istigh sa Leabharlann Náisiúnta, falla foclóirí[gpl] thart air, píosaí páipéir le focail luachmhara breactha orthu ag titim ina gconfetti ar an urlár thart air. Taobh leis bhí East Lynne le Mrs. Henry Woods [Diolann Amazon an leabhar sin]. Bhí dhá chairéad, duileasc agus úll leagtha amach go néata ar an leabhar seo. Léifadh sé Mrs. Henry ag am lóin chun a intinn a fhuaradh. Go dtí sin, choinneodh sí na cairéidí amach ón dúch.

  Father Dineen was in the National Library, a wall of dictionaries around him, pieces of paper with valuable words written on them falling like confetti on the floor around him. Beside him was East Lynne by Mrs. Henry Woods. There were two carrots, dulse[a seaweed] and an apple were neatly laid out on this book. He would read Mrs. Henry at lunchtime to cool his mind. Until then, she would keep the carrots out of the ink.

  falla = ballawallm
  luachmharValuable, costly, precious
  breacthaspeckled, dappled; written
  cairéadcarrotm
  duileascdulse[a seaweed]

 • Léigh tuilleadh