Category Archives: languages

Rang Gaeilge, 27ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2020

Duinnín agus an Cat

Féirín . . . a reward, a present, a keepsake . . . in a bad sense, a lasting complaint, an affliction ; f. Nodlag, a Christmas box.

Deireadh an scéil
End of the story

Oíche Lae Nollag atá ann. Tá an tAthair Pádraig Ó Duinnín ar an traein dheireanach ó Shráid Amiens ar a shlí abhaile go dtí an bungaló beag cois farraige i bPort Mearnóg mar a bhfuil cónaí air. Tá a hata ard dubh síoda leagtha béal in airde ar a ghlúine mar a mbíonn lámhscríbhinn éigin de ghnáth. Tá sé ag cáitheadh sneachta. Ó am go chéile ardaíonn an Duinníneach an nuachtán atá leagtha ar an hata aige agus féachann sé arís ar an bpiscín cait atá ina chodladh istigh. Agus é ag druidim le stáisiún Phort Mearnóg, crochann sé an ruidín beag dubh san aer le súil go mbeadh cat ó dhuine éigin. Ní fhéachann ceachtar den bheirt eile sa charráiste air féin ná ar an bpiscín. Ligeann sé osna agus cuireann sé síos ina phóca é. Póca doimhin é a shíneann go bun a chóta – maintín, a bhfuil sé cairdiúil léi, a réitigh an póca seo, in aisce, dó – le gur féidir leis rudaí ilghnéitheacha a iompar thart go discréideach. Sháigh an piscín ingne ina láimh agus é á stiúrú isteach go cneasta. ‘Féirín!’ arsa an Duinníneach go grod.

It is Christmas Eve. Pádraig Ó Duinnín on the last train from Amiens Street on his way home to the small seaside bungalow in Portmarnock where he lives. His tall black silk hat is set mouth-high on his knees where some manuscript is usually. It is snowing [lit. “throwing snow”]. Occasionally Dineen raises the newspaper set on his hat and he looks again at the kitten who is sleeping inside. Approaching Portmarnock station, he lifts the little black thing in the air with the hope it be someone’s cat. Neither of the other two in the carriage looks at him or the kitten. He lets out a sigh and puts it down in his pocket. It is a deep pocket that stretches to the bottom of his coat, – a seamstress, with whom he is a friend, made this pocket, for nothing, for him – so that he can carry various things around discreetly. The kitten pushed a claw into his hand while while he was politely steering it in. ‘Gift!’ Said Dineen abruptly.

either, neither [with neg.]
síodasilkmgs síoda
leagthalaid
béalmouthm
de ghnáthas a rule
lámhscríbhinnmanuscriptf
féachlookv
piscínkittenm
druidclose, shut; Move close to, draw near, approach [with le
crochhang; raise up; lift, carryv
ceachtar
osna a ligeansighv
doimhin = domhaindeep
sínstretchv
maintínseamstress
aisceRequest, favour; gift, present.f
in aiscefor nothing, gratis
ilghnéitheachaDiverse, various, heterogeneous
discréideachdiscreet
SáighThrust; stab; push, press; dart, lunge
iongaclaw; fingerf pl ingne
stiúrústeering, directing, guiding
cneastaHonest, sincere; Decent, seemly; Mild-mannered
grodShort, sudden; prompt, abrupt

Tus an scéil
Beginning of the story
Léigh tuilleadh

Rang Gaeilge, 22ú lá Mí na Mheán Fómhair 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil XII: Fianaise Eilíse
Alice’s Testimony

 • “Anseo!” a ghlaoigh Eilís, agus í ag dearmad toisc a chorraithe is a bhí sí, cé chomh mór a d’fhás sí sna nóiméid deireanacha. Léim sí ina seasamh chomh tobann sin gur leag sí bosca an ghiúire le binn a gúna, rud a chaith na giúróirí anuas ar an slua thíos. D’fhan siad ina luí ansin ar a bhfad is ar a leithead, rud a chuir i gcuimhne di go baileach an babhla d’éisc órga a leag sí go tuaipliseach an tseachtain roimhe sin.

  “Here!” called Alice, and she had forgotten because she was excited how big she had grown in the last few minutes. She jumped to her feet so fast that she knocked over the jury box with the hem of her dress, which threw the jurors down onto the crowd below. They remained lying there far and wide, which reminded her of exactly the goldfish bowl that she had accidentally knocked over the week before.

  corraighmove, stir, agitate
  leagknock down; lay, set
  binnpeak, edge
  baileachexact
  babhlabowlm
  iascfishm gs npl éisc
  órgagolden
  tuaiplisblunderf

 • Léigh tuilleadh

Ceardlann, 20ú lá Mí na Bealtaine 2018

bainextract, release, …bíogchirp; start, jumpbrisbreakcaiththrow, spend, wear,…
ceapthinkcíorcombcuirputdíolsell
doirtpourdúnclose, shutfágleavefanwait, stay
féachlookfillBend, turn back; foldfliuchwetgeallpledge, promise
gobpeck, project; sproutgoidTake away, removelaslightleanfollow
liglet, allow, permit, let out, release,…measEstimate, value, judge; deem, considermolPraise, commend; recommendmúchSmother, suffocate; extinguish, dull, deaden, suppress
múinteachnochtBare, strip, uncoverpléascExplode; burst, shatterpógkiess
priocPrick, prod, goadscuabSweepseasstandsiocfreeze
stadstop, halttittógLift, raise; take up, taketuigunderstan d
atswell, bloatéagDie; expire, die outéistlisteniarrask, request, attempt
iascfishiocpayóldrinkúscOoze, exude
bailighCollect, gatherbreathnaighObserve, examine; look at, watch; look, appearceannaighbuycodailsleep
coinnighkeep, maintaincríochnaighfinishdeifrighhurrydírighstraighten, direct, point at
dorchaighdarkendúisighwake, awakefiosraighinquirefógairCall out, proclaim
foilsigh Reveal, disclose; publishgiorraighgiorraighgortaighHurt, injuremaraighkill
labhairspeakléirighMake clear, explain, illustratemínigh Smooth, polish; make gentle, quiet; explain, expoundmungailMunch, chew
múscailWake, awakeneartaighstrengthenpeacaighsinponcaighPoint, punctuate; dot
postaighPost, appoint to postsmaoinighthinkséimhighThin, attenuatesocraighsettle, level, adjust
taitinshine; pleasetarlaighhappen, occurteastaighBe wanted, neededtosaighbegin
ainmnighnameaistrighMove; transfer, translateéirighrise, becomeeitilfly
imirplayimighgo away, leaveinistellíslighLower, depress
oibrighworkoscailopenullmhaighMake ready, prepareúraighfreshen, become moist/damp