Monthly Archives: January 2020

Rang Gaeilge, 13ú lá mí Eanáir 2020

Rang Gaeilge, 13ú lá mí Eanáir 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil VI: Piobar agus Muc
Pepper and a Pig
 • D’fhan sí ag féachaint ar an teach go ceann cúpla [cúpla does not take genitive ] nóiméad agus í ag fiafraí di féin cad ba chóir di a dhéanamh. Go tobann rith giolla gléasta i libhré amach as an gcoill (cheap sí gur giolla a bhí ann toisc libhré a bheith air: mura measfaí [cond aut] é, áfach, ach ar a aghaidh amháin, déarfaí gur iasc a bhí ann [alternative to copula])—agus bhuail go tréan lena ailt ar an doras. Bonnaire eile i libhré a d’oscail é, aghaidh chruinn agus súile móra ar nós froig a bhí air siúd[?]; agus thug Eilís faoi deara go raibh peiriúicí catacha púdracha ar chloigeann na beirte. Bhí an-fhiosracht uirthi le fáil amach cad a bhí ar bun acu agus shleamhnaigh sí as an gcoill beagán le héisteacht leo.

  She looked at the house for a couple minutes and asked herself what she should do. Suddenly a well-dressed servant in livery ran out of the wood (she thought he was a servant because of the livery he had on: if it would not be judged, however, from his face, it would be said a fish was there)—and knocked with his knuckles on the door. Another footman in livery opened the it, he had a round face and big eyes like a frog; and Alice noticed that both had curly powdered periwig on their heads. Alice was very curious to find out was was going on with them and she slipped from the wood to listen to them.

  go ceannTo the top of; To the end of; For the duration of
  giollaYouth; page, boy; Attendant, gillie; man-servant, messenger; fellow
  gléastaglazed, glossy, shining; equipped; (well-)dressed
  libhréLivery
  measestimate, value, judge
  áfachhowever
  tréanStrong, powerful; intense, violent
  siúdThat, yon
  peiriúicperiwigf
  catachcurly
  púdrachpowdered
  ar bunestablished; going on
  sleamhnaighslide, slip
  beagánlittle bitbeagán usually followed by a noun, but not here

 • Léigh tuilleadh