Monthly Archives: May 2020

Rang Gaeilge, 13ú lá Mí na Bealtaine 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil VIII: Páirc Cróice na Banríona
The Queen’s Croquet Park
 • Bhí crann mór róis [g] ina sheasamh gar do gheata an ghairdín [g]: is geal a bhí na rósanna ag fás air, ach bhí triúr gairneoirí ina thimpeall agus iad go gnóthach á bpéinteáil dearg. Chonacthas d’Eilís gurbh an-aisteach an rud é agus dhruid sí leo ionas gur fearr a d’fheicfeadh sí iad. Nuair a bhí sí ag teacht i láthair, d’airigh sí duine díobh á rá, “Fainic, a Chúig! Ná bí ag stealladh péinte [g] orm mar sin!”

  A large rose tree was standing near the gate of the garden: The roses growing on it were white, but there were 3 gardeners around it and they were busy painting them red. This was seen by Alice to be a very strange thing and she moved closer to them so she could see them better. When she came up to them, she heard one of them saying, “Watch out, Five! Don’t be splashing paint on me like that!”

  garnear
  gairneoirgardenerf
  láthairPlace, spot; site, location
  í láthairpresent
  airighperceive, sense
  Fainicbeware, look out, watch out
  geal/bán

 • Léigh tuilleadh