Monthly Archives: April 2020

Rang Gaeilge, 15ú lá Mí na mí Aibreáin 2020

Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas

Caibidil VII: Cóisir Tae na nGealt [gpl]
Tea Party of the Crazy People
Cóisirfeast, banquet, party; attendant groupf
gealtCrazy person, lunaticf

  • Bhí bord arna leagan faoi chrann os comhair an tí agus bhí an Giorria Márta agus an Haitéir ina suí aige: bhí Luch Chodlamáin ina suí eatarthu agus í ina sámhchodladh, agus bhí an bheirt eile ag baint feidhm aisti mar chúisín, a [singular because of beirt?] n-uillinneacha ina luí uirthi, agus iad ag comhrá le chéile os a cionn. “An-mhíchompordach don Luch Chodlamáin,” a smaoinigh Eilís; “ach is ina codladh atá sí; is dócha mar sin nach miste léi.”

    A table was set under a tree in front of the house and the March Hare and the Hatter were sitting at it: A dormouse was sitting between them and it was peacefully sleeping, and the other two were making use of it as a cushion, their elbows lying on it and they were conversing together over its head, “Very uncomfortable for the dormouse,” thought Alice; “but it is sleeping, so it probably doesn’t mind.”

    arnaOn his, her, its, their, having been … with vn
    feidhmFunction; use, service; work, office, dutyf
    cúisíncushionm

  • Léigh tuilleadh