Monthly Archives: November 2016

Monday Night Irish Class, November 14, 2016

Irish Class, November 14, 2016

Rang Gaeilge, 14ú lá Mí na Samhna 2016

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Dé Máirt seo caite

“Seachas an run sin, Mrs. Lincoln. ar thaitin an dráma leat?”

Seanfhocal

banlámh cubit f
Is fearr banlámh den lá ná dhá bhanlámh den oiche. It is better to start early than to work late. Lit. “Better one cubit in the day than two cubits at night.”

Nobody in the class had any idea how Irish folklore turned a unit of length (cubit) into an expression of time. Seems like relativity 🙂

Léigh tuilleadh

Monday Night Irish Class, October 24, 2016

Irish Class, October 24, 2016

Rang Gaeilge, 24ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2016

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

Is fearr filleadh as lár an áthe ná bá sa tuile. Better to turn back at the middle of the ford than to drown in the flood. Is cuimhin liom an t-amhrán Waist Deep in the Big Muddy le Pete Seeger
Bíonn súil le muir ach ní bhíonn súil le cill. There is hope when [lost] at sea, but no hope in the graveyard. Note le for agency

Léigh tuilleadh