Basics

Hello and Goodbye

Hello
First PersonReply
To one personDia dhuit.Dia’s Muire dhuit.
To more than oneDia dhaoibh.Dia’s Muire dhaoibh.

Goodbye: Slán! (sound, healthy)
To those leavingTo those staying behind
to oneSlán leat.Slán agat.
to more than oneSlán libh.Slán agaibh.

Other options
Slán go fóill.Bye for a while.
Oíche mhaith.Good night.
Slán abhaileSafe home.


Who and How are you?

Your Name
Cé thusaWho are you?
Cén t-ainm atá ort?What is your name?
Cad is ainm duit?What is your name?
Mise XI am X
X is ainm atá orm.X is my name.
X is ainm dom.X is my name.

How are you?
Cén chaoi a bhfuil tú?How are you?
Cad é mar atá tú?How are you(Donegal)
Conas atá tú?How are you?(Munster)
Tá mé… Níl mé…
go maithgood, well
go han-mhaithreally well
maith go leorwell enough
go donabad, poorly
go hiontachwonderful
go hainnisterrible
tuirseachtired


Where from, Where now?

Where are you from? Where do you live?

Where are you from?
Cé as thú?Where are you from?
Cad as duit?Where are you from?
Is as _____ mé?I’m from ____.

Where were you born?
Cá rugadh thú?Where were you born?
Rugadh mé i ….I was born in ….

Where are you living?
Cá bhfuil tú i do chúnaí?Where do you live?
Tá mé i mo chónai i….I live in….
Tá conai orm i….I live in….
i = “in”
i Meiriceái gCeanada
i Sasanai gCalifornia
i Éirinni mBoston
i Iowasa bhFrainc
i St. Paulsa nGearmáin
i dTrá Lísan India


Politeness and Ignorance

Manners
Más é do thoil é.Please
Le do thoil.Please
Go raibh maith agat/agaibhThank you
Go raibh míle maith agat.A thousand thanks
Ná habair éIt was nothing (lit. “Don’t say it”)
Tá fáilte romhat/romhaibhYou are welcome
Céad míle fáilte romhatA hundred thousand welcomes [to you]
Gabh mo leithscéal.Excuse me.

Handy Phrases
An dtuigeann tú?Do you understand?
 Tuigim.I understand (“yes”).
 Ní thuigim.I don’t understand (“no”).
An bhfuil Gaeilge agat?Do you have (any) Irish?
 Tá beagán Gaeilge agat.I have a little Irish.
 Níl mórán Gaeilge agat.I don’t have much Irish.
An bhfuil a fhios agat?Do you know?Ah will ah saht?
 Tá a fhios agam.I know.Taw sahm.
 Níl a fhios agam.I don’t know.Nee luh sahm
 Diabhal a fhios agam.The devil if I know (I really don’t know).Dee-ou-wal asam
Cén Ghaeilge atá ar _____? What’s the Irish for ____?
Cén Béarla atá ar _____?What’s the English for ____?


Weather Chat

Cén chaoi a bhuil an aimsir? How’s the weather?
An bhfuil sé go deas? Is it nice out?
Nach bhfuil sé go deas? Isn’t it nice out?
Tá, tá sé go deas. It is nice out.
Níl, tá sé go dona. No, it is bad out.
Níl, níl sé go deas. No, it is not nice.


Tá sé…
go deas go breá go hálainn go dona
nice fine lovely bad
geal dorcha tirim fliuch
bright dark dry wet
fuar te gaofar ceomhar
cold hot windy foggy
grianmhar scamallach stoirmiúil go holc
sunny cloudy stormy bad, terrible

Té sé ag cur…
báistí sneachta seaca
raining snowing freezingLikes Dislikes, & Preferences

´ ´ ´
Do you like…?
An maith leat _____? Do you like _____?
Is maith. Yes.
Ní maith. No.
Is fearr liom _____. I prefer _____.
Activities
An maith leat damhsa? Do you like dancing?
Is maith lion léamh. I like reading.
Ní maith liom péinteáil. I don’t like painting.
snámh swimming
garraíodóireacht gardening
taisteal traveling
éisteacht le ceol listening to music.
breathnú ar an telifís watching television

Ceol
ceol traidisiúnta traditional music
ceol clasaiceach classical music
ceol tíre country music
ceoldráma opera
snagcheol jazz
roc-cheol rock music
popcheol pop music
Spórt
peil football
cispheil basketball
eitpheil volleyball
haca hockey
leadóg tennis
skiáil skiing
sacar soccer

Teilifís
clár (cláracha) programs
cláracha faisnéise documentaries
cláracha spóirt sports programs
cláracha ceoil music programs
cláracha cainte talk shows
cláracha dúlra nature shows
cláracha mar… shows like…Families and Relatives

DO YOU HAVE . . .?

An bhfuil tú pósta? Are you married?
An bhfuil deartháir agat? Do you have a brother?
Tá/Níl. Yes/No.
An bhfuil clann agat? Do you have children?

máthairmotherathairfatherdeirfiúrsister
iníondaughtermacsonpáistíchildren
seanmháthairgrandmotherseanathairgrandfathergarmhacgrandson
gariníongranddaughteraintínauntuncailuncle

´
Special forms of numbers are used with people.
mac amháin one son
beirt mhac two sons
triúr mac three
ceathrar mac four
cúigear mac five
seisear mac six
deichniúr mac ten

Above ten, regular numbers are used.
Verbs

Understanding
Tuigeann tú mé.You understand me.
An dtuigeann tú mé?Do you understand me?Eclipse
Ní thuigeann tú mé.You don’t understand me.Lenite
Síleann sé go dtuigeann tú mé.He thinks that you understand me.The particles go and nach
Síleann sé nach dtuigeann tú mé.He thinks that you don’t understand me.both cause eclipsis

Questions eclipse, negative answers lenite.


Some other verbs
cansingpres. canann
glancleanpres. glanann
léighreadpres. léann
múinteachpres. múineann

Yes and No–No simple words
An bhfuil sé anseo?Is he here?
Níl.No (is not)Níl = Ní + bhfuil
Níl, níl sé anseo.No, he’s not here.
Níl, tá sé ansin.No, he’s there

Cé thusa?

“Who are you?”

Q: An (fear/ban) thú? Are you a (man/woman)?

A:  
Sea, is _____ mé.

Yes, I’m a _____.
  or  Ní hea, is _____ mé.

No, I’m a _____.

Q: An bhuil tú….? Are you….?

A:  Tá, tá mé _____.
Yes, I’m _____.
  or   Níl, níl mé _____, tá mé _____.
No, I’m not _____, I’m _____

beoalive
marbhdead
seanold
ógyoung
go deasnice
go holcevil, unpleasant
póstamarried

Q: Cén post atá agat? What job do you have?

A: Is _____ mé.  or  Mise _____.

uachtaránpresident
ceoltóirmusician
banríonqueen
aisteoiractor
scríbhneoirwriter

Q: An thusa ____? Are you ____ [name]?

A: Is mise (_____)?  or  Ní mise (_____)?   (or  Is mise./Ní mise.)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.