Monthly Archives: October 2015

Monday Night Irish Class, October 26, 2015

Irish Class, October 26, 2015

Rang Gaeilge, 26ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2015

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

Ní scéal rúin é ó tá a fhios ag triúr é. It’s not a secret once three people know it.
Is leithide bualtrach satailt air. sometimes it is better to leave things alone instead of trying to explain yourself or defend yourself about something said about you. “A cow pat gets bigger (wider) when tread upon.”

CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

Seanchara — “An old friend”

Léigh tuilleadh

Monday Night Irish Class, October 19, 2015

Irish Class, October 19, 2015

Rang Gaeilge, 19ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2015

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

An té os mó a úsáideann a theanga is é is lú a lúbann a dhroim. The person who uses his tongue the most is he who bends his back the least.

CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

Saoirse! — “Freedom!”

Léigh tuilleadh

Monday Night Irish Class, October 12, 2015

Irish Class, October 12, 2015

Rang Gaeilge, 12ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2015

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

“Tá an méid sin de ghnó an earraigh déanta agam,” mar a dúirt an fear tar éis dó a bhean a chur. “That’s that much of the spring business done, ” as the man said after burying his wife.
cuir put, plant, bury vn cur

CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

Go dian sa tóir (tuilleadh) — “Hard in pursuit” (continued)

Léigh tuilleadh

Monday Night Irish Class, October 5, 2015

Irish Class, October 5, 2015

Rang Gaeilge, 5ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2015

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal – (triad)

Na trí ní is mó giodam:
piscín cait
meannán gabhair
nó baintreach óg mhná.

The three friskiest things are:
a kitten
a kid [goat]
and a young widow.


CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

Go dian sa tóir (tuilleadh) — “Hard in pursuit” (continued)

Léigh tuilleadh

Monday Night Irish Class, September 28, 2015

Irish Class, September 28, 2015

Rang Gaeilge, 28ú lá Mí na Mheán Fómhair 2015

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

“Sin méadú ort!” arsa an dreolín, nuair a rinne sé a mhún san fharraige. “That’s made you bigger” said the wren when he had peed in the sea.
“Siúil, a mhic” — mar a dúirt an seanphortán leis an bportán óg. “Walk straight, son” — said
the old crab to the young crab.

Ceisteachan a’ Chaisteil

Léigh tuilleadh