Monthly Archives: January 2022

Rang Gaeilge, 26ú lá mí na Eanáir 2022

Duinnín i Ráth Maonais (tuilleadh)

Also Duinnín i Ráth Maonais

 • ‘Charlotte Lehane a d’aimsigh an corpan, a Athair.’
  ‘Mar sin é, a Sheosaimh?’
  ‘Níorbh fhéidir lei – deir sí – ligint dá comharsa an séú
  haithne a bhriseadh os comhair an tsaoil gan comhairle a leasa a
  chur uirthi. Ní túisce X imithe nár gur thrasnaigh Charlotte an
  bóthar. Chnag sí ar an doras – tá a méarlorg ar an gcnagaire.
  Nuair nach bhfuair sí freagra thuig sí go raibh náire ar an
  bpeacach roimpi. Chuaigh sí thart ar chúl an tí, grásta Dé á
  spreagadh, a deir sí. Bhí a fhios aici cá mbeadh eochair an
  chúldorais. Bhíodh sí mór le Nellie gur éirigh eatarthu i ngeall
  ar John Pinkerton. Isteach lei sa chistin. Bhí Nellie ar an urlar
  roimpi, marbh más fior.’

  ‘Charlotte Lehane found the body, Father.’
  ‘So that’s it, Joseph?’
  ‘She couldn’t – she says – allow her neighbor to break the sixth commandment in front of the world without giving her advice for her well-being. No sooner had X gone than Charlotte crossed the road. She knocked on the door – her fingerprint is on the knocker. When she did not receive an answer, she understood that the sinner before her was ashamed. She walked around the back of the house, inspired by God’s grace, she says. She knew where the back door key would be. She was friendly with Nellie until they quarreled on account of John Pinkerton. Into the kitchen. Nellie was on the floor
  before her, dead as it were.’

  ligint
  comharsa neighbor f
  séú sixth m
  aithne acquaintance, commandment f
  comhairle Advice, counsel; direction, influence f
  leas Good, well-being, benefit, interest m gs leasa
  túisce
  trasnaigh Cross; traverse, intersect; Contradict; interrupt, heckle; interfere
  náire shame f
  peacach sinner m
  grásta grace m
  spreag Urge, incite; arouse, inspire; prompt, encourage
  i ngeall in pledge
 • Léigh tuilleadh