Monthly Archives: October 2016

Monday Night Irish Class, October 10, 2016

Irish Class, October 10, 2016

Rang Gaeilge, 10ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2016

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

Is í an tóirneach a scanraíonn ach an tintreach a mharaíonn. It’s the thunder that frightens, but the lightning that kills.

Béarla amháin ceadaithe d’iarratais ar chonarthaí aistriúcháin Gaeilge ar fiú €2.5 milliún iad

I gceann de na cáipéisí a bhaineann leis an bhfógra do thairiscintí ar sholáthar seirbhísí aistriúcháin Gaeilge, deirtear nach ceadmhach d’iarrthóirí ach tairiscint nó iarratas a dhéanamh i mBéarla
iarratas application
conarthaí agreements [why iad]
I gceann de na cáipéisí a bhaineann leis an bhfógra do thairiscintí ar sholáthar seirbhísí aistriúcháin Gaeilge In one of the documents relating to the notice offering for the provision of Irish translation services
deirtear nach ceadmhach d’iarrthóirí ach tairiscint nó iarratas a dhéanamh i mBéarla it was said that it was only permissible for candidates to make an offering or application in English

Léigh tuilleadh