Old and Caighdeán Spelling

Changeold (Dinneen)Caighdeán (Ó Dónaill)
-ighim → -ímléirighim léirímI explain [2nd conjugation verb]
-ughadh → -ú ceartughadhceartú correction
-aidheacht → -aíochtfalchaidheacht falchaíochtgrimness
-aidhe → -aíamhránaidhe amhránsinger
-eamhail → -iúilsuimeamhail suimiúilinteresting
-ighim → -imighim imI read [1st conjugation verb]
-idhe → -ícroidhe croíheart
-adha- → -ú-bunadhas bunúsorigin
-aedhea- → -ae-Gaedhealach GaelachIrish
-aogha- → -ao-saoghal saollife

From Wong, p. 12.