Monthly Archives: May 2018

Monday night Irish Class, May 21, 2018

Irish Class, May 21, 2018

Rang Gaeilge, 21ú lá mí na Bealtaine 2018

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocail

Is cuid den mhuc a drioball. the tail is part of the pig Chip off the old block, Apple doesn’t fall far from the tree, etc.
domhain deep
éa- [negative prefix
Is é an t-uisce is éadoimhne is mó tormán. The shallowest water is the noisiest
thing, something [sometimes] hence copula construct: +isníos

No contraction in past tense: ba mhó

Léigh tuilleadh

Monday night Irish Class,May 7, 2018

Irish Class, May 7, 2018

Rang Gaeilge, 7ú lá mí na Bealtaine 2018

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocail

An té a bhíonn síos, buailtear cloch air He who is down, is hit by a stone.
agus an té bhíonn suas, óltar deoch air. and he who is yup, drink is drunk by him
taod=taghd fit, impulse
is iomaí taod a thig i lá earraigh Many an impulse comes on a spring day =

Léigh tuilleadh

Ceardlann, 20ú lá Mí na Bealtaine 2018

bainextract, release, …bíogchirp; start, jumpbrisbreakcaiththrow, spend, wear,…
ceapthinkcíorcombcuirputdíolsell
doirtpourdúnclose, shutfágleavefanwait, stay
féachlookfillBend, turn back; foldfliuchwetgeallpledge, promise
gobpeck, project; sproutgoidTake away, removelaslightleanfollow
liglet, allow, permit, let out, release,…measEstimate, value, judge; deem, considermolPraise, commend; recommendmúchSmother, suffocate; extinguish, dull, deaden, suppress
múinteachnochtBare, strip, uncoverpléascExplode; burst, shatterpógkiess
priocPrick, prod, goadscuabSweepseasstandsiocfreeze
stadstop, halttittógLift, raise; take up, taketuigunderstan d
atswell, bloatéagDie; expire, die outéistlisteniarrask, request, attempt
iascfishiocpayóldrinkúscOoze, exude
bailighCollect, gatherbreathnaighObserve, examine; look at, watch; look, appearceannaighbuycodailsleep
coinnighkeep, maintaincríochnaighfinishdeifrighhurrydírighstraighten, direct, point at
dorchaighdarkendúisighwake, awakefiosraighinquirefógairCall out, proclaim
foilsigh Reveal, disclose; publishgiorraighgiorraighgortaighHurt, injuremaraighkill
labhairspeakléirighMake clear, explain, illustratemínigh Smooth, polish; make gentle, quiet; explain, expoundmungailMunch, chew
múscailWake, awakeneartaighstrengthenpeacaighsinponcaighPoint, punctuate; dot
postaighPost, appoint to postsmaoinighthinkséimhighThin, attenuatesocraighsettle, level, adjust
taitinshine; pleasetarlaighhappen, occurteastaighBe wanted, neededtosaighbegin
ainmnighnameaistrighMove; transfer, translateéirighrise, becomeeitilfly
imirplayimighgo away, leaveinistellíslighLower, depress
oibrighworkoscailopenullmhaighMake ready, prepareúraighfreshen, become moist/damp

Monday night Irish Class, April 23, 2018

Irish Class, April 23, 2018

Rang Gaeilge, 23ú lá mí Aibreáin 2018

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocail

Ní raibh sé go maith ó rinne slat cóta dó. “He hasn’t been any good since a yard [of cloth] made a coat for him”
Ní raibh sé ar fáil nuair a bhí a chiall á roinnt. He was not alive when they were handing out sense. “He was not available when his share of sense [was given]”

Léigh tuilleadh