Monday night Irish Class, April 30, 2018

Irish Class, April 30, 2018

Rang Gaeilge, 30ú lá mí Aibreáin 2018

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocail

Seol do sheanmháthair lachain a bhleán. Send your grandmother to milk ducks!
Tá níos mo ná míolta ina cheann. There is nore than insects in his head

Dinnéar ‘Doublé flambé’ atá agat má chuireann sé an t-aláram sa halla ag bualadh…

bualadh striking, beating
Chomh fada le mo bharúil, tá dhá chineál duine ann i gcúrsaí bia
barúil opinion
Chomh fada le mo bharúil As far as it is my opinion
 • ‘Céard atá á réiteach agat don dinnéar?’ Shílfeá gur ceist shimplí í, ach tá sé faighte amach agam gur
  ceist chrua, chasta, choigilteach í agus nach sásófar chuile dhuine sa teach is cuma cén freagra a thabharfaidh
  tú uirthi. Nuair a chuimhníonn tú ceart air, ní hiontas ar bith é do na ‘chefannaí mór le rá
  cáil an chantail a bheith orthu.

  Shílfeá gur ceist shimplí í You would think the question is simple copula gur ?
  tá sé faighte amach agam gur … I have found out that …
  casta complicated, twisted
  coigilteach sparing, frugal
  sásaigh satisfy, please cond. aut. sásófar
  nach sásófar chuile dhuine sa teach is cuma cén freagra a thabharfaidh tú uirthi. not everyone in the house would be satisfied no matter what answer you will give to it
  Nuair a chuimhníonn tú ceart air When you remember it correctly
  cáil reputation
  cantal Plaintiveness; peevishness, petulance

 • Chomh fada le mo bharúil, tá dhá chineál duine ann i gcúrsaí bia.

  barúil opinion
  Chomh fada le mo bharúil As far as it is my opinion

 • Tá siad ann gur aoibhinn leo uaireanta a chloig a chaitheamh sa gcistineach ag réiteach bia agus gur
  geall le flaitheas Dé dóibh triail a bhaint as oidis nua agus béilte galánta a leagan ar an mbord. Ach
  tá dream eile ann freisin, agus sílim go mb’fhéidir go bhfuilim féin ina measc, gur fearr leo na béilte a ithe.

  aoibhinn delightful, blissful
  Tá siad ann gur aoibhinn leo uaireanta a chloig a chaitheamh sa gcistineach ag réiteach bia They are delighted to spend hours in the kitchen preparing food
  geall pledge, bet
  flaitheas Dé the Kingdom of God
  oideas recipe, instruction
  béilte galánta a leagan ar an mbord lay grand meals on the table
  tá dream eile ann freisin there is another group as well
  sílim go mb’fhéidir go bhfuilim féin ina measc I think I might be among them bhfuilim
  gur fearr leo na béilte a ithe that prefer to eat the meails

 • Is breá le mo chara am a chaitheamh sa gcistineach. ‘Bainim an-suaimhneas as’ a dúirt sí liom nuair
  a rinne mé iontas de na seacht gcinn déag de mharógaí Nollag a bhí bácáilte aici agus thuas i líne ar
  bharr na gcófraí sé seachtainí roimh na Nollag anuraidh.

  Is breá le mo chara am a chaitheamh sa gcistineach. It is great for my friend to spend time in the kitchen
  suaimhneas Peace, tranquillity; quietness, rest
  rinne mé iontas de na seacht gcinn déag de mharógaí Nollag I an surprised at the 17 Christmas puddings
  bhí bácáilte aici she baked
  up in line on the chests six weeks before Christmas last year

 • ‘Ó!’ a dúirt mé. Níor rith sé liom riamh roimhe sin i mo shaol go raibh an suaimhneas ar cheann de
  na rudaí a bhainfeá ón mbácáil ná ón gcócaireacht.

  Níor rith sé liom It did not occur to me rith “occur” hyere
  suaimhneas Peace, tranquillity; quietness, rest
  bhainfeá you would get

 • Seans gurb í an fhadhb ná go bhfuil na téarmaí cócaireachta ró-chasta. Bheadh sé i bhfad níos éasca
  dá mbeadh gluais foghraíochta in aice leis na hoidis agus sainmhíniú soiléir tugtha in éineacht léi.

  There is a chance that the problem is that cooking terms are too complicated
  Bheadh sé i bhfad níos éasca It would be much easier
  gluais glossary
  foghraíocht phonetics
  oideas recipe, instruction
  sainmhíniú definition
  soiléir clear, plain, obvious

 • Cuir i gcás, nuair a deir Jamie Oliver go dtógfaidh sé leathuair a chloig na béilte atá sa leabhar
  Jamie Oliver’s Thirty Minute Meals a réiteach, ní shoiléiríonn sé ar chall duit an t-amfataimín a
  thógáil sula dtosaíonn tú ag cócaireacht nó leath bealaigh tríd.

  Cuir i gcás (let us) suppose
  tóg lift, raise, take up, take
  soiléirigh clarify
  call call, need
  leath bealaigh tríd halfway through

 • Níl mé ag rá nach bhfuil rud nó dhó foghlamtha agam agus trí mhíle seacht gcéad dinnéar réitithe
  agam. Is dócha, dá mbeadh brú orm, go bhféadfainn nod nó dhó a thabhairt don té a bheadh ag tosnú amach.

  Níl mé ag rá nach bhfuil rud nó dhó foghlamtha agam I am not saying I do not have a thing or two to learn,
  ague trí mhíle seacht gcéad dinnéar réitithe agam. when I have prepared 3700 meals
  Is dócha, dá mbeadh brú orm, Probably, if there would be pressure on me
  go bhféadfainn nod nó dhó a thabhair I could give a hint or two
  don té a bheadh ag tosnú amach. to the person starting out

 • Mar shampla, is téarma atá ar iasacht ón bhFraincis é ‘julienne’. ‘Séard a chiallaíonn sé ná an fhís
  sin a bhíonn agat i do chloigeann sula dtosaíonn tú ag cócaireacht ar chor ar bith. Samhlaíonn tú an
  béile deas leagtha ar lár an bhoird agus chuile dhuine cruinnithe thart air is iad ag caint is ag comhrá.

  iasacht lending, borrowing
  ‘Séard = Is éard what [not a question], the thing
  ciallaigh mean, signify
  but [here] conj.
  fís vision; fee
  cloig head
  sula before
  samhlaigh imagine
  cruinnigh gather, assemble
  is iad ag caint is ag comhrá they are talking and chatting

 • Focal eile ón bhFraincis é ‘flambé’. ‟Séard atá i gceist leis sin ná, nuair a thosaíonn púir dheataigh ag
  teacht amach as an oigheann is go gcuireann sé an t-aláram deataigh ag bualadh sa gcistineach.
  ‘Doublé flambé’ a thugann tú air má chuireann sé an t-aláram sa halla ag bualadh freisin.

  Séard ← Is éard ← Is é rud what [not a question], the thing
  deataigh smoke
  púir dheataig smoke streaming from chimney,
  oigheann oven

 • Nuair a bheidh tú críochnaithe ar fad leis an gcócaireacht, na haláraim múchta agus na soithí nite,
  d’fhéadfá a rá gur ‘frappé’ atá tú, nó sách ‘frappé’. Reoite, ag leisce.

  múch smother, suffocate, extinguish
  soitheach vessel, dish, container pl soithí
  nigh wash va nite
  sách Full, sated, satisfied
  Reoite frozen
  leisce laziness, sloth

 • <!–

 • –>

Nótaí faoi scéal

<!–

–>

Bhí mé ag smaoineamh ar an obair bhaile.
Chuimhnigh mé scéal le Utah Phillips
Ba amhránaí, scéalaí, file, Sóisialaí é
Is é mo scéal bia is fearr leat
Bhí sé ag obair ag iarnród i Nevada.
ní raibh cócaire fíor ann.
Ba é ceann de na hoibrithe an cócaire
conas a roghnaíonn siad an cócaire?
Ba é an fear nua é
Ní raibh a fhios aige
bhí Dinnéar an chéad lá uafásach
ghearán sé
Dúirt sé go raibh an bia dona.
Dúirt na hoibrithe eile “Ceart go leor. Is tú an cócaire anois.”
cad a d’fhéadfadh sé a dhéanamh anois?
Ní maith leis an an bpost cócaire.
Caithfidh oibrí eile a ghearán
Caith sé bia an-olc a dhéanamh
bhácáil sé milseog speisialta
pióg pie
cac excrement, droppings gs caca
mús moose gs múis
An bhfuil a fhios agat an scéal le Utah Phillips “Pióg caca muís?”
Is é teideal na scéal “Pióg Caca Múis” title
Tá a fhios ag gach duine i mo theach an scéal seo.
Deir gach duine go bhfuil mo bhia blasta
Is í M an cócaire is fearr inár dteach
Is í an cócaire í ag dinnéir speisialta: Lá Altaithe, Nollag, 7rl
Is mise an fochef
oibrímid go maith le chéile sa chistin.
Is mé an cócaire ar ghnáth-laethanta go minic, mar shample
Ní chef mé, ach
Is féidir liom roinnt rudaí a chócaireacht go maith
Fanaim in aice leis na rudaí sin.
Níl muid foodies fíor.
Tá an saol ró-chostasach, agus tá sé ag iarraidh an iomarca ama


<!–

Adjectives


Scéal–>

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.