Monday Night Irish Class, July 10, 2017

Irish Class, July 10, 2017

Rang Gaeilge, 10ú lá Mí na Iúil 2017

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

cloch stone f
Dá duiteadh cloch i gcaiseal, is ort-sa thuiteadh sí “If a stone were to fall in a castle, it would fall on you.” thuiteadh subj. eclipses
beir bear, bring
moill delay f
bárr = barr point, top (speed)
Beireann an mhoill an bárr léi Undue haste reduces speed./”Delay brings the top speed with it.”
Ní moill faobhar Taking the time to sharpen your tool won’t slow you down./”Än edge is not a delay.”

‘Leanfaidh
mé le foghlaim na Gaeilge agus mé i mo Thaoiseach’ – Varadkar

Leanfaidh mé le foghlaim na Gaeilge agus mé i mo Thaoiseach I will continue
with learning Irish as I am Taoiseach
Leanfadh Leo Varadkar ag déanamh cúrsaí Gaeilge agus é in oifig an Taoisigh.
Deir sé chomh maith go bhfuil sé ag súil go mbeidh maoiniú breise ar fáil don Ghaeilge

cúrsaí Gaeilge Irish courses
maoiniú breise additional funding
go bhfuil sé ag súil he is hoping
 1. Dúirt ceannaire nua Fhine Gael, a thoghfar mar Thaoiseach inniu, le Tuairisc.ie go raibh sé
  an-sásta leis an dul chun cinn a rinne sé le linn an chúrsa Gaeilge a chríochnaigh sé le déanaí
  agus go bhfuil sé i gceist aige cúrsa eile a dhéanamh.

  tóg Lift, raise; take up, take futthógfar fut aut
  an-sásta leis an dul chun cinn a rinne sé le linn an chúrsa Gaeilge a chríochnaigh sé le déanaí very happy with the progress he made during the Irish course he recently finished go bhfuil sé i gceist aige cúrsa eile a dhéanamh. that he intended to do another course
 2. “Bhain mé taitneamh as an gcúrsa agus chuir sé go mór le mo mhuinín. Tá rún agam coinneáil leis,”
  a dúirt ceannaire Fhine Gael.

  Bhain mé taitneamh as an gcúrsa I enjoyed the course
  chuir sé go mór le mo mhuinín it really increased my confidence”put confidence in me”
  Tá rún agam coinneáil leis I intend to keep with it
 3. Chríochnaigh Varadkar le déanaí Leibhéal 4 den chúrsa a chuireann Gaelchultúr ar fáil d’fhostaithe san earnáil phoiblí.

  le déanaí recently
  en chúrsa a chuireann Gaelchultúr ar fáil d’fhostaithe san earnáil phoiblí the course made available by GC for employees in the public sector
 4. Chun dul ar aghaidh go dtí Leibhéal 5 den chúrsa céanna, ní mór do dhuine marc 70% nó os a chionn a fháil ag Leibhéal 4.

  Chun dul ar aghaidh go dtí Leibhéal 5 den chúrsa céanna to go on to level 5 of the same course
  ní mór do dhuine marc 70% nó os a chionn a fháil ag Leibhéal 4. a person must get a mark of 70% or above at level 4
 5. Tuigtear gur chaith ceannaire nua Fhine Gael an-dua leis an gcúrsa a chríochnaigh sé an mhí
  seo caite agus meastar go ndearna sé an-dul chun cinn lena linn.

  Tuigtear gur chaith ceannaire nua Fhine Gael an-dua leis an gcúrsa a chríochnaigh sé an mhí seo caite It is understood that the new head of FG worked very hard in the course that ended last month
  meastar go ndearna sé an-dul chun cinn lena linn It is thought that he made a lot progress during it ??
 6. Tá geallta ag Varadkar go n-úsáidfeadh sé an Ghaeilge gach lá mar Thaoiseach.

  Tá geallta ag Varadkar go n-úsáidfeadh sé an Ghaeilge gach lá mar Thaoiseach. V has promised he would use Irish every day as T
 7. Maidir le hinfheistíocht bhreise a dhéanamh i réimse na Gaeilge agus na Gaeltachta,
  dúirt ceannaire Fhine Gael le linn thoghchán ceannaireachta an pháirtí gur thuig sé
  “an tábhacht atá le hacmhainní a chur ar fáil chun aidhmeanna na Straitéise [20 bliain don Ghaeilge] a bhaint amach”.

  Maidir le hinfheistíocht bhreise a dhéanamh i réimse na Gaeilge agus na Gaeltachta Regarding making further investment in the field of the language and the Gaeltachts
  dúirt ceannaire Fhine Gael le linn thoghchán ceannaireachta an pháirtí gur thuig sé The FG leader said during the leadership election that he understood
  an tábhacht atá le hacmhainní a chur ar fáil chun aidhmeanna na Straitéise the importance of making resources avaiable to reach the objectives of the strategy [20 years for Irish]
 8. D’fhiafraigh Tuairisc.ie de cén fáth nach raibh geallúint shonrach tugtha aige faoi chaiteachas ar chúrsaí Gaeilge,
  mar a rinne sé sa mhír ina cháipéis pholasaí a bhaineann le cúrsaí ealaíon, cultúir agus spóirt.

  D’fhiafraigh Tuairisc.ie de cén fáth nach raibh geallúint shonrach tugtha aige faoi chaiteachas ar chúrsaí Gaeilge T.ie asked why he had not given a specific promise about expenditures on Irish courses
  mar a rinne sé sa mhír ina cháipéis pholasaí a bhaineann le cúrsaí ealaíon, cultúir agus spóirt as he did in the section of a policy docunent concerning arts, culture and sports
 9. “Cé nach bhfuil aon choimitmint shonrach tugtha agam, táim ag súil go dtiocfaidh ardú ar an maoiniú [don Ghaeilge]
  chun an Straitéis [20 Bliain don Ghaeilge] a chur i bhfeidhm,” a dúirt Varadkar le Tuairisc.ie.

  Cé nach bhfuil aon choimitmint shonrach tugtha agam Although I have not given any specific commitment
  táim ag súil go dtiocfaidh ardú ar an maoiniú [don Ghaeilge]
  chun an Straitéis [20 Bliain don Ghaeilge] a chur i bhfeidhm,
  I hope to increase the funding [for Irish] to put the Strategy [ ] in operation
 10. Dúirt ceannaire Fhine Gael go raibh “sé chomh tábhachtach céanna” a chinntiú go gcaithfí an maoiniú
  atá ar fáil don Ghaeilge ar bhealach a chinnteodh go dtiocfadh feabhas ar chúrsaí agus go mbainfí spriocanna amach.

  sé chomh tábhachtach céanna equally important
  a chinntiú go gcaithfí an maoiniú to confirm the funding would be spent caithfí aut cond
  atá ar fáil don Ghaeilge ar bhealach a chinnteodh go dtiocfadh feabhas ar chúrsaí agus go mbainfí spriocanna amach that is available for Irish in a way that would confirm it would go to improvement of matters and goals would be reached. bainfí aut cond
 11. <!–

 12. –>


  Tá/Is

  1. the example is pretty simple
  2. Also in the vicinity are white clay quarries and separate buildings ….
  3. This story is horrifying….
  4. That is just not true
  5. Octopuses are famously smart….
  6. ….she was renowned for her work and many achievements.
  7. The moon is precious….
  8. …this intuition is wrong.
  9. …. all parts are food-safe ….
  10. The 1-1/4″ tall, 1-1/2″ diameter bell is lightly lacquered to resist scuffs and tarnish.
  Is
  1. The icon of Theodore Stratilat is the ceramic icon [referring to a picture]
  2. Once the Monastery in Patleina was the largest manufacturer of the famous ceramic icons of the time….
  3. The press is part of a friends collection.
  4. A civil fine is not a criminal punishment.
  5. I’m a huge fan and avid listener.
  6. Alt-facts are the beginning of authoritarian regimes
  7. The web is actually a computer….
  8. This effort is an investment in you….
  9. That arc is actually three separate images of the same background galaxy.
  10. The Trumps are “minnows in a shark tank.”

  Notaí Scéil
  lá an Neamhspléachais Independence Day
  chonaic muid an scannáin Bean Iontais
  Bhí na Amasóin an-mhaith
  ní raibh a fhios agam faoin scéal cogaidh domhanda amháin
  Thaitin liom an nóta faoi Thucydides, ach léiríonn sé go bhfuil fadhb leis an plota
  Ma léigh Diana T, bheadh a fhios aici faoi fir agus na uafáis cogaidh
  Ní bheadh sí soineanta soineanta naïve
  Bhí Ludendorff duine fíor
  i ndáiríre ní fuair sé bás le linn an chogaidh
  Ní mharaigh sé oifigigh Gearmáine eile
  gcuimhne sé liom sa scannán Goldfinger. beagán trom, olc, agus cliste
  tar éis an scannáin chuaigh muid go dtí siopa gairdín
  cheannaigh Mia roinnt bláthanna
  chuaigh muid abhaile agus rinne dinnéar lasmuigh
  Stéig agus prátaí. sailéad freisin agus fíon
  Ní dhearna muid tine ealaíne tine ealaíne fireworks
  Is maith linn ár n-mhéara
  D’eitil mé go Atlanta ar an Déardaoin
  sochraide mo dheartháir chéile, a fuair bás i mí na Bealtaine
  aimsir an-te agus an-fhliuch

  <!–

  –>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.