Monday night Irish Class, July 24, 2017

Irish Class, July 24, 2017

Rang Gaeilge, 24ú lá Mí na Iúil 2017

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

<!–

Seanfhocal

–>

Fear Gaeltachta díbeartha as Meiriceá ag na húdaráis inimirce

<!–

–>

Bhí John Cunningham as Gaeltacht Thír Chonaill ina chónaí i Stáit Aontaithe Mheiriceá ó bhí 1999 ann.
Chuaigh sé anonn ar chlár víosa ach níor fhág sé an tír nuair a chuaigh an víosa sin in éag

Chuaigh sé anonn ar chlár víosa He went over on a visa program
níor fhág sé an tír nuair a chuaigh an víosa sin in éag He did not leave the country when the visa expired
 1. Tá John Cunningham, an fear as Gleann Cholm Cille i
  nGaeltacht Dhún na nGall a gabhadh an mhí seo caite i Meiriceá
  mar gheall ar shárú ar dhlíthe inimirce, curtha abhaile ag údaráis
  imirce na Stát Aontaithe.

  a gabhadh arrested
  mar gheall ar shárú ar dhlíthe inimirce for a violation of immigration laws
  curtha abhaile ag údaráis imirce na Stát Aontaithe. sent home by the immigration authorities of the USA
 2. Cuireadh abhaile go hÉirinn Cunningham oíche Dé Céadaoin ar
  eitilt thráchtála. Bhí sé ina chónaí i Stáit Aontaithe Mheiriceá ó
  bhí 1999 ann. Chuaigh sé anonn ar chlár víosa ach níor fhág sé
  an tír nuair a chuaigh an víosa sin in éag. Ní raibh sé in Éirinn ó bhí 2001 ann.

  Cuireadh abhaile go hÉirinn Cunningham oíche Dé Céadaoin ar eitilt thráchtála. C was returned home to Ireland Wednesday night on a commercial flight Cuireadh past aut?
  Chuaigh sé anonn ar chlár víosa He went over on a visa program
  níor fhág sé an tír nuair a chuaigh an víosa sin in éag He did not leave the country when the visa expired
 3. Is leictreoir é agus bhí sé ina chathaoirleach ar Chumann Lúthchleas Gael Boston Northeast sular
  gabhadh é ar an 16 Meitheamh.

  leictreoir electrician
  bhí sé ina chathaoirleach ar Chumann Lúthchleas Gael Boston Northeast sular
  gabhadh é ar an 16 Meitheamh.
  he was chairman of the NE Boston Gaelic Athletic Association before he was arrested on 16 June
 4. Bhí barántas gabhála ann do Cunningham ó theip air a bheith i láthair i gcúirt shibhialta in 2014. Bhí
  sé le bheith ann mar gheall ar aighneas faoi chúrsaí oibre. Thug oifigigh inimirce SAM le fios, áfach,
  nach raibh baint dhíreach ag an mbarántas gabhála sin le díbirt Cunningham as an tír.

  Bhí barántas gabhála ann do Cunningham ó theip air a bheith i láthair i gcúirt shibhialta in 2014. There was an arrest warrant for C from his failure to appear in civil court in 2014 …ó theip air… “from failure on him”
  Bhí sé le bheith ann He was to be there ???
  mar gheall ar aighneas faoi chúrsaí oibre because of a dispute about work matters
  Thug oifigigh inimirce SAM le fios, áfach Immigration officials of the US let it be known, however
  nach raibh baint dhíreach ag an mbarántas gabhála sin le díbirt Cunningham as an tír they were not directly involved in that arrest for the expulsion of C from the country
 5. Ghlac Cunningham páirt sa chlár The Undocumented a craoladh ar RTÉ níos luaithe i mbliana, agus
  chuir sé síos ar a shaol mar inimirceach mídhleathach i Meiriceá.

  Ghlac Cunningham páirt C took a part
  a craoladh ar RTÉ níos luaithe i mbliana broadcast on RTE earlier this year
  chuir sé síos ar a shaol mar inimirceach mídhleathach i Meiriceá. he described his life as an illegal immigrant in America.
 6. Tuairiscítear go bhfuil eagla anois ar an bpobal Éireannach i mBostún go gcuirfear feachtas géar i
  bhfeidhm in aghaidh daoine atá ina gcónaí go mídhleathach sa chathair sin. Meastar go bhfuil tuairim
  is 12,000 Éireannach ina gcónaí i Massachusetts go mídhleathach.

  Tuairiscítear go bhfuil eagla anois ar an bpobal Éireannach i mBostún go gcuirfear feachtas géar i
  bhfeidhm in aghaidh daoine atá ina gcónaí go mídhleathach sa chathair sin.
  It is reported that the Irish community in Boston fears the sharp campaign in force against people living illegally in the city.
  Meastar go bhfuil tuairim is 12,000 Éireannach ina gcónaí i Massachusetts go mídhleathach. It is estimated that there are about 12,000 Irish living in Massachusetts illegally.
 7. Dúirt Ronnie Millar, stiúrthóir feidhmiúcháin an Irish International Immigration Center i mBostún go
  bhfuil “an-imní” ar an bpobal Éireannach agus go bhfuil pleananna á gcur le chéile acu ar fhaitíos go
  ngabhfaí duine a d’fhágfadh clann óg ina dhiaidh.

  stiúrthóir feidhmiúcháin executive director
  bhfuil “an-imní” ar an bpobal Éireannach is “very worried” about the Irish community
  go bhfuil pleananna á gcur le chéile acu ar fhaitíos go ngabhfaí duine a d’fhágfadh clann óg ina dhiaidh. plans are being put together in case a person is arrested leaving behind young children
 8. Dúirt sé gur chóir do dhaoine atá buartha plean a réiteach anois agus iarracht mhór a dhéanamh gan
  aird na n-údarás a tharraingt orthu féin trí choireanna tráchta nó a leithéid a dhéanamh.

  gur chóir do dhaoine atá buartha plean a réiteach anois it was right for people that are worried to prepare a plan now
  iarracht mhór a dhéanamh gan aird na n-údarás a tharraingt orthu féin trí choireanna tráchta nó a leithéid a dhéanamh. make a great effort not to draw the attention of the authorities to themselves through traffic offenses and the like
 9. San agallamh a rinne sé le RTÉ do The Undocumented, dúirt Cunningham go raibh súil aige go nathrófaí
  na dlíthe inimirce i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus go mbeadh deis ag inimircigh
  mhídhleathacha stádas dleathach a bhaint amach.

  San agallamh a rinne sé le RTÉ do The Undocumented In an interview he did with RTE for The Undocumented
  go raibh súil aige go nathrófaí na dlíthe inimirce i Stáit Aontaithe Mheiriceá he had hope that the immigration laws of the USA would be changed
  go mbeadh deis ag inimircigh mhídhleathacha stádas dleathach a bhaint amach would allow illegal immigrants to reach legal status
 10. Gabhadh 41,000 duine a rabhthas in amhras faoina stádas le linn an 100 lá ó insealbhaíodh Donald
  Trump ina Uachtarán ar Stáit Aontaithe Mheiriceá, méadú 38% ar líon na ndaoine a gabhadh le linn
  na tréimhse céanna an bhliain seo caite.

  Gabhadh 41,000 duine a rabhthas in amhras faoina stádas le linn an 100 lá 41,000 people were arrested in dboubtful status during the 100 days
  ó insealbhaíodh from the installation
  méadú 38% ar líon na ndaoine a gabhadh le linn na tréimhse céanna an bhliain seo caite. a 38% increase over the number of people arrested during the same period last year

Chomh

chomh folamh leis an spás idir réaltaí. as empty as the space between stars
chomh cothrom le pancóg as flat as a pancake
chomh caoch le sciathán leathair as blind as a bat
chomh saibhir le Bill Gates as rich as BG
chomh greannmhar le Stephen Colbert as funny as SC
chomh tapa le Usain Bolt as fast as UB
chomh tapa le roicéad as fast as a rocket
chomh fuar le cnoc oighir as cold as an iceberg
chomh marbh le dineasár as dead as a dinosaur
chomh sleamhain le dlíodóir Biosántach as slippery as a Byzantine lawyer As úrscéal Lest Darkness Fall le L. Sprague deCamp (leabhar iontach!)

Notaí Scéil
Bhí coicís deacair againn
Fuair col ceathrar Mia bás
Bhí sé seachtó a dó bhliain d’aois. Ailse arís
ceathrú sochraide na bliana seo.
Bhí timpiste cairr ag mo mhac is oige. a chéad timpiste
an-bheag
Gortaíodh aon duine. damáiste beag dár gcarr. ní raibh aon damáiste don charr eile
ach bhí N fós trína chéile.
Caith sé ag caint le gardaí agus cuideachta árachais insurance company
Is fuath le gach duine an caint seo.
nuacht eile faoin carr
bhí an solas maintenance ar
thiomáin muid é leis an gharáiste
d’íoc againn níos mó ná míle dollar

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.