Monday Night Irish Class, September 28, 2015

Irish Class, September 28, 2015

Rang Gaeilge, 28ú lá Mí na Mheán Fómhair 2015

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

“Sin méadú ort!” arsa an dreolín, nuair a rinne sé a mhún san fharraige. “That’s made you bigger” said the wren when he had peed in the sea.
“Siúil, a mhic” — mar a dúirt an seanphortán leis an bportán óg. “Walk straight, son” — said
the old crab to the young crab.

Ceisteachan a’ Chaisteil

S.G. Gaeilge
Ceisteachan Ceisteanna questions
caisteal caisleáin
turas turas
seo seo
thu
lorg lorg
sgeulachd scéal
àiteachan áit
Rannsaich ransaigh ransack, rummage, search
os cionn os cionn
geata geata gate
steach isteach
beathach beithíoch animal
Díreach Díreach
suas suas
An Staidhre Fhada An Staighre Fhada The long stairs
Cia mheud Cé mhéad how many
ceum céimeanna steps
a th’ ann atá ann
aimnich Ainmnigh Name
dhà dhá
eileanan oileáin islands
on ón from the
a chì thu a fheiceann tú
uinneag fuinneoga
Caibeal Séipéal
naomh naomh
ainm ainm
gunna gunna
àraid áirithe
Dèan Déan
liosta liosta
armachd arm arms
trì trí 3
rudan rudaí
rìoghail ríoga royal
Seudan Seoda jewels
Crùn coróin crown
prìosanaich príosúnach prisoners
iomadh iomaí many
às as from
tàinig tháinig came
iad iad
cloiche cloiche stones
Ceàrnag Cearnóg square
clach cloch stone


Scéal

Bhí muid Dé Sathairn ag áit aonaigh stáit.
Ní maith liom an aonach, ach is cuma liom an áit gan na sluaite mór.
Bhí siopa “Half Price Books” ag díol leabhair ansin.
Ní raibh ach slua beag.
leabhair go leor, an-saor
fadhb amháin
Bhí an chuid is mó na leabhair neamhspéisiúil, b’fhéidir leadránach.
Bhí leabhair faoi Sarah Palin. Ba mhaith liom dearmad a dhéanamh di!
Ach Bhí leabhair cúpla maith sa praiseach.
cosúil le stór faoi thalamh. leabhar amháin i deich míle
D’fhéach mé ar leabhair go leor
Cheannaigh mé sé leabhar.
Cheannaigh mé sé leabhar. Eolaíocht Ríomhaireachta. Teoiric, Ní faoi chláir áirithe.
dóchúlacht probability
Ní fhaca mé leabhair as Gaelige nó teangacha iasachta eile

<!–


–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.