Monday Night Irish Class, March 11, 2013

Irish Class, March 11, 2013

Rang Gaeilge, 11ú lá Mí na Márta 2013

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

[Missed class because I fell on some ice and broke a rib. However, here are my notes on the homework]

sluaisteáil shovel v vn sluaisteáil, scoop
sluasaid shovel, shovelful f2 gs sluaiste, pl sluaistí

Níl aon todhchaí ag Ghaeilge


A Chara,


Maidir leis an straitéis 20 bliain don Ghaeilge

maidir as for, as regards; like, as well as
straitéis strategy

Níl aon todhchaí ag an Ghaeilge. Tá mean Gaeilge breac le Béarla agus béarlachas.

todhchaí future f4
Níl aon todhchaí ag an Ghaeilge. Irish has no future
mean middle, mean, media
breac speckled
béarlachas Anglicism

Focail mar: plean, pleanáil, pasáil, marcáil, priontáil, soicind, fair plé duit, bulaíocht, carr, leoraí, lad, lads,
seaimpín, gan dabht, cótasalí, clubtheach, club (cumann) agus telephone.

<!–

–>

Ní focail Ghaeilge iad. Is béarla truaillithí atá ann. Tá na sobal drámaí ar TG4 breac béarla. Náire oraibh go léir.

truailligh corrupt, contaminate, defile
sobal foam, froth, lather
breac speckled
go léir wholly, entirely; all

Cad mar gheall ar “Dhlí Tourbon 1994” sa Fhrainc :

mar gheall ar … on the account of …

Nuair a bhfuil ábhar Béarla ar fhógra no ar comhartha ta sé riachtanach leagan Fraincise a bheith mar bun
nótaí. An Bhfuil sé in am dlí mar seo a bheith in Éireann chun an teanga a caomhnú?

ábhar matter, material
fógra notice, warning, placard, sign, summons m4
comhartha sign, mark, signal, notic
riachtanach necessary
leagan version
bun base, bottom
nóta note m4
a caomhnú to preserve

Mise lé meas,
Poraic 0’hEipicín,
Corcaigh.


Litir as Moscó

A chara,

Is eachtrannach mé atá ag coinneáil súil ghéar
ar chúrsaí Gaeilge in

Éirinn ós rud é gur léachtóir le Gaeilge mé in
ollscoil anseo i Moscó.

eachtrannach foreigner
ag coinneáil súil ghéar keeping a sharp eye
ós = ó from
ós rud é because

Tá mé tar éis alt le Peter Cosgrove a léamh ar
gaelport.com as an Irish Independent. Ba bhreá
liom ceist a chur ar bhur léitheoirí ar daoine atá
dílis don teanga iad, ar ndóigh: cén fhad a
bheifear ag ligean do dhaoine a bheith chomh
maslach sin agus a leithéid d’alt a fhoilsiú ina
scríobhtar nach bhfuil ach 40 duine ag éisteacht
le RnaG.

Tá mé tar éis alt le Peter Cosgrove a léamh ar
gaelport.com
I have just read an article by PC on gaeloport.com
léitheoir reader
dílis loyal, faithful
bheifear will it be fut aut of
ag ligean letting, allowing
maslach insulting, abusive
leithéid like, counterpart, equal
foilsigh publish, reveal
scríobhtar is written aut of scríobh

Cén fath nach gcuirfear dlí ar a leithéidí mar
gheall ar an maslacht agus an mbréagadoireacht?

pledge

geall
mar gheall ar on account of
maslach insulting, abusive
bréagadoireacht falsehood, deceit; cajolery, wheedling f

Cén fáth a bhfuil Údarás na Gaeltachta ag cur
suas lena leithéid de ráiteas nach bhfuil de
chuspóir acu ach an oiread agus is féidir airgead
a fháil ón stát le caitheamh ar dheontais sa
nGaeltacht ar chostas na ndaoine eile?

Údarás authority
ag cur suas le putting up with
cuspóir target, objective, object
oiread amount, quantity
ach an oiread agus just as much
caitheamh spend [here]
deontas grant m1
costas cost, expense m1

An gceapann sibh go gcríochnófar an bhullaíocht má bheas sibh in bhur dtost agus gan
aird a thabhairt uirthe? Beagan baol.

bulaíocht bullying
bheas be re, of
bhur your pl.
tost silence m3
aird attention, notice; direction, point of compass f2
baol danger

Is cothú ceart é don nós atá fairsing in Éirinn
an Ghaeilge agus a pobal a mhaslú. Ach mura
bhfuiltear ag iarraidh an fód a sheasamh don
teanga, cén fáth a mbeadh iontas orm nach
féidir le feachtas Chonchubhair Úi Liatháin ar
son Gaelscéal ar an idirlíon míle duine a bhailiú
le n-é a shíniú.

cothú nourishment, sustenance, promotion m4
nós custom, manner
fairsing wide, extensive, ample
maslaigh abuse, insult v
fód strip of ground, sod
an fód a sheasamh to stand one’s ground
iontas surprise, wonder
feachtas for the sake of
bailigh collect, gather
sínigh sign v

Siniú, fiú amháin. Abraigí liom, le bhur dtoil,
céard a chaithfidh mé a rá le mo mhic léinn?

fiú amháin even
Abraigí liom Say to me pl imp
le bhur dtoil please pl
céard a chaithfidh mé a rá le mo mhic léinn? what must I say to my students?


Victor Bayda

Léachtóir le Gaeilge,

Stát-Ollscoil Mhoscó


Cré na Cille — Bás Sheáinín Liam

From Will’s Synopsis:

Seáinín Liam dropped dead of a bad heart, and that’s all he wants to talk about. Caitríona wants a report of her funeral, but she has to drag it out of him, because he keeps wandering off on the topic of his heart.

She learns that the offering wasn’t as great as she expected, that the priest wasn’t there. Seánín reports that there was plenty of booze, and that 8 candles were lit (more than anyone else), but that one blew out, a bad sign.

He reveals that son Pádraig intended to put Caitríona in the Pound Plot, but Neil intervened. He also reports what Neil said about Caitríona not being clean, and that Cáit Bheag and Bid Shorcha refused to lay her out or keen for her. But the cross is still promised.

She is delighted to hear news that her daughter-in-law is sickly, Caitríona is hoping that this next pregnancy will bump her off. But she also learns that her granddaughter Máirín has been taken in by the nuns to turn into a schoolteacher.

Seáinín bumps into the Master, who wants to know about his wife. Seáinín says that Bileachaí would bring the mail to the schoolchildren, and then spend a lot of time talking to An Mháistreás in the hall, and “that’s not the half of it.”

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.