Tag Archives: chicagoland

Rang Gaeilge, 8ú lá na mí Mheán Fómhair 2022

Duinnín agus Professor Moriarty

Dineen and Professor Moriarty

fuaduighim… I take by force, abduct; I carry off (as the fairies a child); put to flight, drive away, blow away; Is amhlaidh do fuaduigheadh í, hers was a case of abduction, al. she was carried off by the fairies.

fuadaigh Take away by force; abduct, kidnap
 • Bhí ceathrar fear cruinnithe in uimhir 122b Sráid an Bhéicéara i Londain. Bhí an lá go breá amuigh, cuid éigin aeir agus gile sa chathair arís ón uair go raibh deireadh leis an ngeimhreadh agus laghdú ar líon na dtinte guail. Bhí coiscéim níos airde faoi na capaill agus ní raibh croíthe lucht díolta pósaetha chomh trom agus a bhíodh ar laethanta fliucha éadóchasacha.
  Istigh sna seomraí mar ar mhair[indirect relative clause] Searbhlach de Hoilm agus a chara an Dochtúir Bhatson, bhí an t-aer trom le deatach, ámh, deatach píopaí agus an deatach áirithe sin a éirionn ó bhaithisí na bhfear nuair a bhíonn cruacheist á plé agus gan réiteach acu uirthi.

  There were four men meeting at number 122b Baker Street in London. It was a fine day outside, some air and brightness in the city again since the end of winter and a decrease in the number of coal fires. There was a higher step about the horses and the hearts of posy sellers were not as heavy as they used to be on desperate wet days.

  Inside the rooms where Sherlock Holmes and his friend Dr. Watson lived the air was heavy with smoke, however, pipe smoke and that particular smoke that rises from the heads of men when they are discussing a difficult issue and have not settled it

  gile Whiteness, brightness f
  laghdú Decrease, diminution; reduction m
  tint tent f
  gual coal m
  coiscéim Footstep; pace f
  croí heart m pl croíthe
  lucht Content, charge; fill, capacity; cargo, load; (Class, category, of) people m
  pósae Posy, flower m pl pósaetha
  trom Weight; burden, oppression m
  éadéchasach Despairing, hopeless
  ámh Indeed, truly; However
  baithis Top, crown (of head) f
  cruacheist Difficult question; conundrum f
 • Léigh tuilleadh