Monday night Irish Class, April 9, 2018

Irish Class, April 9, 2018

Rang Gaeilge, 9ú lá mí Aibreáin 2018

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocail

corr bird, e.g. crane, stork, heron. Suppose to be very vigilant
Ghoidfeadh sé an ubh ón chorr agus an chorr féin faoi dheireadh. Someone who can steal an egg from one of these birds (and then get the bird itself) is stealthy indeed!
Torann mór ar bheagan olla. Big noise for little wool.
Bíonn duilliúr állainn agus toradh searbh ar chrann na scéimhe. Leaves are beautiful and fruit bitter on a tree of beauty


Dá bhfeicfeadh Leo Varadkar an doineann a chonaic na
‘Connemaras’ i Minnesota, chuirfeadh sé fios ar na Náisiúin Aontaithe!

doineann storm, stormy weather
soineann good weather
chuirfeadh sé fios ar na Náisiúin Aontaithe! he would let the UN know
Ar mhuintir Chonamara ar mhachaire Mhinnesota a bhí
ár gcolúnaí ag cuimhneamh agus é ag éisteacht le
tuairiscí scanrúla ar na meáin faoin drochaimsir
machaire plain [land]
colúnaí columnist
scanrú
ag éisteacht le tuairiscí scanrúla ar na meáin faoin drochaimsir listening to scary reports in the media about the bad weather
 • Ar an dream as Conamara a bhí á bpréachadh leis an bhfuacht thiar ar mhachaire Mhinnesota Mheiriceá in 1880 a
  bhí mise ag cuimhneamh agus mé ag éisteacht anseo i gConamara an lae inniu leis na tuairiscí scanrúla sna meáin
  chumarsáide faoin scráib shneachta a tháinig chomh fada le páirt d‘Éirinn.

  dream body of people, group m
  préach perish
  fuacht cold
  míle agus ocht gcéad agus ochtó 1880
  cumarsáid Communication
  scráib shneachta snow shower
  chomh fada as long, so long
 • Lena raibh de dhíocas ar thráchtairí agus iad ar a mbionda ag fógairt an drochscéala, agus ag tuar gur i ndonacht a
  rachadh sé, b‘fhurasta do dhuine a cheapadh gur i siléar in Aleppo a bheadh sé agus an chathair á scrios le buamaí
  thart timpeall air.

  Lena raibh with all
  díocas Eagerness, keenness m
  tráchtaire commentator
  ar a mbionda doing their best
  fógairt call, proclamation, announcement
  tuar sign, omen
  donacht badness, wretchedness; misfortune
  rachadh sé he would go
  furasta easy
  siléar cellar
  cathair city
  scrios destruction, ruin
  le buamaí thart timpeall air by the bombs around it
 • Géarchéim náisiúnta a bhí inti, dúradh linn. Ar ndóigh ba ea mar gur i gContae Átha Cliath, agus sna contaetha
  thart air, is mó a bhí súil leis an drochaimsir.

  Géarchéim crisis, emergency
  dúradh linn we were told
  Ar ndóigh of course
  is mó a bhí súil leis an drochaimsir the most bad weather was expected
 • Ach ar ais linn go dtí an dream as Conamara a bhí ar mhachaire Mhinnesota in 1880.

  dream body of people, group m
  machaire plain [land]
 • Scéim a bhí ag Ardeaspag St. Paul, John Ireland, le daoine a thabhairt siar as cathracha Mheiriceá agus iad a lonnú
  ar thailte a raibh na bundúchasaigh díbeartha astu le tamall roimhe sin.

  Scéim scheme
  le daoine a thabhairt siar as cathracha Mheiriceá to bring people back [to church?] from American cities
  lonnú stay; settlement
  talamh Earth, ground, land pl tailte
  bundúchasach aborigine
  díbir Drive out, banish, expel
  tamall roimhe sin some time before
 • B’fhacthas don easpag gur lú na hócáidí peaca a bheadh thiar ansiúd ná sna cathracha!

  B’fhacthas it was seen
  easpag bishop
  less beag
  ócáid occasion
  less beag
  peaca sin
  ansiúd yonder
 • Bhíodh sagart as Learpholl, an tAthair Nugent, ag teacht go Conamara san am agus mheas seisean gur deis mhaith
  a bhí sa scéim le saol nua a shocrú do dhaoine bochta as an taobh seo.

  Learpholl
  meas opinion, estimation
  seisean he emph of
  deis roght
  a bhí sa scéim le saol nua a shocrú do dhaoine bochta as an taobh seo the scheme was to arrange a new life for poor people from this side
 • Bhí cúrsaí go rí–dhona in iarthar Éireann an bhliain sin 1880—gorta ag bagairt aríst agus daoine á gcur as seilbh as
  éadan.

  míle agus ocht gcéad agus ochtó 1880
  Bhí cúrsaí go rí–dhona in iarthar Éireann an bhliain sin 1880 Things were very bad in the west of Ireland in the year 1880
  gorta hunger, famine
  seilbh Occupancy, possession
 • Ach bhí an Land League bunaithe agus iadsan ag comhairliú do na tionóntaí gan imeacht thar sáile ach seasamh
  go daingean in aghaidh na dtiarnaí talún.

  bunaigh found, eastablish
  comhairliú Counselling, consultation
  tionónta tenant m
  sáile ease, comfort f
  sáile Sea-water, sea m
  seasamh standing
  daingean fortified, strong
  in aghaidh na dtiarnaí talún against the landlords
 • I mí an Mheithimh a troideadh Cath na Ceathrún Rua, an chéad chath i gCogadh na Talún, mar a thug
  Mícheál Mac Dáibhéid air.

  troideadh was fought
  Cath battle
  ceathrú quarter gs ceathrún
  an chéad chath i gCogadh na Talún the first battle of the land wars
  gaol relationship, kindred
 • Trí lá i ndiaidh Chath na Ceathrún Rua sheol os cionn 300 duine as Conamara agus as Maigh Eo amach as calafort
  na Gaillimhe ar a mbealach go Meiriceá agus go Minnesota.

  calafort port, harbor
 • Bhí tithe agus sciobóil adhmaid réitithe rompu agus cuireadh bó bhainne ar fáil do chuile theaghlach. Treabhadh
  cuid den talamh roimh ré dóibh.

  scioból barn
  réitithe rompu prepared before them
  cuireadh bó bhainne ar fáil do chuile theaghlach a milk cow was made avaiable for every household
  Treabhadh plowing
  stretch of [level] ground, row
 • Scéim Rath Chairn a bhí inti i bhfad roimh an am d’fhéadfá a rá.

  Scéim scheme, plan
  i bhfad roimh an am d’fhéadfá a rá log before the time you would say
 • Thug mé féin trí chuairt ar an áit ar lonnaíodh iad agus ní bréag ar bith a rá gur álainn an radharc an machaire
  réidh sin i lár an tsamhraidh. Ach scéal eile ar fad a bhí ann nuair a tháinig an sioc agus an sneachta ar an séú lá
  déag de mhí Dheireadh Fómhair.

  lonnaigh stop, stay, settle v p aut lonnaíodh
  bréag lie, falsehood
  machaire plain [land]
  réidh smooth, level
  sioc frost
  séú lá déag 16th day
 • Nuair a thit an teocht 10 gcéim faoi bhun an reophointe sa tír seo fógraíodh géarchéim náisiúnta láithreach. Chuaigh
  an teocht 40 céim faoi bhun an reophointe ansiúd.

  Faoi bhun beneath
  reophointe freezing point
  fógair proclaim, announce p aut fógraíodh
  géarchéim emergency, crisis
  láithreach present, immediate
 • Bhí na cnoic shneachta 20 troigh ar airde ann, ní ba airde ná na traenacha. Ní túisce a bhíodh an ráille glanta ag fir
  oibre ná líonadh sé le sneachta aríst. B’éigean na traenacha a stopadh.

  ní ba was more p of níos
  ní ba airde ná na traenacha higher than the trains
  túisce Sooner, rather; first
  ráille rail
  glanta clean
  líonadh filling
  B’éigean na traenacha a stopadh. The trains had to be stopped
 • Chaití tollán a ghearradh tríd an sneachta le dhul chomh fada leis an mbó sa scioból.

  tollán tunnel
 • Ba ghearr go raibh drochbhail ar mhuintir Chonamara. Comhairlíodh dóibh scraitheacha a chur leis na tithe i gcomhair
  an gheimhridh nuair a bhí an aimsir bhreá ann ach, ar chúis eicínt, níor thug siad aon aird ar an gcomhairle.

  drochbhail Bad condition; bad circumstances
  Ba ghearr go raibh drochbhail ar mhuintir Chonamara. The Connemara people were shortly in bad conditions
  comhairligh advise, counsel v p aut comhairlíodh
  scraith straw
  i gcomhair for, intended for
  cúis cause, reason
  eicínt some
  níor thug siad aon aird ar an gcomhairle they did not pay any attention to the advice
 • Bhí siad dallraithe leis an bhfuacht anois agus easpa bia orthu.

  dallraigh blind, bedazzle, benumb [with cold]
  easpa lack, want
 • Tháinig na Protastúnaigh a bhí i Morris, baile in aice láimhe, i gcabhair orthu ach tharraing sé sin achrann leis an
  eaglais Chaitliceach. Thosaigh aighneas binbeach faoi sna nuachtáin ar fud Mheiriceá ar fad.

  Tháinig na Protastúnaigh a bhí i Morris, the Protestants who were in Morris
  baile in aice láimhe a nearby town
  i gcabhair orthu in aid of them
  achrann tangle, entanglement; quarrelling
  aighneas argument, discussion
  binbeach venomous, sharp
  sna nuachtáin ar fud Mheiriceá ar fad the newspapers throughout America
 • Aighneas a bhí ann nach gcuirfeadh aon iontas ar mhuintir Chonamara: chonaic siadsan an t-achrann a tharraing na
  ‘Soupers’ lena linn féin.

  aighneas argument, discussion
  iontas wonder, surprise
  achrann tangle, entanglement; quarrelling
 • Ba é deireadh na cúise gurbh éigean don Easpag Ireland na ‘Connemaras’, mar a tugadh orthu, a thabhairt isteach go
  St Paul. An ‘Connemara Patch’ a tugadh ar an áit ar lonnaíodh iad an iarraidh seo.

  cúis cause, reason
  éigean violence, force
  lonnaigh stay; sojourn, settle p aut lonnaíodh
  an iarraidh seo this time
 • Saol cathrach a bhí uathu agus ní fás cruithneachta ar an machaire.

  Saol cathrach a bhí uathu A city life was what they wanted
  ní fás cruithneachta ar an machaire not growing wheat on the plain
  machaire plain [land]
 • Fuair siad obair ar an iarnród, agus ar bhealaí eile, agus rinne siad sách maith ina dhiaidh sin.

  iarnród railroad
 • Ach cuireadh droch-cháil ar mhuintir Chonamara de bharr nár éirigh leis an scéim. Tá trácht air sin i Minnesota fós.

  cuireadh droch-cháil ar mhuintir Chonamara de bharr nár éirigh leis an scéim A bad reputation was put on the Conn. people by the failure of the scheme
  Tá trácht air sin That is mentioned
 • D’fhan muirín amháin as Cois Fharraige thiar mar sin féin agus d’éirigh thar barr leo nuair a chuir siad na cosa fúthu
  féin i gceart. Ba shin iad muintir Learaí Saile Ó Flatharta.

  D’fhan muirín amháin One family stayed
  mar sin féin anyway
  d’éirigh thar barr leo nuair a chuir siad na cosa fúthu féin i gceart They were very successful when they put the legs under them properly
 • Is cosúil gur ghoill an droch-cháil a cuireadh ar na ‘Connemaras’ orthu mar níor thug siad eolas ar bith faoin méid a
  tharla don dream a tháinig ina ndiaidh.

  cosúil like, resembling
  goill grieve, pain, afflict v
  droch-cháil bad reputation
  dream body of people, group
  níor thug siad eolas ar bith they did not know anything
  faoin méid a tharla don dream a tháinig ina ndiaidh about the people that happened to come after
 • Rinne Bob Quinn agus mé féin clár faisnéise faoin scéal seo go léir. Ba é an chéad chlár faisnéise é a craoladh ar TG4.

  faisnéis report, information
  faoin scéal seo go léir about this whole story
  craoladh broadcast
 • Chuala ollamh in Ollscoil Berkeley go raibh muid ag déanamh taighde faoi na Connemaras. Duine de shliocht Learaí
  Saile í—Bridget Connelly.

  go raibh muid ag déanamh that we were doing
  taighde reasearch
  sliocht descendant
 • Níorbh iontaí léi ná an sneachta dearg a fháil amach gur duine de na ‘Connemaras’ í féin.

  Níorbh iontaí léi ná an sneachta dearg a fháil amach gur duine de na ‘Connemaras’ í féin. She was not more surprised than red snow to find that she was one the ‘Connemaras’ herself.
 • Ba mhór an chúis iontais di freisin gur col seachtar a bheadh inti don scríbhneoir Máirtín Ó Cadhain.

  an chúis iontais the reason for surprise
  col seachtar second cousin
 • Scríobh sí leabhar ó shin dar teideal Forgetting Ireland. Insíonn an teideal sin a scéal féin.

  dar [p copula]
 • Sé mhí a mhair an tréimhse sheaca agus sneachta ar mhachaire Mhinnesota. Dá bhfeicfeadh Leo Varadkar seachtain
  eile den doineann sin againne chuirfeadh sé fios ar fhórsaí na Náisiún Aontaithe!

  mair live v
  tréimhse period, term
  sioc frost seaca
  machaire plain [land]
  doineann storm, stormy weather
  chuirfeadh sé fios ar na Náisiúin Aontaithe! he would let the UN know

Nótaí faoi scéal

bhí coicís ciúin againn
D’oibrigh mé ar chánacha.
caithimid níos mó a íoc ná mar a bhí súil agam.
Chaill gnó Mia airgead anuraidh.
Tá sí ag athrú an ghnó. Bhí sí ag dathú snáithín agus snáth.
Tá sí ag fíodóireacht níos mó anois.
Dhíol sí an snáithín agus snáth go saor.
Dea-nuacht agus droch-nuacht
Dea-nuacht: cánacha níos ísle
Droch-nuacht
b’fhéidir go bhfuil iniúchadh [audit} ag teacht.
Nuacht eile: Táimid ag ithe go maith.
liamhás seachtain amháin
Bhí uaineoil rósta ag dinnéar na Cásca
asparagus prátaí rósta. arán pita le tzatziki. rinne sí an tzatziki, as iógart agus cúcamar agus go leor gairleog.
Is maith linn gairleog
D’ól muid fíon dearg an-mhaith
Chaigh mé Gearmáinis seirbhís Gearmáinis na heaglaise ar Aoine an Chéasta
an-súimiúil, an-spéisiúil
D’fhoghlaim mé roinnt Gearmáinis nuair a bhí mé óg.
D’fhan cuid aici liom
Is lá breithe é Tom Lehrer inniu
Tá sé nócha bliain d’aois
amhránaí amhráin greannmhar
Chuala mé a chuid amhráin ar dtús níos mó ná caoga bliain ó shin


<!–

Adjectives


Scéal–>

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.