Monday night Irish Class, March 19, 2017

Irish Class, March 19, 2018

Rang Gaeilge, 19ú lá mí na Márta 2018

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Haiku le Gabriel Rosenstock

fidléireacht Shligigh
ag teach as ball éigin –
Lá Fhéile Pádraig
Sligo-style fiddling
coming from somewhere
St. Patricks Day
Sligigh (no lenition)?
NÁ BEATHAIGH NA COLÚIR!
RÓPHÓRÚ A THIOCFAID AS –
IS SALACHAR
DO NOT FEED THE PIGEONS!
IT LEADS TO OVERBREEDING –
AND FILTH!
sneachta síobtha i Nua-Eabhrac –
na francaigh féin
mothaíonn siad é
New York blizzard –
even the rats
feel it
ciúnas –
d’fhéadfadh bláth leis éag
de leamhthuirse gan léas
stillness –
a flower too can die
of unrelieved boredom
bheith i d’iasc órga –
gan eire na cuimhne
is an mhiangais ort
to be a goldfish
without the weight of memory
and desire
asfalt fliuch –
an duine is an t-ainmhí
gafa dua aige
wet asphalt –
how effortlessly it catches
man and beast
lá eile
bríce os cionn bríce
sinn go léir faoi bhallaí
another day
brick upon brick
we wall ourselves in
chloisfeadh páiste é –
blátha is a mbaile móinéir
á chaoineach acu
a child might hear it it
flowers weeping
for their meadow-land homeAutonomous Forms

 1. An rabhthas compordoch?
  Are people comfortable

 2. Bhíothas saibhir ansin.
  People were rich then.

 3. Duradh an iomarca focal ansin
  Too many words were said there

 4. Dúradh go raibh sé saibhir.
  It was said that he was rich

 5. Níor rugadh i Minnesota mé.
  I was not born in Minnesota

 6. Ar chualathas é?
  Was he heard?

 7. Níor chualthas Seán i Minnesota

 8. Rinneadh botúin.
  Mistakes were made.

 9. Ní dhearadh an obair
  The work was not done.

 10. Ní bhfuarthas an leabhar.
  The book was not found

 11. An bhfacthas an scannán sin i Minnesota
  Was that movie seen in Minnesota?

 12. chonacthas é an tseachtain seo caite.
  He was seen last week.

 13. Níor itheadh lón.
  Lunch was not eaten

 14. Tabharfar léacht spéisiúil faoi Babylonia

 15. Thángthas um Nollaig.
  Someone came around December

 16. Ar thángthas aréir?
  Did someone come last night.

 17. Sílim go ndeachthas ann.
  I think that someone went there.

 18. <!–

 19. –>


Scéal
Bhí seachtaine deacair agus casta agam
Fuair gaol d’aois stróc Dé Sathairn
Is é sin an fáth a d’fhág mé an Landmark Center go luath.
Fuair sé stróc eile níos luaithe i mbliana.
Tá go leor fadhbanna sláinte eile aige. Tá imni orainn.
Tá fadhbann pluiméireachta freisin
Bhris a sump pump.
bhí an t-ádh orainn. Ní raibh tuile san Urlár
d’íoc muid sé chéad dollar leis an pluiméir
triomadóir éadaí exhaust hose
Rinne mo mháthair oideachas ciste iontaobhais
do a chlann clainne
Riarthóir administrator
Deartháir céile. brother in law
Tá cánacha ag an gciste iontaobhais
Caithfidh mé na a dhéanamh foirmeacha cánach
Cuntasóir accountant

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.