Monday night Irish Class, February 26, 2018

Irish Class, February 26, 2018

Rang Gaeilge, 26ú lá mí Feabhra 2018

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

breitheamh judge
mall slow
sliabh mountain
lig let, allow, permit
lena with his
Is breitheamh mall Dia
Nach ndearna riamh ach an chóir;
Chuir sé Cormac amach sa tsliabh,
Agus lig sé an diabhal lena thóin.

“God may be slow to judge, but he catches up with evil-doers eventually. This little ditty would be said of someone who is always getting away with bad stuff, and who finally has their “come-uppance”, as they say. Cormac is just a kind of placeholder in this saying, no particular significance.” — WillNa Cait agus an Moncaí

 • Bhí dhá chat ina gcomhráideacha. Fuaireadar giota de mheall cáise agus
  ghoideadar é. Dúirt cat acu nach raibh sé sásta é a roinnt ar fhaitíos go
  bhfaigheadh an cat eile píosa níos mó ná é féin. Dúradar go ngabhfaidís
  chun dlí. D’imíodar leo agus casadh moncaí dóibh, agus d’insíodar an cás dó.
  Dúirt sé féin go ndéanfadh sé breithiúnas eatarthu.

  comhraiceach meeting
  Fuaireadar They got/found
  giota bit, piece
  meall ball, lump de ??
  cáis cheese
  ghoideadar they stole
  Dúirt cat acu One of the cats saod
  faitíos fear
  faigheadh used to get
  gabh take
  D’imíodar leo agus casadh moncaí dóibh they left and turned to a monkey
  d’insíodar an cás dó they told the case to him
  Dúirt sé féin go ndéanfadh sé breithiúnas eatarthu. He said he would make a judgement between them
 • ‘Caithfidh mé scálaí a fháil,’ a dúirt sé.

  scála bowl, scale
 • Fuaireadar na scálaí agus chuir sé isteach píosa den cháis ins an scála. Chuir
  sé píosa ni ba mhó sa taobh eile. Bhain sé greim as an bpíosa ba throime
  ach bhí an taobh eile ansin ní ba throime ná é. Bhain sé greim arís as an
  taobh eile agus chuir sé ar an scála arís é agus bhí an taobh eile róthrom
  ansin.

  ni
  Chuir sé píosa ni ba mhó sa taobh eile. He put the bigger piece in the other side.
  greim grip, grasp
  Bhain sé greim as an bpíosa ba throime He took a bite from the piece that was heavier
  róthrom too heavy
 • Bhí sé mar sin go raibh an dá phíosa gar do bheith ite aige. Gach píosa dár
  bhain sé greim as bhí sé níos éadroime ná an píosa eile.

  Bhí sé mar sin go raibh an dá phíosa gar do bheith ite aige. It was so that both pieces were nearly eaten.
  níos éadroime lighter
  Gach píosa dár bhain sé greim as bhí sé níos éadroime ná an píosa eile. Each piece that he took a bite from was lighter than the other piece.
 • Bhí na cait ag breathnú air agus níor thaitnigh sé an-mhaith leo ach ní
  fhéadfaidís gan cur suas leis an mbreithiúnas.

  Bhí na cait ag breathnú air The cats were watching him
  níor thaitnigh sé an-mhaith leo They did not really like it
  ní fhéadfaidís they could not
  cur putting
  cur suas putting up
  breithiúnas judgement
 • Ach nuair a bhí an cháis ionann agus a bheith ite aige, dúradar leis éirí as
  agus go nglacfaidís leis an méid a bhí ann ar deireadh.

  ionann Same, identical; alike, equal
  agus a bheith ite aige when it [the cheese] was as good as eaten
  dúradar leis éirí as they said
  éirí rising, rise
  go nglacfaidís leis an méid a bhí ann ar deireadh they will accept the amount they finally had
 • ‘Ní dhéanfaidh sin graithe an bhreithimh,’ a dúirt an moncaí. ‘Caithfidh sibh
  mise a íoc as mo bhreithiúnas.’

  graith Angry sounds; grunt, shout, roar.
  bhreitheamh judge
  Ní dhéanfaidh sin graithe an bhreithimh The business of the judge is not done
  Caithfidh sibh mise a íoc as mo bhreithiúnas. You will have to pay for my judgement
 • Chuir sé a raibh fágtha ina bhéal.

  Chuir sé a raibh fágtha ina bhéal. He put what was left in his mouth
 • ‘Lá maith agaibh,’ a deir an moncaí agus d’imigh sé.


An Duán Alla

 • Is annamh a chluintear focal maith ar an dubhán-alla,
  ait ta daoine ann nach mbainfeadh leis, agus seo síos sgéal
  beag, ag innse fátha.

  Is annamh a chluintear focal maith ar an dubhán-álla,
  acht tá daoine ann nach mbainfeadh leis, agus ‘seo
  síos sgéal
  beag, ag innse an fátha.

  Is annamh a chluintear focal maith ar an dubhán-álla It is rare that a good word is heard about the spider
  acht tá daoine ann nach mbainfeadh leis but there are people who are not concerned with it
  ‘seo síos sgéal beag, this small story downward seois eo
  fáth reason, cause
 • “Nuair a bhí Muire, Iosap agus an Naoidheannán ag a riall
  go h-Eigipt, agus saighdiúirí iaróid ar tóraidheacht ‘na ndia
  thainic siad fhad le crann in-a raibh cuas mór, agus
  chuaidh siad i bhfólach ins an pholl seo.

  Nuair a bhí Muire agus Íosaf agus An Naoidheanán ag triall go h-Eigipt, agus saighdiúirí Faróid ar
  tóraidheacht ‘na ndiaidh tháinic siad fhad le crann in-a raibh cuas mór, agus chuaidh siad i bhfólach ins
  an pholl seo.

  Naoidheanán ingsny ???
  triall journey
  faró pharoah
  tóraigh pursue, seacch, seek for
  fad length, duration
  cuas cavity, recess, hollow
  folach hiding, concealment
  poll
 • Tharla go rabh dubhán-álla istoigh ins an chrann agus
  chug sé sa deár an concabhairt in a raibh an teachlach Naomhtha

  Tharla go rabh dúbhán-álla istoigh ins an chrann agus
  thug sé fa deár an contabhairt in a raibh an
  Teaghlach Naomhtha.

  contabhairt = contúirt danger
  thug sé fa deár an contabhairt in a raibh an Teaghlach Naomhtha It noticed the danger the Holy Family was in
 • le greadadh na mbos d’fogh gréasan trasna an chuais
  agus hií sé críocnuighthe aige nuair a thainic na saighdiuirí
  ar aghaidh.

  Le greadadh na mbos d’fhigh sé gréasán trasna an chuais,

  agus bhí sé críochnuighthe aige nuair a thainic
  na saighdiúirí
  ar aghaidh.

  greadadh beating, thrashing
  bos palm [of hand]
  figh weave
  gréasán web
  ar aghaidh forward, facing, opposite
 • B’fheidir go bhfuil siad ins an chrann seo,” arsa fear
  a
  de na saighdiúiríbh

  “B’fheidir go bhfuil siad ins an chrann seo,” arsa fear de na saighdiúirí.

 • “Öe!,” arsa laoch eile, “ní thiocfadh leóbhtha ‘bheith anseo amhar
  ar na gréasáig dúbháin-alla!’

  “Och,” arsa laoch eile, “ní thiocfadh leóbhtha ‘bheith annseo, Amharc ar na gréasáin dúbháin-álla!”

  ní thiocfadh would not let; would not come Don
  leobhtha = leo with them leothba (Dinneen)
  Amharc Look, see
 • D’imigh na saighdiúirí agus thainic an teaghlach Deannaighthe
  slán amach as an ghuais in rabh siad, ag tabhairt
  buidheachais dón mhíobtoug a thug an congramh doibh, nuair
  a bhí siad a gcontabhairt báis.”

  D’imthigh na saighdiúirí, agus thainic An Teaghlach Beannuighthe
  slán amach as an ghuais in a rabh siad, ag tabhairt
  buidheachais do’ mhíoltóig a thug an congnamh Dóibh, nuair
  a bhí Siad i gcontabhairt báis.”

  guais danger, hazard
  buidheachas = BUÍOCHAS thanks
  míoltóg midge
  congnamh = CÚNAMH help
  contabhairt = contúirt dange
 • Siubhán Bean Uí Dhochartaigh a fuair an sgéal seo
  oin a h-athair – Pádraigh O Cheallchain, 70 bliadhain de aois-
  Meadhán Fóghmhair 1924
  Bailitheoir: Siubhán Bean Uí Dhochartaigh
  Faisnéiseoir: Pádraig Ó Cheallacháin
  Gaol: tuismitheoir
  Aois: 70
  Suíomh: Garbhachadh, Co. Dhún na nGall

  Bailitheoir collector
  Faisnéiseoir informant
  gaol relationship
  Suíomh site, location

Scéal
Bhí muid deireadh seachtaine lá an Uachtaráin i Chicago agus bailte in aice leis
Bhí Capricon, coinbhinsiún ficsean eolaíochta, ansin
chuaigh muid an chuid is mó de na blianta sna hochtóidí agus na nóchaidí.
tá sé cosúil le Convergence anseo, ach níos lú sluaite agus níos ciúine. níos lú craiceaite freisin
chonaic muid go leor seanchairde ann
go leor comhrá maith
thiomáin muid go Evanston ar maidin Dé Domhnaigh.
chuaigh muid chuig Easpaig Eaglais Naomh Lúcás
Ba é sin ár nEaglais nuair a bhí muid a gcónaí sa cheantar
chonaic muid go leor seanchairde ansin freisin
Thiomáinomar ansin chuig mo chomharsanacht d’aois nuair a bhí mé óg.
Chonaic muid músaem beag an-mhaith ann, an Institiúid Oirthearach.
Ansin shiúil muid go dtí Jimmy’s teach tábhairne
Cheannaigh mé Mia beoir ann thart ar daichead bliain ó shin
Ba é sin an chéad deoch dlíthiúil.
Thiomáin muid abhaile Dé Luain abhaile
Bhí an chéad trí chéad míle go maith
Bhí muid i stoirm oighir tar éis Osseo. Bhí sin uafásach
bhí oighear trom ar an bhfuinneog tosaigh,
ró-láidir do na wipers agus an defroster
thiomáin muid go mall
tháinig muid abhaile i bpíosa amháin, gan timpiste

leasainm nickname

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.