Monday night Irish Class, February 12, 2018

Irish Class, February 12, 2018

Rang Gaeilge, 12ú lá mí Feabhra 2018

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

Mol a dheireadh. “Praise its end” [let’s see how it turns out before we get all excited.]
Is mall gach cos a chasán/chosán gan eolas “Every leg is slow on a path without knowledge” [Slow sailing in uncharted waters]Bíodh a fhios ag pobal na ndamhán alla gur duine réasúnta mé ach…

Nathracha nimhe, togha. Luchain, cinnte. Gadhair mhóra, go breá. Ach damhán alla?

Ruainne príobháideachais, más é do thoil é!

Is maith le an scribhneoir seo apostrophes

Bíodh a fhios ag pobal na ndamhán alla gur duine réasúnta mé Let it be known to the community of spiders that I am a reasonable person 3rd pers imperative
nathair snake f pl nathracha
nimh poisonous
togha pick, choice, [excellent]
luch mouse pl lucha. var Luchain???
gadhar dog
Ruainne hair, thread, bit
príobháideach private
 • Tá mé an-ghnóthach na laethanta seo mar, gan aon
  choinne leis, tá damhán alla mór millteach tagtha
  chun cónaí liom agus tá sé ag cinneadh orm é a chur
  amach as an teach.

  Tá mé an-ghnóthach na laethanta seo mar I am very busy these days
  coinne appointment
  gan aon choinne lei unexpectedly leisdamhán alla
  millteach Destructive; baneful, pernicious
  tagtha has come va of tar
  tá sé ag cinneadh orm é a chur amach as an teach I am determined to put him out of the house
 • Ní raibh a fhios agam go raibh sé ann ar chor ar bith go dtí a trí a chlog maidin inniu, nuair a
  d’éirigh mé i lár na hoíche ag iarraidh gloine uisce agus é ansiúd istigh sa seomra folctha.
  Shílfeá ón iompar a bhí air go mba leis an áit.

  go raibh sé ann ar chor ar bith go dtí a trí a chlog maidin inniu It was there at all until three o’clock this morning
  ag iarraidh gloine uisce wanting a glass of water
  é ansiúd istigh sa seomra folctha it [was] yonder inside the bathroom
  Shílfeá ón iompar a bhí air go mba leis an áit. You would think from the way that it carried itself that it owned the place
 • Murar leor sin, tá barúil agam go raibh sé ag brath ar mo ghallúnach nua dhaor a fuair mé faoi
  Nollaig a úsáid agus bath breá sobalach a bheith aige dhó fhéin a bhí sé nuair a shiúil mé isteach air.

  Murar leor sin If that [was] not enough copula?
  tá barúil agam I have an opinion
  go raibh sé ag brath ar mo ghallúnach nua dhaor it was spying out my expensive new soap
  sobalach frothy, covered with suds
  dhó fhéin for itself
  nuair a shiúil mé isteach air when I walked in on it
 • Ní fhéadfainn a bheith cinnte faoi sin, áfach, mar nach ndearna mé aon mhoill nuair a chonaic
  mé é ach rith mé amach arís as an seomra folctha agus chuir tuáille le bun an dorais ar fhaitíos
  go dtiocfadh sé amach faoi is go mbeadh mo rás rite.

  Ní fhéadfainn a bheith cinnte faoi sin I could not be sure about that
  áfach however
  mar nach ndearna mé aon mhoill as I did not make any delay
  nuair a chonaic mé é when I saw it
  rith mé amach arís as an seomra folctha ran out of the bathroom
  chuir tuáille le bun an dorais ar fhaitíos put a towel at the bottom of the door for fear
  go dtiocfadh sé amach It would come out
  faoi is as soon as ????
  rás race
  rite was run
 • Ar maidin, bhí brath orm an babaí a chur isteach ar dtús go bhfeicfinn an raibh an cuairteoir
  fós ann, ach d’airigh mé go dona ansin agus shocraigh mé go raibh sé chomh maith agam féin
  aghaidh a thabhairt ar an namhaid is mo chloigeann a chur timpeall an dorais. Ní raibh tásc
  ná tuairisc ar ropaire na n-ocht gcos.

  brath feeling, perception
  ar dtús first
  go bhfeicfinn an raibh an cuairteoir fós ann I will see if the visitor was still there
  d’airigh mé go dona ansin I felt bad then
  shocraigh mé go raibh sé chomh maith agam féin I decided [settled] I had as well
  aghaidh a thabhairt ar an namhaid is mo chloigeann a chur timpeall an dorai face the enemy and put my head around the door
  Ní raibh tásc ná tuairisc ar ropaire na n-ocht gcos. There was no report of tidings of the 8-legged housebreaker
 • Anois, tá a fhios agam céard atá tú ag cuimhneamh. Tá tú a’ rá leat féin, bíodh ciall agat maith
  a’ bhean, cad chuige a mbeadh faitíos ar dhuine ar bith roimh dhamhán alla beag bídeach?

  tá a fhios agam céard atá tú ag cuimhneamh I know what you are remembering
  Tá tú a’ rá leat féin you are saying yourself a‘ ???
  bíodh Let be 3rd pers imp of
  ciall sense
  bíodh ciall agat maith a’ bhean good woman, have some sense
  cad chuige why
  faitíos fear
  bídeach tiny
  faitíos ar X roimh Y fear of Y by X
 • Nathracha nimhe, togha. Luchain, cinnte. Gadhair mhóra, go breá. Ach damhán alla?

  nathair snake f pl nathracha
  nimh poisonous
  togha pick, choice, [excellent]
  luch mouse pl lucha. var Luchain???
  gadhar dog
 • Nach bhfuil a fhios ag chuile dhuine nach bhfuil aon dochar beo sa damhán alla? Itheann siad
  feithidí, tá siad gnaíúil is tá croí mór maith acu (más fíor do litríocht na n-óg, Charlotte’s Web &rl).

  chuile dhuine everyone
  dochar harm, injury
  feithid insect f
  gnaíúil beautiful, comely
  tá croí mór maith acu they have big hearts
  más + copula
  fíor true
 • Anuas air sin, dá mbeinn ag iarraidh a bheith ag déanamh imní faoi rud éicint, nach bhfuil neart
  rudaí eile atá níos tábhachtaí go bhféadfainn a bheith ag cogaint orthu? Níl aon chall duit
  é sin uilig a rá liom, tá’s a’m féin an méid sin. Ach, má tá’s fhéin, is cuma, níl aon mhaith ann.

  Anuas air sin, On top of that/Beyond that
  dá mbeinn ag iarraidh a bheith ag déanamh imní faoi rud éicint, If I wanted to worry about something, a bheith Ar íocadh sí leis an bhfocal, cosúil le scríbhneoirí ficsin laíon [pulp] blianta fada ó shin?
  neart strength, plenty
  cogaint chewing, considering
  nach bhfuil neart rudaí eile atá níos tábhachtaí go bhféadfainn a bheith ag cogaint orthu? [I} did not have the strength to attempt to chew on other things that are more important
  call, need
  Níl aon chall duit é sin uilig a rá liom No need for me to speak of that to you
  meid Amount, quantity, extent, degree, number m
  tá’s a’m féin an méid sin As you know that’s my business
  níl aon mhaith ann no good there
 • Ar leibhéal éicint, ar leibhéil na céille agus na loighce, tuigim nach bhfuil aon dochar sa damhán
  alla a chonaic mé sa seomra folctha aréir. Nó, is dóigh nach bhfuil, nó deirtear liom nach
  bhfuil aon dochar ann.

  Ar leibhéal éicint On some level
  ciall sense f gs céille
  loighic logic f loighce
  tuigim nach bhfuil aon dochar sa damhán alla a chonaic mé sa seomra folctha aréir. I understand there is no harm
  in the spider I saw in the bathroom last night
  is dóigh nach bhfuil It is likely there isn’t
  nó deirtear liom nach bhfuil aon dochar ann It is said to me there isn’t any harm there
 • Ach ní chreidim é.

  Ach ní chreidim é. But I do not believe it.
 • Bíodh a fhios ag pobal na ndamhán alla gur duine réasúnta mé agus nach bhfuil aon fhadhb
  agam le damhán alla ar bith a bhfuil sé de mhúineadh air a bheidh níos lú ná bonn fiche
  cent agus fanacht sna cúinní.

  Bíodh a fhios ag pobal na ndamhán alla gur duine réasúnta mé Let it be known to the community of spiders that I am a reasonable person 3rd pers imperative
  nach bhfuil aon fhadhb agam le damhán alla ar bith I dno’t have any problem at all with a spider
  mhúineadh teaching
  bonn coin
  cúinne corner
 • Ach an boc seo anois, tá sé imithe thar fóir. Bhí sé níos cosúla le cearc bheag ná le damhán
  alla agus cé go raibh mé leath i mo chodladh, tá mé beagnach cinnte gur dhúirt sé, ‘ruainne
  príobháideachais, más é do thoil é!’ nuair a shiúil mé isteach air sa seomra folctha aréir.

  Ach an boc seo anois but this rascal now
  tá sé imithe thar fóir he has gone beyond the limit
  Bhí sé níos cosúla le cearc bheag ná le damhán alla It is more like a little chicken than a spiider
  cé go raibh mé leath i mo chodladh although I was half asleep
  tá mé beagnach cinnte gur dhúirt s I am almost sure that it said
  ‘ruainne príobháideachais, más é do thoil é!’ ‘bit of privacy, please’
  nuair a shiúil mé isteach air sa seomra folctha aréir when I walked in on it in the bathroom last night
  rannóg section

gaisce feat, boasting

Scéal
Bhí tinneas air Mia an deireadh seachtaine seo caite
rud ar bith olc. Bhí sí tuirseach i gcónaí.
Codladh sí go leor
Chait mé an obair tí ar fad a dhéanamh.
ní raibh mórán oibre ann, sin fáth fadhb ar bith
Bhí deireadh seachtaine ciúin againn
Tá sí níos fearr anois
Bhí sí ag canadh ar maidin seo
amhrán greannmhar ó fhicsean eolaíochta
Tá go leor amhráin ann ó fhicsean eolaíochta
Níl a fhios acu ach sa phobal fhicsinn eolaíochta
nuacht eile
Bhí mé ag an cácas áitiúil DFL dé Máirt seo caite
Ba é an chéad uair domsa
Bhí mé ró-ghnóthach sna blianta roimhe sin nuair a bhí post agam
Táim ar phinsean anois, sin fáth Níl aon leithscéal agam
Níl aon leithscéal agam
Is dealagáidí mé anois
gan post táim ag fáil rudaí nua a dhéanamh
Is maith liom an saol seo
Tugann mé pláitíní ag an gCrois Dhearg go minic
Thug mé arís Dé hAoine
Bhí mo chuid brú fola is ísle san tríocha bliain.

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.