Monday night Irish Class, February 5, 2018

Irish Class, February 5, 2018

Rang Gaeilge, 5ú lá mí Feabhra 2018

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

aimhleas harm, evil aimhleasa, aimhlis
I ndiaidh a aimhlis a fheictear a leas don Éireannach. The Irishman doesn’t see what he should have done (his benefit) until after he has already done the wrong thing (his harm).
ciall sense, meaning, reason
Is fearr an chiall cheannaithe ná a fáil in aisce. “Purchased sense is better than that gotten for free.” (Experience is the best teacher)
Is an chiall cheannaithe is fearr. “Purchased sense is best.” (Experience is the best teacher)slachtmara neat, tidy
de bharr as a result of, because of
tréighte abandoned

More Unraveling Practice

 • B’ait leis nach raibh aon tagairt sa chlár faoin haischlib #nílsécgl a raibh an oiread sin búis fúithi ar
  Twitter go raibh sí ag treochtáil in Éirinn ar feadh tamaill, go háirithe ar chlár nuachta ar stáisiún a
  mbíonn go leor gleo acu faoi thábhacht na meán sóisialta agus na n-ardán nua.

  [B’ait leis [nach raibh aon tagairt sa chlár faoin haischlib #nílsécgl [a raibh an oiread sin búis fúithi ar
  Twitter [go raibhag treochtáil in Éirinn ar feadh tamaill,]]]] [go háirithe ar chlár nuachta ar stáisiún a
  mbíonn
  go leor gleo acu
  {references the people at the station} faoi thábhacht na meán sóisialta agus na n-ardán nua.]

  B’ait It is strange
  tagairt reference, allusion
  haischlib hashtag
  oiread amount
  bús buzz, noise gs búis
  treochtáil trending treochtáil “trend” f
  ar feadh tamaill for a while
  áirithe Certainty, surety; particular
  gleo fight, combat, batt;e
  tábhacht Importance; significance, substance
  meán middle
  sóisialta social
  ardán platform, stage, stand
  ardán nua new
 • Tá daoine ar m’aithne gur Gaeilgeoirí líofa agus ó dhúchas iad ag dul i dtuilleamaí na mbogearraí seo
  chun ábhar scríofa Béarla a ghiniúint agus a tháirgeadh.

  [ daoine ar m’aithne gur Gaeilgeoirí líofa agus ó dhúchas iad ag dul i dtuilleamaí na mbogearraí seo
  chun ábhar scríofa Béarla [a ghiniúint agus a tháirgeadh.]]

  líofa Fluent, polished
  dúchas heritage
  tuilleamaí dependence
  bogearraí software
  ábhar matter, material, content
  scríofa written
  giniúint conception, birth, generation
  táirg proffer, tender, offer; produce, manufacture
 • An rud atá ag déanamh imní domsa ná an luas ag a dtiocfaidh an leigheas nó an t-amscála a thógfaidh
  sé an leigheas a fháil.]

  [An rud] [atá ag déanamh imní domsa] ná {copula}[an luas] [ag a dtiocfaidh an leigheas nó an t-amscála] [a thógfaidh
  sé an leigheas [a fháil.]]

  imní anxiety, concern f
  luas Speed, velocity m
  leigheas Art of healing, medicine, cure, treatment m
  amscála time scale
  tóg .Lift, raise; take up, take
 • Tá ceist an Achta Gaeilge ar cheann de na constaicí is mó a bhfuil bac á chur acu ar athbhunú
  Fheidhmeannas Stormont.

  [ ceist an Achta Gaeilge ar cheann de na constaicí is mó [a bhfuil bac á chur acu ar athbhunú
  Fheidhmeannas Stormont.]]

  Acht act (of Parliament)
  ceann head, one
  constaic obstacle
  bac balk, hindrance
  athbhunú Re-establishment
  Feidhmeannas Function, service; office, capacity; position, employment
  Tá ceist an Achta Gaeilge ar cheann de na constaicí is mó a bhfuil bac á chur acu ar athbhunú Fheidhmeannas Stormont. The question of the Irish Act is one of the biggest obstactles that is a hindrance to the Stormont Assembly.
 • Is cosúil go gcreideann na siopadóirí éagsúla go bhfuil séasúr ar leith ann gur féidir an cineál seo
  éadaigh a chur chun cinn ar an gcaoi chéanna a mbíonn bicínithe le feiceáil ar díol go coitianta ó mhí
  Bealtaine ar aghaidh nó cótaí geimhridh i dtús an fhómhair.

  [Is cosúil [go gcreideann na siopadóirí éagsúla [go bhfuil séasúr ar leith ann gur féidir an cineál seo
  éadaigh a chur chun cinn ar an gcaoi chéanna] [a mbíonn bicínithe le feiceáil ar díol go coitianta ó mhí
  Bealtaine ar aghaidh nó cótaí geimhridh i dtús an fhómhair.]]

  éagsúil Different, various, diverse.
  ar leith apart, special, in particular ds of leath “side, part, direction”
  cineál kind, species
  éadaigh clothe
  a chur chun cinn put it out
  caoi way, path
  céanna same
  bicíni bikini
  coitianta common
  Ar aghaidh forward, face-to-face
 • Ba é an chaoi go raibh duine nó beirt sa teach foilsitheoireachta a fhoilseoidh leabhar mo chara tar éis a
  bheith ag plé cheana féin leis an dréacht a bhí idir lámha againn, ach fágadh an t-uafás botún sa téacs.

  [Ba é an chaoi [go raibh duine nó beirt sa teach foilsitheoireachta [a fhoilseoidh leabhar mo chara tar éis [a
  bheith ag plé cheana féin leis an dréacht [a bhí idir lámha againn]]], [ach fágadh an t-uafás botún sa téacs.]

  caoi way, path
  Ba é an chaoi That is how
  foilsitheoireachta publishing, publication
  foilsigh reveal, disclose, publish
  plé discussion
  cheana already
  dréacht draft
  fág leave
  uafás horror, terror
  botún blunder
  téacs text
 • Deir an t-údar Darach Ó Séaghdha, a bhfuil iníon aige, Lasairfhíona, a bhfuil siondróm Down uirthi go
  bhfuil an baol ann go dtabharfadh ábhar atá á scaipeadh ag an ngrúpa Love Both, atá i mbun feachais
  in aghaidh aisghairm an ochtú leasú ar an mBunreacht, le tuiscint do leanaí nach bhfuil grá ag a
  dtuismitheoirí dóibh.

  [Deir an t-údar Darach Ó Séaghdha, [a bhfuil iníon aige, Lasairfhíona, [a bhfuil siondróm Down uirthi [go
  bhfuil an baol ann [go dtabharfadh ábhar [atá á scaipeadh ag an ngrúpa Love Both]]]]]], [atá i mbun feachais
  in aghaidh aisghairm an ochtú leasú ar an mBunreacht], [le tuiscint do leanaí [nach bhfuil grá ag a
  dtuismitheoirí dóibh.]]

  baol danger
  ábhar matter, material, subject, content
  scaip scatter
  bun base, bottom
  feachais campaign
  in aghaidh against
  aisghairm Abrogation; repeal.
  leasú Amendment, improvement; reform, redress
  an ochtú leasú the 8th Amendment
  Bunreacht Constitution
  tuiscint Understanding; wisdom, discernment
  grá love
 • Agus sé cinn de leabhair i nGaeilge agus sé chamchuairt phoiblíochta curtha díom agam féin, tá
  cleachtadh maith agam ar sheomraí leathfholmha, ar chairn leabhar nár díoladh, ar na frásaí a bhíonn
  ag lucht shiopaí leabhar agus ag foilsitheoirí chun scríbhneoir a shíleann siad a mbeadh díomá air a
  chur ar a shuaimhneas.

  [Agus sé cinn de leabhair i nGaeilge agus sé chamchuairt phoiblíochta curtha díom agam féin], ][
  cleachtadh maith agam ar sheomraí leathfholmha, ar chairn leabhar nár díoladh, ar na frásaí [a bhíonn
  ag lucht shiopaí leabhar agus ag foilsitheoirí chun scríbhneoir [a shíleann siad a [mbeadh díomá air a
  chur ar a shuaimhneas.]]]]

  Agus [Is] with
  six
  camchuairt ramble, tour
  poiblíocht publicity
  cleachtadh habit, wont
  leathfholmha half empty
  nár díoladh would not sell
  frása phrase
  foilsitheoir publisher
  díomá Disappointment, sorrow
  suaimhneas Peace, tranquillity; quietness, rest

Scéal
Ní bhreathnaigh an cluiche mór
Bhí muid ag siopadóireacht ag Cub i rith an Superbowl aréir
ní raibh aon duine ann
Ba baile taibhse é
bhí rud amháin difriúil
Bhí gach rud faoi pheil ar díol níos saoire cheana. discount mór.
Caitheann siad a dul.
Ba féidir liom a thiomáint isteach i lár Minneapolis arís. Fadhb ar bith
Ní raibh sé seo faoi obair, ar ndóigh.
Bhí cruinniú ag mo mhac is oige le dochtúir sa “North Loop”. Ni féidir leis ní féidir leis a thiomáint fós. Ba tinneas orm
Shiúil mé timpeall na comharsanachta i rith a chruinniú
Fuair mé grúdlann nua. Grúdlann: áit ina ndéantar beoir
Cheannaigh mé beoir chun dul abhaile.
Abhar eile: Ní maith liom an t-ainm “North Loop” anseo
Tuigim an téarma i Chicago.
Tá fíor-lúb ag na traenacha Ardaithe ansin i lár na cathrach. Tá lúb ansin. Tá “North Loop” ansin. Go maith
Níl aon lúb ann i Minneapolis.

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.