Monday night Irish Class, December 4, 2017

Irish Class, December 4, 2017

Rang Gaeilge, 4ú lá Mí na Nollag 2017

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

thing
An iomarca d’aon ní, is ionnan agus gan aon ní. Too much of a good thing “An excess of a thing is the same as being wiout the thing”
Lig do fuarú sa gcraiceann ar théigh sé ann. when someone is angry, let him/her cool down before you offer a reply or response. “Let him cool in the skin he heated up in.”Verb Review: Answers and Quesions

 1. An mbailíodh sibh leabhair?
  Bhailímis.
  We used to collect

 2. An gceannóinn an leabhar seo?
  Cheannófá.
  You would buy

 3. Ar chodail tú aréir?
  Chodail mé.
  I slept

 4. An gcuireadh sibh crainn?
  Chuirimis.
  We used to plant

 5. An ndeifríonn sé abhaile?
  Deifríonn sé

 6. An éisteadh sé leis an raidió?
  D’éisteadh sé.
  He used to listen.

 7. An bhféachfadh sé ar an leabhar?
  D’fhéachfadh sé.
  He would look

 8. An bhfoilseoidís an fhírinne?
  D’fhoilsídís.
  They would reveal

 9. An ndíolaidís leabair?
  Dhíolaidís.
  They used to sell.

 10. An ndúiseodh sibh ar cúig a chlog?
  Dhúiseoimis.
  We will wake

 11. An ndúnfainn an doras?
  Dhúnfá

 12. An iascfá sa loch sin?
  D’iascfainn
  I would fish

 13. An insínn scéalta?
  D’insíteá.
  You used to tell

 14. An osclódh sé an doras?
  D’osclódh sé.
  He would open

 15. An ullmhaíteá béilí?
  D’ullmhaínn.
  I used to prepare

 16. an léann sé an leabhar?
  Léann.
  He reads

 17. An míníodh sé na leabahir?
  Mhíníodh sé.
  He would explain

 18. an molfadh sibh na leabahir?
  Mholfaimis.
  We would recommend

 19. An múinfidís an rang
  Mhúinfidís.
  They would teach

 20. An mbreathnaíonn tú ar an teilifís?
  Ní bhreathnaím.
  I do not look

 21. An gcríochnóidís an leabhar?
  Ní chríochnóidís.
  They would not finish

 22. An eitleodh sé go Chicago
  Ní eitleodh.
  [He} would not fly

 23. An imreodh sé an cluiche
  Ní imreoidh
  [He] would not

 24. ar bhris tú an cupán?
  Níor bhris

 25. an ólann tú beoir?
  Ólaim.

 26. An bpógfaidh tú do bhean chéile?
  Pógfaidh

 27. An dtógtá na clocha?
  Thógainn.
  I used to lift

 28. An dtuiginn na focail?
  Thuigteá.
  You used to understand.


Scéal
chuaigh traein as na ráillí dé Déardaoin an tseachtain seo caite thart a haon déag a chlog ar Maidin
bhí an traein ag dul ó thuaidh
in aice le mo oifig
Chuaigh mé taobh amuigh chun breathnú air
an cúigiú sráide
Shiúil mé taobh amuigh chun breathnú air
bhí lár an traein as a rian
bhí an lár go hiomlán as an mbóthar
níorbh fhéidir traenacha dul ó thuaidh nó ó dheas
nuair a tháinig mé aon duine a bhí ar an traein
bhí daoine ag obair. bhí gach duine calm
bhí an traein ag dul go han-mhall, mar sin gortaíodh aon duine
Bhí an traein fós ann nuair a d’fhág mé an obair ceithre uair an chloig ina dhiaidh sin
bhí fadhb ann leis an mbóthar
Tá na traenacha anseo ar an talamh. bhí sin go maith
daichead bliain ó shin, nuair a bhí mé óg, bhí timpiste uafásach ann i Chicago
Bhí mé ag obair go déanach i lár Chicago
Bhí sé ar traein ardaithe (“L”).
Bhuail traein amhhain traein eile
thit roinn caranna as a ráillí ansin
thit siad síos go dtí an talamh
Chuala mé sirenna na ngluaisteán agus na leoraí éigeandála san oifig. An-ard. Sirens go leor
Fuair aon duine déag bás
Gortaíodh céad is ochtó duine
Ba é an tiománaí traein amháin a bhí ag caitheamh marijuana

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.