Monday night Irish Class, November 27, 2017

Irish Class, November 27, 2017

Rang Gaeilge, 27ú lá Mí na Samhna 2017

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

Ba mhaith an teachtaire le cur I gcoinne an bháis thú. You would be a good person to send for Death! Said of someone who dawdles, a slow-poke, just the kind of person you’d send on an errand you don’t want to see completed.
Ní bhíonn imirce gan chaill. No moving without loss.


Fiche bliain ag spalpadh na Gaeilge (tuilleadh)

Fiche bliain ag spalpadh na Gaeilge 20 years of the Irish bursting forth
 1. An Réadúlacht

  Más abhóg éiginnte a bhí sa chúrsa Gaeilge úd i nGleann Cholm Cille (agus sna cinn a rinne mé an dá
  shamhradh ina dhiaidh) bhí dóchas ag baint leis freisin. Cosúil le cuid mhór foghlaimeoirí bhí aislingí
  ábhairín miréadúla agam ag an am faoi athréimniú na Gaeilge mar phríomhtheanga na hÉireann agus
  a leithéid. Is cuimhin liom go ndúirt Liam Ó Cuinneagáin, stiúrthóir Oideas Gael, linn ag an am gur
  ábhar ceiliúrtha a bheadh ann dá bhféadfaí an méid Gaeilge a bhí fágtha in Éirinn an tráth sin a
  choinneáil beo.

  réadaigh make real, realize vn réadú
  abhóg bad impulse, tall story, banter
  éiginnte uncertain, undeterimed, indefinite
  úd yon, yonder, that
  dóchas hope
  réadúil Real, realistic
  bhí aislingí ábhairín miréadúla agam I had somewhat unrealistic dreams
  réimniú progress
  a leithéid the like
  an méid Gaeilge the amount of Irish
  tráth time, occasion, day, period
 2. Teachtaireacht rud beag ghruama ach stuama a bhí sa mhéad seo d’fhear óg a mbíodh brionglóidí lae
  aige faoi thodhchaí gheal Ghaelach. Ach ag an am céanna, i ngan fhios dó féin, thug Liam sampla dom
  de cad is féidir le duine a bhaint amach má chuireann sé croí agus anam isteach i gcúis, i dtogra saoil.

  Teachtaireacht message, errand f
  gruama gloomy, sad, somber
  stuama Sensible, level-headed; self-possessed, staid, prudent
  méad amount; whatever we are talking about
  brionglóid dream
  todhchaí future
  geal bright
  Gaelach Irish
  i ngan fhios dó féin without knowing it hem self
  thug Liam sampla dom de cad is féidir le duine a bhaint amach má chuireann sé croí agus anam isteach i gcúis Liam gave me an example of what one can achieve if he adds heart and soul into a cause
 3. Dhá chúrsa samhraidh eile a rinne mé ag Oideas Gael sular thug idirmhalartú ollscoile a fhad le
  Gaillimh mé, áit a mbeadh cónaí orm ar feadh an chuid ba mhó den dhá bhliain déag a chaithfinn in
  Éirinn ina dhiaidh sin. Tháinig blas an iarthair ar mo chuid Gaeilge, ach go dtí an lá atá inniu ann tá
  daoine ann a chloiseann iarsmaí ón nGleann ar mo chuid cainte. Sampla amháin: cé go raibh mé ‘sa
  bhaile’ i nGaillimh, ní dhéarfainn go brách go raibh mé ‘sa mbaile’ ann, mara déarfadh muintir na háite.

  Dhá chúrsa samhraidh eile a rinne mé ag Oideas Gael I took two other summer courses at OG
  idirmhalartú ollscoile university exchange
  thug … a fhad le Gaillimh mé took me as far as Galway
  áit a mbeadh cónaí orm ar feadh an chuid ba mhó den dhá bhliain déag a chaithfinn in Éirinn ina dhiaidh sin. where I would live for most of the twelve years I would spend in Ireland after that.
  Tháinig blas an iarthair ar mo chuid Gaeilge, A western accent came on my Irish
  ach go dtí an lá atá inniu ann tá daoine ann a chloiseann iarsmaí ón nGleann ar mo chuid cainte. until today there are people who hear the relics of the Glen in my speech
  cé go raibh mé ‘sa bhaile’ i nGaillimh, though I was ‘sa bhaile’ in Galway
  ní dhéarfainn go brách go raibh mé ‘sa mbaile’ ann I would never say ‘sa mbaile’ there
  mar a déarfadh muintir na háite like the people of the place would say
 4. Áiféis a bheadh ann a rá gurb é Gleann Choim Cille mo ‘bhaile’ in Éirinn, toisc nach bhfuil aithne
  agam ach ar bheirt nó triúr san áit. Ach mothaím ceangal láidir leis an nGleann toisc gurbh ann a
  cuireadh tús leis an gcaidreamh saoil atá agam leis an nGaeilge. Ceangal, táim cinnte, a mhothaíonn
  na mílte daoine ar fud na cruinne.

  Áiféis nonsense
  a rá gurb é Gleann Choim Cille mo ‘bhaile’ in Éirinn to say GCC was my ‘home’ in Ireland
  toisc nach bhfuil aithne agam ach ar bheirt nó triúr san áit. Because I only knew two or three people in the place
  Ach mothaím ceangal láidir leis an nGleann but I feel strong ties with the Glen
  caidreamh intimacy
  toisc gurbh ann a cuireadh tús leis an gcaidreamh saoil atá agam leis an nGaeilge. because it was there I began the life’s relationship I have with Irish.

“Unraveling Practice”

 1. Measann an saineolaí ríomhaireachta Kevin Scannell, ó Ollscoil Missouri i St Louis,
  go mbeidh tionchar ag an athrú atá déanta ag Twitter ar líon na gcarachtar a cheadaítear i ngiolcacha
  ar nósanna scríbhneoireachta na Gaeilge ar líne.

  Measann an saineolaí ríomhaireachta Kevin Scannell, The computer expert KS estimates
  go mbeidh tionchar ag an athrú there will be an influence from change
  atá déanta ag Twitter ar líon na gcarachtar a cheadaítear i ngiolcacha that Twitter has made in the number of characters allowed in tweets
  ar nósanna scríbhneoireachta na Gaeilge ar líne on Irish writing habits online
 2. An tseachtain seo, chuir Twitter a dhá oiread sin, 280 carachtar, ar fáil d’úsáideoirí i ngach teanga
  ach amháin teangacha an Chian-Oirthirnach dteastaíonn mórán spáis uathu ar chor ar bith chun abairtí fada
  a chur in iúl a bhuí leis an gcóras scríbhneoireachta atá i bhfeidhm sna teangacha sin.

  chuir Twitter a dhá oiread sin, Twitter doubled
  ar fáil d’úsáideoirí i ngach teanga available for users in every language
  ach amháin teangacha an Chian-Oirthirnach except the languages of the far east
  buí thanks
  a bhuí leis thanks to
  iúl knowledge
  an gcóras scríbhneoireachta atá i bhfeidhm sna teangacha sin. the writing system used in those languages
 3. Maíonn an Foras Pátrúnachta go bhfuil ganntanas mór múinteoirí in Éirinn anois mar gheall ar an líon ard múinteoirí óga
  a théann ar imirce agus iad ag obair sa Mheán-Oirthear, áit ar féidir leo suas le €5,500 sa mhí a thuilleamh saor ó cháin

  maígh state, claim
  Foras Pátrúnacht patronage foundation
  ganntanas scarcity, shortage
  mar gheall ar an líon ard múinteoirí óga a théann ar imirce because of the high number of young teachers that emigrate
  iad ag obair sa Mheán-Oirthear they are working in the middle east
  áit ar féidir leo suas le €5,500 sa mhí a thuilleamh saor ó cháin place where it is possible for them to earn
  up to €5,500 monthly tax free
 4. Chuala an dara bean caint an aeróstaigh agus chuir a ladar sa scéal. De réir na tuairisce,
  mhaígh an dara bean gur léirigh an t-aeróstach drochmheas ar an bpaisinéir eile agus gur cheart do dhuine
  atá ag obair ar eitilt ó Barcelona go Mionarca, dhá cheantar a bhfuil stádas oifigiúil ag an gCatalóinis iontu,
  a bheith in ann an teanga a labhairt.

  aeróstach air hosterss
  Chuala an dara bean caint an aeróstaigh the second woman heard the speech of the flight attendant
  chuir a ladar sa scéal intervened in the story
  De réir na tuairisce According to the report
  mhaígh an dara bean gur the 2nd woman claimed that
  léirigh an t-aeróstach drochmheas ar an bpaisinéir eile the flight attendant showed contempt for the other passanger
  gur cheart do dhuine atá ag obair ar eitilt ó Barcelona go Mionarca, that is right for a person who is flying from Barcelona to Minorca
  dhá cheantar a bhfuil stádas oifigiúil ag an gCatalóinis iontu two regions that have officially Catalonian status
  a bheith in ann an teanga a labhairt to be able to speak the language

Scéal
D’oibrigh Mia go déanach Dé Céadaoin
Ba iomarca oibre dinnéar mór Dé Déardaoin
Thug muid lá suaimhnis ansin.
chodamar go déanach
D’ith muid bricfeasta
Scannán “Conradh Cirt” Movie “Justice League” ceart “justice” gs cirt
Forfhear Superman
Fear Sciatháin leathair Batman
Fear Uisce Aquaman
Bean Iontais Wonder Woman
Cibearg Cyborg
An Splanc the flash
fathach giant
Boscaí Máthar mother box
scéal ar ais backstory
Filleann Forfhear ó bhás
déanann sé seo fadhbanna i ngach scéal nuair a tharlaíonn sé
Dinnar Lae an Altaithe dé hAoine
Níor tháinig muid go dtí meal siopadóireachta dé hAoine.
ní raibh aon bhrú ann
Bhí an béile gnáth, ach an-bhlasta
turcaí, prataí, bachlóga Bhruiséile, mónóg
chuir sí ispíní faoi chraiceann an turcaí
fhan sé tais
d’fhoghlaim sí an cleas seo bliain ó shinS

doirteal sink (kitchen bathroom, etc.)
togra saoil life work

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.