Monday night Irish Class, August 7, 2017

Irish Class, August 7, 2017

Rang Gaeilge, 7ú lá Mí na Lúnasa 2017

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

Go dtí leath bealaigh síos tá sult, suaimhneas, agus sásamh ann ach as sin síos tá deamhas, diabhal, agus dochar san ól. When you start drinking, first it feels good, and then it goes to hell. parallel structure, s-d/good-bad contrast.
Is maith an rud an foighid, ach is dona í an fhailli. Patience is a good thing, but negligence/neglect is bad

Sórt réamhrá atá in ‘Homecoming’ Spider-Man

Sórt réamhrá atá in ‘Homecoming’ H is sort of a prequel
LÉIRMHEAS SCANNÁIN: Leagtar bunchloch i ‘Spider-Man: Homecoming’ ach
caithfear fanacht fanacht nó go dtosóidh an t-aicsean ina cheart

LÉIRMHEAS SCANNÁIN Film Review
Leagtar bunchloch i ‘Spider-Man: Homecoming’ A foundation is laid in ‘Spider-Man: Homecoming’
fanacht wait, stay m???
nó go dtosóidh an t-aicsean ina cheart or begin the action correctly
 1. Ba í tuairim na coitiantachta gur chloch mhíle scannánaíochta faoi leith ab ea an triológ
  Spider-Man le Sam Raimi/Tobey Maguire (2002-2007). Ní hamháin go raibh an ceann
  sin ar thosach cadhnaíochta sa bhorradh a bheadh faoi iomaire na sárlaochra
  ach d’éirigh leis carachtracht a chniotáil le heachtraíocht, maisiúcháin agus greann.

  faoi leith particular
  Ba í tuairim na coitiantachta gur chloch mhíle scannánaíochta faoi leith ab ea an triológ The general view was that this was a partcular milestone in the filming of the triology
  cadhnaíochta boom, surge
  Ní hamháin go raibh an ceann sin ar thosach cadhnaíochta sa bhorradh Not only was that one beginning the vanguard in the surge
  iomaire ridge, work [plowing]
  a bheadh faoi iomaire na sárlaochra would be about the work of the superheroes
  d’éirigh leis carachtracht a chniotáil le heachtraíocht, maisiúcháin agus greann. succeeded with a characterization knitting adventure, decoratiion and fun.
 2. Bhí an múnla leagtha ag an damhán alla, agus ag na X-Men a tháinig ar an bhfód dhá
  bhliain roimhe. Léiriú ar an mborradh céanna, agus ar an áiféis agus an cur i gcéill a
  bhaineann le tionscal na sárlaochra trí chéile, gurb é seo an dara babhta ag an laoch éirí
  as na mairbh.

  Bhí an múnla leagtha ag an damhán alla The mold was laid down by the spider
  agus ag na X-Men a tháinig ar an bhfód dhá bhliain roimhe. and at the scene the X-men had 2 years before
  Léiriú ar an mborradh céanna Illustrating the same upsurge/boom/growth
  ar an áiféis on the exaggeration/nonsense
  an cur i gcéill a bhaineann le tionscal na sárlaochra trí chéile the pretense that concerned the industry of all the superheroes
  gurb é seo an dara babhta ag an laoch éirí as na mairbh the 2nd round of the hero rising from the dead
 3. In 2012 earcaíodh Andrew Garfield le tabhairt faoin ról agus bhí scannán leantach aige in
  2014. Ní rabhas féin róthógtha leis na táirgí sin óir go gcuireann Garfield pip orm, díreach mar a chuireann Hayden Christensen,
  ar chúis ait éigin.

  In 2012 earcaíodh Andrew Garfield le tabhairt faoin ról In 2012 Andrew Garfield was recruited to undertake the role
  bhí scannán leantach aige in 2014. he had a follow-up film in 2014
  Ní rabhas féin róthógtha leis na táirgí sin óir I was not too taken up with the gold products
  go gcuireann Garfield pip orm Garfield puts a pip on me
  díreach mar a chuireann Hayden Christensen just as HC does
  ar chúis ait éigin for some strange reason
 4. Leis an bhforás a bhí ag teacht ar dhomhan scannánaíochta Marvel
  bhí cló nua á bheartú d’fhear na ngréasán. Theastaigh ón meitheal oibre go mbeadh cuma i bhfad níos óige ar
  an Spider-Man nua agus é taobh le Iron Man, Thor agus a gcomhghleacaithe sna Avengers.

  Leis an bhforás Width the growth
  a bhí ag teacht ar dhomhan scannánaíochta Marvel that was coming at the Marvel film world
  bhí cló nua á bheartú d’fhear na ngréasán. was planning a new shape for the man of the web
  Theastaigh ón meitheal oibre go mbeadh cuma i bhfad níos óige ar an Spider-Man nua the working group wanted a much younger new Spider-Man
  agus é taobh le Iron Man, Thor agus a gcomhghleacaithe sna Avengers and side with Iron Man, Thor, and
  their colleagues in the Avengers.
 5. Agus Garfield ceithre bliana déag ar fhichid an mhí seo chugainn cinneadh é a chur de
  dhroim seoil.

  Garfield ceithre bliana déag ar fhichid an mhí seo chugainn G 34 years next month
  cinneadh was decided
  é a chur de dhroim seoil to put him out to pasture “put him on the back sail”
 6. Cruálach ach cliste.

  Cruálach ach cliste Cruel but smart
 7. Don dara scannán le Captain America, ar geall le gála den Avengers é, ba é Tom Holland
  a bhí sa chulaith dhearg, cháiliúil. Saghas caimeo a bhí ansin agus an táirge aonair le
  teacht ina dhiaidh. Mearbhall ort? Ná bac san, níor mhór céim mháistreachta san seánra
  seo a bheith agat le gach cor i bhforbairt na sárlaochra a thuiscint.

  geall bet, pledge
  gála gale
  ba é Tom Holland a bhí sa chulaith dhearg, cháiliúil It was Tom Holland in the red suit, famous
  Saghas caimeo a bhí ansin this was a sort of cameo
  an táirge aonair le teacht ina dhiaidh. te single product to come later
  Mearbhall ort? Are you confused
  Ná bac san, Never mind that
  níor mhór céim mháistreachta san seánra seo [you] would need a master’s degree in that genre
  a bheith agat le gach cor i bhforbairt na sárlaochra a thuiscint to understand every turn in the development of the superhero
 8. I ndeireadh thiar thall, ba é Holland an duine cuí le tabhairt faoin ról. Níl sé ach bliain is
  fiche agus cuma óigeanta go maith air. Ní raibh an dealramh seo ar Garfield nó Tobey
  Maguire go deimhin, agus is rud é a sholáthraíonn breis féidearthachtaí don táirge.

  I ndeireadh thiar thall Ultimately
  ba é Holland an duine cuí le tabhairt faoin ról H was the proper person to undertake this role
  Níl sé ach bliain is fiche agus cuma óigeanta go maith air. Only 21 years and he has a good youthful appearance
  Ní raibh an dealramh seo ar Garfield nó Tobey Maguire go deimhin IndeedGarfield or TM did not have this appearance
  soláthair gather, providebv
  breis increase, addition
  is rud é a sholáthraíonn breis féidearthachtaí don táirge Is something that provides an increase in the possibilities for the product
 9. Tugann Holland taispeántas thar na bearta uaidh; é leochaileach, ceanndána, cúthail agus cróga
  ag an am céanna. Tá an carachtar atá idir lámha aige difriúil ós na sárlaochra
  agus éiríonn leis an aisteoir caithiseach seo é sin a chur abhaile orainn. Tá a chóta bán
  déanta anois mar tá ladhar mhaith scannán os a chomhair amach mar Spider-Man.

  Tugann Holland taispeántas thar na bearta uaidh H gives possibilities beyond the costume to them
  é leochaileach, ceanndána, cúthail agus cróga ag an am céanna. He is fragile, stubborn, shy and brave at the same time
  Tá an carachtar atá idir lámha aige difriúil ós na sárlaochra The character in his hands is different from the superheroes
  éiríonn leis an aisteoir caithiseach seo é sin a chur abhaile orainn. This attractive actor succeeds in persuading us us
  ladhar toe, space between toes/fingers, fork, prong f
  os a chomhair amach before [him]
  Tá a chóta bán déanta His fortune is made
 10. Ní bhactar le scéal an chúlra a thabhairt dúinn anseo, rud a bhí cliste, agus riachtanach ar
  shlí, óir go rachadh rudaí chun leadráin dá mbeadh orainn tabhairt faoi sin arís.

  cúlra background m
  Ní bhactar le scéal an chúlra a thabhairt dúinn anseo They don’t bother go give us the background story here
  riachtanach necessary
  slí way, road, track f
  óir go rachadh rudaí chun leadráin dá mbeadh orainn tabhairt faoi sin arís. gold would go to boring things if we had done that again.
 11. Tarlaíonn eachtraí an scannáin seo tar éis a chaimeo leis na Avengers. Titimid trí ladhar
  an phíce ar shlí mar níl scéal bunaidh againn agus táthar ag iarraidh an
  chomhghuaillíocht leis na sárlaochra eile a fhágaint fés na táirgí atá an bóthar isteach chugainn.

  Tarlaíonn eachtraí an scannáin seo Adventures of this movie happen
  tar éis a chaimeo leis na Avengers after his cameo with the Avengers
  Titimid trí ladhar an phíce ar shlí mar níl scéal bunaidh againn we will fall through the prongs of the fork if we do not have an origin story
  táthar ag iarraidh an chomhghuaillíocht leis na sárlaochra eile is trying an alliance with the other superheroes
  fés = faoi
  fhágaint fés na táirgí atá an bóthar isteach chugainn. to leave among the products that are on the road ahead of us.
 12. Tá cúpla radharc fánach againn le Iron Man (Downey Jr.) ach ní fiú an deich triuf iad.
  Bhí gaol an laoich lena uncail, agus an tslí a maraíodh é, mar mháithreacha le scéal
  Spidey i gcónaí agus dá uireasa sin tá coiscéim bhacaí sa charachtracht.

  Tá cúpla radharc fánach againn le Iron Man We have a couple wandering scenes with Iron Man
  ach ní fiú an deich triuf iad but they are not even the 10 of clubs
  Bhí gaol an laoich lena uncail the hero’s relationship with his uncle was
  an tslí a maraíodh é the way he was killed
  mar mháithreacha le scéal Spidey i gcónaí as mothers with a story Spidey always
  dá uireasa sin tá coiscéim bhacaí sa charachtracht if that is absent is a lame step in the characterization
 13. Gan amhras tá sé riachtanach míreanna snasta aicsin a sholáthar agus déantar sin cé nár
  bhain aon cheann acu m’anáil díom. Is é Keaton a thugann faoi ról an bhithiúnaigh agus
  cé go dtugann sé taispeántas ábalta uaidh, mar is dual dó, ní mhairfidh sé im chuimhne.

  Gan amhras tá sé riachtanach míreanna snasta aicsin a sholáthar Without doubt it is necessary to provide polished bits of action
  déantar sin cé nár bhain aon cheann acu m’anáil díom that were made although none of them took my breath away from me
  Is é Keaton a thugann faoi ról an bhithiúnaigh Keaton is undertaking the role of the villain
  cé go dtugann sé taispeántas ábalta uaidh although gives an able exhibition of it
  mar is dual dó as is natural to him
  ní mhairfidh sé im chuimhne it will not live in my memory
 14. Bunchloch leagtha ach níl ann ach saghas réamhrá agus sinn ag fanacht nó go dtosóidh
  an t-aicsean ina cheart.

  Bunchloch leagtha ach níl ann ach saghas réamhrá Groundwork is laid but only a sort of introduction there
  sinn ag fanacht nó go dtosóidh an t-aicsean ina cheart. we are waiting for the real start of the action.

Copula

 1. Is comhlacht é Hewlett-Packard.

 2. Ba scribhneoir é J.R.R. Tolkien.

 3. Is miotal daor ór.

 4. Is réalta mhór dhearg í Betelgeuse.

 5. Is duine beag hobbit.

 6. Ba dhraíodóir é Gandalf.

 7. Is arm claíomh

 8. Is claíomh cáiliúil é Excalibur.

 9. Ní moncaí simpeansaí.

 10. Níor ghealach í an réalta báis


Notaí Scéil
Bhí coicís ciúin agam
coicís Gan sochraidí
gan Fadhbanna carr
Roinnt rudaí beaga
Caith mé a thiomáint dhá Satharn ar thaobh theas Minneapolis
Satharn amhain i Uptown
Satharn eile
Timpeall pháirc Nokomis
Trácht uafásach
Bhí gach duine ag tiomáint ann
Fuair dha ríomhairí bás
Theip ar Ríomhaire mo mhic
Ní raibh backups aige
Fuair sé ceacht ansin
Ceann de mo ríomhairí
Tá backups agam
Ní raibh siad riachtanach
Fuair mé Diosca córas An chéad lá eile
Thug mé An córas a thabhairt ar ais go dtí am nuair Bhí sé ag obair i gceart
Rudaí Amaideach ag mo oifig

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.