Monday Night Irish Class, April 24, 2017

Irish Class, April 24, 2017

Rang Gaeilge, 24ú lá mí Aibreáin 2017

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocail

Is iomaí lá ag an uaigh orainn. Live for today. “It’s many a day the grave will have us.”
Cha dtig a bhaint as an tsac ach a lán a bhíos ann. You cannot take more out of a sack than what was in it. Don. e.g. Cha – negative particle

Nótaí faoi scéal

Bhí Mia ag mise ag an mháirseáil eolaíochta Dé Sathairn.
Slua mór anseo. B’fhéidir deich míle daoine
Duirt duine amhain daichead míle, ach tá amhras orm ansin
D’fhág muid ár carr mílte ar shiúl, in aice leis Fairview sraide;
chuaigh muid go dtí an mháirseáil an mbus
Thosaigh an mháirseáil ag an Ard-Eaglais Naoi Pol
Chríochnaigh sí ag an Capitol
Chonaic muid roinnt cairde ann
Bhí roinnt óráidí, bhí sé deacair a chloisteáil dóibh.
shiúil muid Ina dhiaidh sin go dtí lár na cathrach
Chuaigh muid go dtí an teach tábhairne Tin Whiskers
Is brewpub é. Déanann siad an beoir ag an teach tábhairne
Is cairde iad an teach tábhairne agus an mháirseáil
Thug An teach tábhairne dollar amháin go dtí na máirseálacha tar eis/Le haghaidh gach pionta dhíoltar
D’ól muid dhá pointa
Chuaigh muid ar ais go dtí ár gcarr traein


More Tense Practice

 1. He went to Mexico every winter. Théadh sé go Meicsiceo gach geimhreadh.

 2. He will go to Antarctica next year. Rachaidh sé go an tAntarach an bhliain seo chugainn..

 3. I used to break plates often. Bhrisinn plátaí go minic.

 4. I will drink rum for breakfast tomorrow morniing. Ólfaidh mé rum don bhricfeasta ar maidin amárach.

 5. I would be happy to see you. Bheinn sona a fheiceann tú.

 6. I would eat a horse. d’íosfainn capall.

 7. She used to eat spinach. d’itheadh sí spionáiste.

 8. She would eat lemons. d’íosfadh sí liomóidí.

 9. They used to give their dog cake. Thugaidís císte a madra.

 10. They used to say a lot of foolish things Deiridís rudaí amaideach go leor.

 11. They will answer all your questions. Freagróidh siad léir do chuid ceisteanna.

 12. They would say many strange things. Déarfadh siad rudaí aisteacha.

 13. We used to buy diapers every week. Cheannaímis naipcíní gach seachtain.

 14. We will come back tonight. Tiocfaimid ar ais anocht.

 15. We will give money to the school. Tabharfaimid airgead don scoil.

 16. We will listen to the next lecturer. Éistfimid leis an gcéad léachtóir eile.

 17. We would go to the theatre. Rachaimis go dtí an amharclann.

 18. You [sibh] used to get sweets at the shop. D’fhaigheadh sibh milseáin ón siopa.

 19. You [sibh] used to go to the cinema every weekend. Théadh sibh go dtí an phictiúrlann gach deireadh seachtaine.

 20. You [sibh] will learn new things from that book. Foghlaimeoidh sibh rudaí nua as an leabhar seo..

 21. You [sibh] would get a present. Gheobhadh sibh brontannas.

 22. You [] came to class every week. Thagtá go rang gach seachtain.

 23. You [] used to wake early every morning. Dhúisíteá go luath gach maidin.

 24. You [] will get more money on Friday. Gheobhaidh tú níos mó airgid Dé hAoine.

 25. You [] would come home. Thiocfá abhaile.

 26. You [] would give me chocolate. Thabharfá seacláid dom.

Future and Conditional with Type 2 verbs

Future
Éireoidh mé as obair an bhliain seo.
Ceannóidh mé leabhar nua amárach.
freagróimid na ceisteanna a d’iarr ár mbainisteoir.
Inseoidh sé scéal fada san oíche amárach
Osclóidh siad an doras dearg amárach.

Conditional
D’éireoinn as obair an mhí seo, dá bheadh níos mó airgid agam.
Cheannóimis leabhar nua amárach, ach beidh mé ró-ghnóthach
D’fhreagróimis na ceisteanna má thuig muid iad.
D’inseodh sé an scéal ach rinne sé dearmad dó.
D’osclóidís an doras dearg, ach tá sé faoi ghlas.


cluiche suime nialais zero-sum game

<!–


–>

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.