Monday Night Irish Class, April 17, 2017

Irish Class, April 17, 2017

Rang Gaeilge, 17ú lá mí Aibreáin 2017

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocail

Ní leithne an t-aer ná an timpiste accidents can always happen, anywhere. “The air is not wider than the accident.”
Is maith a bhean í ach níor bhail sí a bróga di go foill/ She is a good woman yet but she has not taken off her shoes yet. (She has not settled down)

Nótaí faoi scéal

Tá dhá ghrúpa na nDaoine i mo oifig
Déanann grúpa amháin na rialacha agus na polasaithe
Tá a n-focail dlí
an-maorlathach very bureacratic
Is bureaucrats iad
Déanann an grúpa eile (mó ghrúpa) an obair fíor
Tá an chéad ghrúpa ag fás. Tá níos mó daoine ansin gach mí.
Níl an dara grúpa ag fás. Gan daoine nua.
Faighimid rialacha nua gach mí as an chéad ghrúpa.
Nach bhfuil roinnt daoine i mo ghrúpa sásta.
Tá cairde agam sa dá ghrúpa
Is féidir liom a thabairt cabhrú do daoine eile i mo ghrúpa
Tá a fhios agam cad a scríobh ar na foirmeacha a choinneáil ar an chéad ghrúpa sásta
Tuigim an an córas
Tá go leor scileanna teicniúla le ríomhairí agam
ach tá roinnt scileanna eile úsáideach freisin
Tá an obair fíor dul déanta, agus tá an Maorlathaigh sásta fós


<!–

More Tense Practice

 1. He went to Mexico every winter. théadh sé go dtí Meicsiceo gach geimhreadh.

 2. He will go to Antarctica next year. rachaidh sé go dtí an tAntarach an bhliain seo chugainn..

 3. I used to break plates often. bhrisimis bhrisimis go minic.

 4. I will drink rum for breakfast tomorrow morniing. Ólfaidh mé rum don bhricfeasta amárach ar maidin..

 5. I would be happy to see you. Bheinn mé sásta a fheiceann tú.

 6. I would eat a horse. d’íosfainn capall.

 7. She used to eat spinach. d’itheadh sí spionáiste.

 8. She would eat lemons. d’íosfadh sí liomóidí.

 9. They used to give their dog cake. Thugaidís císte a madra.

 10. They used to say a lot of foolish things Deiridís rudaí amaideach go leor.

 11. They will answer all your questions. Freagróidh siad léir do chuid ceisteanna.

 12. They would say many strange things. Déarfadh siad rudaí aisteacha.

 13. We used to buy diapers every week. Cheannaímis naipcíní gach seachtain.

 14. We will come back tonight. Tiocfaimid ar ais anocht.

 15. We will give money to the school. Tabharfaimid airgead don scoil.

 16. We will listen to the next lecturer. Éistfimid le an léachtóir eile.

 17. We would go to the theatre. Rachaimis go dtí an amharclann.

 18. You [sibh] used to get sweets at the shop. D’fhaigheadh sibh milseáinar an siopa.

 19. You [sibh] used to go to the cinema every weekend. Théadh sibh go dtí an phictiúrlann gach deireadh seachtaine.

 20. You [sibh] will learn new things from that book. Foghlaimeoidh mé rudaí nua as an leabhar seo..

 21. You [sibh] would get a present. D’fhaigheadh sibh brontannas.

 22. You [] came to class every week. Thagtá go dtí rang gach seachtain.

 23. You [] used to wake early every morning. Dhúisíteá go luath gach maidin.

 24. You [] will get more money on Friday. Gheobhaidh tú níos mó airgid Dé hAoine.

 25. You [] would come home. Rachfá abhaile.

 26. You [] would give me chocolate. Thabharfá seacláid dom.

–>

<!–

Adjectives


Scéal–>

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.