Monday Night Irish Class, March 20, 2017

Irish Class, March 20, 2017

Rang Gaeilge, 20ú lá mí na Márta 2017

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocail

Práinn mhór croí agus moille mhór lámh. When you panic, you are ineffective. / Getting too wound up slows you down.
Is measa cumha an duine beo ná cumha an duine mhairbh. Homesickness/loneliness is worse for the living person than the dead.

Nótaí faoi scéal

<!–

–>

Glanadh arís ag teach McDavid
Bhí cairn móra páipéir agus rudaí eile ar mo dheasc
Chuaigh mé síos tríothu
Bhí an chuid is mó bruscar. Chait mé iad amach
Bhí cúpla seoda
Mar shample, notái ranganna Gaeilge seacht mbliana ó shin agus cóip sean An Gaeilgeoir
Bhi an obair cosúil le seandálaíocht/archeology
Tá ár mac is óige, Nick, a ghlanadh a sheomra go mall ag an am céanna
Tá Mia ag glanadh a seomra oibre
líon siad boscaí móra go leor le rudaí
fadhb: Cá cuirfidh siad na bosca?
Duirt N go cuirfidh sé a bhoscaí i seomra oibre Mia
Ní Mia sásta le an plean sin.
Ní cuirfear siad in aice leis mo dheasc
Boscaí daoine eile. Fadhb daoine eile

Future Conditional Past Habitual
1 bailigh Collect, gather baileoidh tú bhaileofá bhailíteá
2 bain extract, reach, … bainfidh siad bhainfidís bhainidís
3 bris break brisfidh siad bhrisfidís bhrisidís
4 ceannaigh buy ceannóidh mé cheannóinn cheannaínn
5 ceap think ceapfaidh siad cheapfaidís cheapidís
6 codail codlóidh mé chodlóinn chodlaínn
7 díol sell díolfaidh sibh dhíolfaidís dhíolaidís
8 dúisigh wake, wake dúisfidh mé dhúiseoinn dhúisínn
9 éirigh rise éireoidh sé d’éireodh sé d’éiríodh sé
10 éist listen éistfidh sé d’éistfeadh sé d’éisteadh sé
11 fan wait fanfaidh sibh d’fhanfadh sibh d’fhanadh sibh
12 fógair call out, proclaim fógróidh siad d’fhógóidís d’fhógaídís
13 goid goidfidh sibh ghoidfeadh sibh ghoideadh sibh
14 inis tell iniseoidh sí d’inseodh sí d’insíodh sí
15 íoc pay íocfaidh tú íocfá íoctá
16 labhair speak labhróidh siad labhróidís labhraídís
17 lean leanfaidh muid leanfaimis leanaimis
18 maraigh kill maróidh siad mharóidís mharaídís
19 meas measfaimid mheasfaimis mheasaimis
20 mínigh smooth, polish míneoidh sibh mhíneódh sibh mhíníodh sibh
21 mol praise molfaimid mholfaimis mholaimis
22 ól drink ólfaidh d’ólfá d’óltá
23 oscail open osclóidh tú d’osclófá d’osclótá
24 peacaigh sin peacóimid pheacóimis pheacaímis
25 póg kiss pógfaidh sé phógfadh sé phógadh sé
26 socraigh socróimid shocróimis shocraímis
27 stad stop stadfaidh stadfinn stadinn
28 tarlóidh sí tharlódh sí tharlaíodh sí
29 teastfaidh mé *theastfainn theastain<
30 tuig understand tuigfidh sí thuigfeadh sí thuieadh sí

<!–

Adjectives

pacáil pack v 1st conj
oscail open v nd conj

Scéal–>

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.