Monday Night Irish Class, February 27, 2017

Irish Class, February 27, 2017

Rang Gaeilge, 27ú lá mí Feabhra 2017

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>
<!–

Seanfhocal


–>

Ní tharraingeoidh Ó Ríordan in siar a ráiteas faoin Taliban agus lucht na Gaeilge

Ní tharraingeoidh Ó Ríordan in siar a ráiteas faoin Taliban O’R will not draw back from his statement about the Taliban

In agallamh leis an Seanadóir Aodhán Ó Ríordáin a craoladh ar Nuacht TG4 anocht, dúirt sé nach bhfuil sé i gceist aige ráiteas conspóideach a rinne sé inné a tharraingt siar

In agallamh leis In an interview with
a craoladh broadcast
ráiteas conspóideach controversial statement
a tharraingt siar withdrawal
 • Níl an Seanadóir de chuid pháirtí an Lucht Oibre Aodhán Ó Ríordáin chun a ráiteas faoin „Taliban‟ agus lucht na Gaeilge a tharraingt siar.

 • Dúirt Ó Ríordáin sa Seanad inné go raibh lucht na Gaeilge “ardnósach” agus gur thuig sé an fáth a dtugtar „Taliban‟ orthu.

  ardnósach haughty
 • Tharraing a chuid cainte go leor conspóide agus tráchtaireachta, agus d’iarr Conradh na Gaeilge air a ráiteas “maslach” a tharraingt siar.

  Tharraing a chuid cainte go leor conspóide agus tráchtaireachta His speech drew controversy and commentary
  maslach offensive
 • In agallamh leis, a craoladh ar Nuacht TG4 anocht, áfach, dúirt an Seanadóir nach bhfuil sé i gceist aige an ráiteas a tharraingt siar. Dúirt sé nach raibh aon “aiféala” air faoin ráiteas ach go mb’fhéidir go mbainfeadh sé leas “as téarmaíocht” eile an chéad uair eile a mbeadh ceist na Gaeilge á plé sa Seanad.
  Thug sé le fios arís gur chóir do lucht ghluaiseacht na Gaeilge breathnú ar an gcur chuige a bhíonn acu.

  áfach however
  aiféala regret
  leas interest
  téarmaíocht terminology
  plé discussion
  cóir just
  gluaiseacht movement
 • Bhí Ó Ríordáin ag labhairt leis an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta Seán Kyne sa Seanad inné faoin nGaeilge agus faoi mhúineadh na teanga nuair a thug sé uaidh an ráiteas conspóideach.
  Dúirt sé go bhfuil sé tábhachtach “meon na nGaeilgeoirí” a athrú agus gur bac ar dhul chun cinn na teanga an meon céanna.

  Aire Stáit Minister of State
  Gnóthaí Gaeltachta Gaeltacht Affairs
  múineadh teaching
  tábhachtach important
  bac hindrance
  meon mood
 • Dúirt gur mhaith an rud mura mbeadh lucht na Gaeilge “chomh hardnósach sin” agus
  iad ag cur teachtaireachtaí chuige féin agus chuig daoine eile. “Tá fáth ann go nglaoitear orthu „an Taliban‟,
  mar is cuma cén sórt plé a bhíonn agat faoi chúrsaí Gaeilge,
  mura n-aontaíonn tú go huile is go hiomlán leis na tuairimí atá acusan ó thaobh ghluaiseacht na Gaeilge,
  is ionann tú féin agus Cromwell,” a dúirt sé.

  chomh hardnósach sin as haughty as
  teachtaireachtaí messages
  glaoitear is called
  aontaíonn agrees
  cúrsaí Gaeilge Irish matterss
  gluaiseacht movement
  aontaíonn tú go huile is go hiomlán leis na tuairimí
  atá acusan ó thaobh ghluaiseacht na Gaeilge, who are from the side of the Irish language movement
  is ionann tú féin agus Cromwell you are the same as Cromwell
 • Tharraing caint Uí Ríordáin cáineadh go leor ar na meáin shóisialta agus na meáin chraolta tráthnóna inné.

  Tharraing caint Uí Ríordáin cáineadh go leor ar na meáin shóisialta O’R’s speech drew a lot of criticism on social media

(Ar Son na Cúise) Aodha n Right Ón Ó Ríord’ain i bhfolach agus olc curtha aige ar an Taliban

i bhfolach in hiding
olc curtha aige ar an Taliban The Taliban did something evil at him

In óráid a thug sé sa Seanad inné, chuir Right On Ó Ríordáin an Taliban i gcomparáid le gluaiseacht na Gaeilge

In óráid a thug sé sa Seanad inné, In a speech he gave in the Senate yesterday
chuir Right On Ó Ríordáin an Taliban i gcomparáid le gluaiseacht na Gaeilge O’R compared the Irish language movement to the Taliban
 • Tuairiscítear go bhfuil an Seanadóir Aodhán Right On Ó Ríordáin i bhfolach ó thráthnóna aréir
  i ndiaidh dó olc a chur ar an Taliban.

  Tuairiscítear It is reported
  ó thráthnóna aréir from last evening
 • In óráid a thug sé sa Seanad inné, chuir Right On Ó Ríordáin an Taliban i gcomparáid le gluaiseacht na Gaeilge,
  ráiteas a chuir an ghoimh ar lucht ceannais an ghrúpa cheartchreidmhigh san Afganastáin.

  goimh venom, sting
  ráiteas a chuir an ghoimh ar lucht ceannais an ghrúpa cheartchreidmhigh san Afganastáin a statement putting the venom of the leadership of the orthodox group in Afghanistan
 • Agus sos á ghlacadh óna jihad aige, dúirt urlabhraí de chuid an Taliban le Ar Son na Cúise,
  agus le Ar Son na Cúise amháin, gur „masla millteach‟ a bhí i gcaint an tSeanadóra.

  Agus sos á ghlacadh óna jihad aige, An taking a break from his jihad
  urlabhraí spokesman
  agus le Ar Son na Cúise amháin only with ASnC
  gur „masla millteach‟ a bhí i gcaint an tSeanadóra. that “destructive insult: in the speech of the Senator.
 • “Gluaiseacht ar strae atá i ngluaiseacht na Gaeilge ó bhí bríste gearr ar Mhullah Omar.
  Masla thar na bearta é dream tuisceanach cosúil linne
  a chur i gcomparáid le barbaraigh bhunchreidmheacha neamhscrupallacha mí-éifeachtacha mar sin.
  Tá an Taliban chomh glan le hanam asail i gcomparáid le gluaiseacht seo na Gaeilge.

  Gluaiseacht ar strae atá i ngluaiseacht na Gaeilge Movement lost that is in the Irish Language movement is from the shorts of Mullah Omar
  Masla thar na bearta é dream tuisceanach cosúil linne Insults of the bundles to a sensitive group like ours
  barbarach barbarian
  bhunchreidmheacha fundamental beliefs
  neamhscrupallach unscrupulous
  éifeachtach effective
  Tá an Taliban chomh glan le hanam asail The T are as clean as the soul of a donkey
 • “Fiú an tseachtain seo caite bhí siad i mbun uafáis arís agus
  iad ag tabhairt ar pháistí óga neamhurchóideacha 50 dúshlán a dhéanamh ar son teanga nach bhfuil ag cuid acu féin ach ar éigean.
  Tuairiscíodh anseo i dTora Bora gur earcaíodh cuid de na páistí bochta seo seo chun labhairt ar Ardtráthnóna ar Raidió na Gaeltachta. Fágann ainghníomhartha mar seo an muide in áit na leathphingine.”

  Fiú an tseachtain seo caite bhí siad i mbun uafáis arís Even last week they were in horror again
  iad ag tabhairt ar pháistí óga neamhurchóideacha 50 dúshlán a dhéanamh ar son teanga They are giving young innocent children 50 challenges to make the sake of the language
  nach bhfuil ag cuid acu féin ach ar éigean that some of them hardly have
  Tuairiscíodh anseo i dTora Bora gur earcaíodh cuid de na páistí bochta seo seo chun labhairt ar Ardtráthnóna
  ar Raidió na Gaeltachta.
  This reported in Tora Bora on the recruiting of these poor children to speak on “High Evening [Tea?] on RnG
 • Thug urlabhraí an Taliban le fios go mbeadh lá stocaireachta i mBuswells an tseachtain seo chugainn
  acu chun aird a tharraingt ar chaint ghránna ainsrianta an Ríordánaigh.
  Ghlacfaí agus scaipfí „selfie‟ le Heather Humphreys „dá mba ghá‟, a bhagair siad.

  Thug urlabhraí an Taliban le fios go mbeadh lá stocaireachta i mBuswells an tseachtain seo chugainn
  acu chun aird a tharraingt ar chaint ghránna ainsrianta an Ríordánaigh.
  T Taliban spokesman noted there would be a lobbying day at Buswell’s next week to highlight the ugly unrestrain speech of O’R
  Ghlacfaí agus scaipfí „selfie‟ le Heather Humphreys a “selfie” with HH would be taken and circulated
  „dá mba ghá‟, a bhagair siad “if necessary”, they threatened
 • “Tá sé thar am buille dá mbata féin a bhualadh ar Ghluaiseacht na Gaeilge,” a dúirt urlabhraí an Taliban.

  Tá sé thar am buille dá mbata féin a bhualadh ar Ghluaiseacht na Gaeilge, It is past time to beat the Irish movement with its own stick
 • Tuairiscítear go bhfuil feachtas nua beartaithe ag an Taliban chun cur i gcoinne lucht a mbasctha agus an Ríordánaigh Right On.

  Tuairiscítear go bhfuil feachtas nua beartaithe ag an Taliban It is reported there is a new campaign by the T
  chun cur i gcoinne lucht a mbasctha agus an Ríordánaigh Right On to put in a corner those crushed and R [?]
 • „Corcra i mo Bhurka‟ is mana don fheachtas nua agus táthar i mbun machnaimh ar haischlibeanna oiriúnacha.

  Corcra i mo Bhurka purple in my burka
  is mana don fheachtas nua is the motto of a new campaign
  táthar i mbun machnaimh ar haischlibeanna oiriúnacha. appropriate hashtags are under consideration
 • Idir an dá linn, dúirt urlabhraí thar ceann an Ríordánaigh Right On go raibh “eagla a chraicinn”
  ar an Seanadóir ach “nach gcuirfí ina thost é, ná baol air”.

  Idir an dá linn meanwhile
  eagla a chraicinn fear for his skin
  nach gcuirfí ina thost é, ná baol air not to silence him, not to endanger him
 • “Gnáthpholaiteoir ó ghairm d’aicme oibre Bhaile Átha Cliath é Aodhán
  nach bhfuil mórchúis ná postúlacht ar bith ag baint leis,” a dúirt an t-urlabhraí.

  Gnáthpholaiteoir ó ghairm d’aicme oibre Bhaile Átha Cliath é Aodhán He (Aidan) is a common politician from the Dublin working class
  mórchúis great cause
  postúlacht Self-importance, conceit
  bain le to involve

Nótaí faoi scéal

Tá mo dheasc san íoslach.
chuaigh lá amháin mé go dtí cruinniú ar urlár ocht
Tar éis an chruinnithe Chuaigh mé isteach an ardaitheoir
Chuaigh beirt fhear eile, Peadar agus Seán, isteach ann tar éis dom
Ní fhaca siad mé.
bhí siad ag caint faoina mbainisteoir
“Tá sé ar laethanta saoire anois”
“tá sé níos éasca dúinn”
“Is control freak é”
Abairtí mar sin, 7rl
Chuir mé ceist dóibh “An bhfuil sibh ag labhairt faoi Darek?”
Bhí iontas mór orthú.
Dúirt Seán: “Tá.” Dúirt Peadar: “Níl”
Rinne gach triúr againn gáire . Bhí sé greannmhar
Dúirt Seán “Tá an focal san ardaitheoir. Fanann sé san ardaitheoir.”

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.