Monday Night Irish Class, January 23, 2017

Irish Class, January 23, 2017

Rang Gaeilge, 23ú lá mí Eanáir 2017

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

An bhean atá dóighiúil is furasta a cóiriú . An attractive woman is easy to dress.
Comhfhad a théann teas agus fuacht. Heat and cold are of [lit. “go”] equally long Fronting comhfhad


Conditional Vs. Past Habitual

<!–

–>

bac balk, hinder Dá mbacfainn
bac má bhacainn
bailigh collect, gather Dá mbaileofá
bailigh Má bhailíteá
beannaigh Dá mbeannódh sé
bris Má bhriseadh sí
cabhraigh muid help Dá gcabhróimis
caith sibh spend, throw, …. Má chaitheadh sibh
ceannaigh siad Má cheannaídís/cheannaíodh siad
ceannaigh siad Dá gceannóidís/gceannódh siad
creid Má chreidinn
críochnaigh Dá gcríochnófá
cuir Dá gcuirfeadh sí
díol muid sell Má dhíolaimis/dhíoladh muid
dúisigh sibh wake, awake, rouse Má dhúisíodh sibh
dún siad Dá ndúnfaidís/ndúnfadh siad
éirigh Má d’éirínn
éist Dá n-éistfeá
fág Dá bhfágfadh sé
geall muid plege, promise Dá ngeallfaimis/ngeallfadh muid
glan sibh Má ghlanadh sibh
gortaigh siad hurt, injure Má ghortaídís
iarr Má d’iarrainn
imigh Dá n-imeofá
lean follow Má leanadh
meas muid estimate, value, judge Má mheasaimis/mheasadh muid
mol sibh Dá molfadh sibh
ól sibh Má d’ólaidís/d’óladh siad
póg Dá bpógfainn
scaoil loose, release, discharge Má scaoilteá
seas Má sheasadh sé
síl muid Dá sílfimis/sílfeadh muid
sín sibh/i> stretch Má shíneadh sibh
tarlaigh siad happen, occur Dá dtarlóidís/dtarlódh siad
tit siad Dá dtitfidís/dtitfeadh siad
tosaigh Má thosaínn
tuig Dá dtuigfeá


creid Dá gcreidfinn
cuir Má chuireadh sí
glan sibh Dá nglanfadh sibh
imigh Má d’imíteá

Nótaí faoi scéal

Bhí timpiste cairr Mia Dé hAoine seo caite. Is é sin an dea-scéal
Tá sí OK agus bhí duine ar bith ansin. Is é sin an dea-scéal. An nuacht olc: bhris sí an carr go hiomlán
Caithimid carr eile a cheanach
Bhí an carr sean. Ní bheidh an méid airgid as árachas
Is fuath liom siopadóireacht do charranna
Bhí Oíche roimh Bhliana nua ciúin
máirseáil ban
An Caipeatól
slua mór!
d’fhág muid ár gcuid gluaisteán in aice leis an stáisiún traenac Fairview
fhan muid
Tháinig an traein soir
lán go hiomlán de dhaoine
Nach féidir linn ag dul ar bord an traein
traein eile
chuaigh muid go dtí an taobh eile den stáisiún
traein siar do dtí Minneapolis
deireadh na líne end of the line
chuaigh muid go dtí an taobh eile den stáisiún arís
Fuair muid traein soir ansin gan fadhb
turas fada go dtí an stáisiún sráide Rice
Bhí an traein líonta go hiomlán. Bhí na daoine cosuil le sardines
D’fhág gach duine an traein ag Rice
chuaigh muid slua ollmhór a raibh a raibh ag siúl go dtí An Caipeatól. nócha míle daoine.
Sheas muid ar sneachta sa pháirc ansin
Bhí cainteoirí maith ansin
Chonaice muid cairde go leor cairde
Bhí an-decair ag dul ar ais go dti ár gcarr
Bhí orainn Uber a úsáid
Nuacht eile: Fuair Máthair Mia bás Dé haoine
Bhí sí sean agus an-tinn
Ní iontas, ach fós brónach.
Mia agus a deartháir Matt ag caint faoi na sochraide.
Tá siad daoine an-difriúil.
Is maith leis an deartháir Trump.

Spelling note

eo = ó . Use when the preceding consonant is slender.

ae = é . Use when the preceding consonant is broad.

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.