Monday Night Irish Class, March 21, 2016

Irish Class, March 21, 2016

Rang Gaeilge, 21ú lá mí na Márta 2016

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocail

Is iomaí craiceann a chuireas a oige di Youth goes through many phases. “Youth sheds many a skin”
iomaí many
craiceann skin
cuireas puts, sheds Var pres of cuir de/do (cuireann)
s trom an t-ualach an fhalsacht. Laziness is a heavy burden
falsacht falsehood, laziness


‘Fiosrúchán idirnáisiúnta’ le déanamh faoi ábhar smididh a d’ordaigh ár gcomhfhreagraí faisin ar líne

Imní ar an Royal Mail faoi phacáiste smididh sa bpost a bheith ‘potentially dangerous or harmful’
Fiosrúchán idirnáisiúnta International Inquiry
faoi ábhar smididh a d’ordaigh[DRC] ár gcomhfhreagraí faisin ar líne make-up material ordered by our online fashion correspondent
smideadh make-up gs smididh
le déanamh to be done
a d’ordaigh that were ordered direct relative clause
ábhar material object of DRC
Imní ar an Royal Mail faoi phacáiste smididh sa bpost a bheith ‘potentially dangerous or harmful’ Concerns of the Royal Mail about the makeup package in the post being ‘potentially dangerous or harmful’
 • Tá méadú an-mhór ar fad le blianta anuas ar an méid siopadóireachta a dhéantar ar líne agus is
  cinnte go bhfuil earraí faisin, áilleachta, agus smididh i measc na n-ábhar is coitianta a
  cheannaítear ar an mbealach sin. Níl uait ach ceangal idirlín agus cárta creidmheasa agus tá siopaí
  agus stórais mhóra an domhain oscailte romhat gach nóiméad den lá!

  Tá méadú an-mhór ar fad le blianta anuas ar an méid[g] siopadóireachta[g] a dhéantar ar líne There is a very large increase for years now in the amount of shopping being done on-line a dhéantar “is done” DRC aut

  is cinnte go bhfuil earraí faisin, áilleachta, it is certainly true in fashion and beauty gooed
  smididh i measc na n-ábhar is coitianta a cheannaítear ar an mbealach sin. make-up the materials most commonly bought that way na nábhar “of the the materials” pl gen, hence n
  Níl uait ach ceangal idirlín[g] All you need is an internet connection Nílach “only”
  tá siopaí agus stórais mhóra an domhain[g] oscailte romhat gach nóiméad den lá! shops and big stores of the world are open before you every minute of the day

 • Bíonn deacrachtaí áirithe le hábhar a ordú ar líne nach bhfuil feicthe agat le do dhá shúil féin – ní
  féidir a bheith cinnte i gcónaí go mbeidh an t-earra a thagann chugat sa phost mar a chéile leis an
  bpictiúr gleoite a chonaic tú ar líne. Más éadach atá i gceist, ní gá gur ionann na tomhais S, M agus
  L ag gach dearthóir agus tairgeoir. Is minic a bhíonn córas i bhfeidhm ag comhlachtaí le gur féidir
  an pacáiste a sheoladh ar ais chucu saor in aisce, nó ar bheagán costais, mura n-oireann sé duit.
  Ach ní tharlaíonn sin i gcónaí, go háirithe más ó thar sáile a tháinig an beartán chugat.

  Bíonn deacrachtaí áirithe le hábhar a ordú ar líne nach bhfuil feicthe agat le do dhá shúil féin There are certain difficulties ordering on-line materials that you have not seen with your own two eyes.
  ní féidir a bheith cinnte i gcónaí go mbeidh an t-earra a thagann[DRC] chugat sa phost mar a chéile leis an bpictiúr gleoite a chonaic[DRC tú ar líne. you cannot always be sure that the product will arrive for you in the mail the same as the glossy picture you saw online.
  a ordú ordering inf, not relative clause
  Más éadach atá i gceist If clothes are concerned
  is mar a chéile iad/is ionann iad they are the same
  ni gá not necessarily
  ní gá gur ionann na tomhais S, M agus L the measurements S, M and L need not be same gur includes verb
  ag gach dearthóir agus tairgeoir each designer and producer has
  Is minic a bhíonn córas i bhfeidhm ag comhlachtaí le gur féidir an pacáiste a sheoladh ar ais chucu saor in aisce, Often the companies have a system in place to have the package sent back to them free of charge
  nó ar bheagán[n] costais[n gs], mura n-oireann sé duit. or a small cost, if it does not fit you.
  Ach ní tharlaíonn sin i gcónaí, But that always happens
  go háirithe más ó thar sáile a tháinig[RC] an beartán chugat especially if the package came to you from overseas

 • Ach céard is féidir a dhéanamh má tá tú míshásta lena bhfuil faighte agat ó do chuid
  siopadóireachta ar líne? Tharla dhá eachtra dom féin le gairid a léirigh dearcadh an-difriúil ó
  chomhlachtaí idirnáisiúnta maidir le seirbhís do chustaiméirí.

  Ach céard is féidir a dhéanamh má tá tú míshásta lena bhfuil faighte agat ó do chuid siopadóireachta ar líne? But what can be done if you are unhappy with what you got from your on-line shopping.
  céard = cé hé an rud What is the thing
  Tharla dhá eachtra dom féin le gairid a léirigh[RC] dearcadh an-difriúil ó chomhlachtaí idirnáisiúnta maidir le seirbhís do chustaiméirí. Two events happened to me recently that showed very different vision[s] from international companies concerning service to customers.
  dearcadh vision

 • Smideadh nach bhfuil ar fáil sa tír seo a bhí[RC] i gceist sa dá chás.

  Smideadh nach bhfuil ar fáil sa tír seo a bhí i gceist sa dá chás. Make-up not available in this country was concerned in the two cases.

 • Ó Roses Beauty Store, a bhfuil brainsí acu i Londain agus Los Angeles, a d’ordaigh[DRC mé an Lorac Pro
  Palette. Cnuasach de scáthú súl is ea é, ach ba thubaisteach an meascán a tháinig chugam.

  Ó Roses Beauty Store, from Roses Beauty Store fronting for emphasis
  a bhfuil[IRC] brainsí acu i Londain agus Los Angeles whicn has branches in London and LA
  a d’ordaigh mé an Lorac Pro Palette. I ordered the Lorac Pro Palette.
  Cnuasach de scáthú súl is ea é, It is a collection of eye shadow Cnuasach fronted
  ach ba thubaisteach an meascán a tháinig[DRC] chugam. but the mixture was disastrous for me

 • Bhí litir leis ón Dangerous Goods Support Team sa Royal Mail ag míniú go raibh an beartán
  “opened and repackaged” acu mar chuid dá n-iarrachtaí cosc a chur ar sheachadadh earraí a bhí
  “potentially dangerous or harmful”. Osclaíodh an pacáiste de scáthú súl le cinntiú go raibh siad ag
  cloí “with national and international transport regulations governing the carrying of dangerous
  goods through the post…”

  ag míniú go raibh an beartán explaining that the wrapping was
  cu mar chuid dá n-iarrachtaí cosc a chur ar sheachadadh earraí a bhí[DRC] “potentially dangerous or harmful”. as part of its efforts to prevent the delivery of goods that were “potentially dangerous or harmful”.
  Osclaíodh an pacáiste de scáthú súl le cinntiú go raibh siad ag cloí “with….” the package of eye shadow is opened to ensure that they were complying “with….” Osclaíodh “is opened” p aut
  le “in order to”

 • Is cinnte nár cloíodh le haon dea-chleachtas náisiúnta ná idirnáisiúnta san athphacáistiú a
  rinneadh ar an ábhar agus bhí scrios iomlán déanta air agus é scaipthe ar fud na háite.

  Is cinnte nár cloíodh le haon dea-chleachtas náisiúnta ná idirnáisiúnta san athphacáistiú a rinneadh ar an ábhar The repackaging of the material that was done certainly did not comply with any international best practices on the matter cloíodh p aut
  bhí scrios iomlán déanta air agus é scaipthe ar fud na háite. it was completely destroyed and spread all over the place.

<!–

 • –>

  Scéal

  <!–

  –>

  Bhí mé ag glanadh an seomra suí an deireadh seachtaine seo caite. I was cleaning the living room this past weekend.
  Ní féidir liom a rá go ghlanadh mé I cannot say that I cleaned it
  ach thosaigh mé an obair but I began the work
  Bhí gcarn mór de pháipéir, irisí, leabhair, agus rudaí eile ar bord.
  Chuir mé féin mo rudaí féin ar mo dheasc
  Chaith mé rudaí mo mhic ar a leaba
  Tá seomra oibre ag mo bhean chéile
  Chaith mé a rudaí ansin
  fuair mé a Kindle thart ar aon orlach anuas.
  Chaill sí é dhá mhí ó shin
  Bhí sí an-sásta go bhfuair mé é
  go réidh gently.
  Ghlanadh mé an pianó freisin.
  Bhí praiseach chosúil ansin.
  Fadhb amháin
  Tá seilf os cionn an pianó, aice leis an uasteorainn
  thaispeáint dúinn ealaín agus rudaí deas ansin
  Bhí barr an pianó glan
  Léim ceann de na cait ar pian agus ansin ar an seilf ard.
  Thit roinnt ealaíne síos
  Ní bhris aon rud, B le D.
  An rud seo sa seomra sui: Is pianó é dúinn.
  Is launch pad é don cat.

  <!–

  Adjectives


  Scéal  –>

  <!–

  –>

 • Leave a Reply

  Please log in using one of these methods to post your comment:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.