Monday Night Irish Class, March 2, 1015

Irish Class, March 2, 2015

Rang Gaeilge, 2ú lá Mí na Márta 2015

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

[Missed class because of the flu, but here are my notes on the homework.]

CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

Bhí seisean cuíosach nua ar an jab agus ní
fhéadfé a bheith cúramach go leor leis an slí ina raibh na Gardaí

ag obair na laethanta seo. “Cé’n t-am amárach a bheidh an
lasta seo ullamh agaibh?” D’fhreagair Deco: “Má oibrímid
an chuid is mó den oíche agus seansanna a ghlacadh ag
codladh ba cheart go mbeadh deireadh déanta againn faoi
mheánlae nó mar sin.” “Ceart go leor” a deir Jazzer, fanfaidh
mé go dtí oíche amárach len é a bhailiú. Cuirfidh mé an leoraí
troscán faoina dhéin. Beidh roinnt rudaí ag teacht isteach –
tolg, cathaoireacha, bord agus cúpla leaba. Tabharfaidh na
leads cuid de na sean-rudaí amach leo agus bíodh an t-ábhar
go daingean i bhfolach agaibh sna píosaí a théann amach.
Tabharfaidh mé pacáiste samplach liom do chustaiméir a
mbeidh mé ag bualadh leis níos déanaí.” Ghlac sé ceann de na
málaí a raibh an séala dúnta air agus sháigh síos laistigh dá
chrios é, á chur go cúramach isteach chun tosaigh ina
fhiobhríste.

Bhí seisean cuíosach nua ar an jab He was relatively new on the job cuíosach = measartha “moderate”, réasúnta “reasonable”
ní fhéadfé a bheith cúramach go leor leis an slí ina raibh na Gardaí ag obair na laethanta seo. He could not be careful enough with the way the police were working these days
lasta load/cargo
Cé’n t-am amárach a bheidh an lasta seo ullamh agaibh? What time tomorrow will you have the load ready? Cé’n = Cén
Má oibrímid an chuid is mó den oíche If we work most of the night oibrímid = oibreoimid Type 2 verb
seansanna a ghlacadh ag codladh ba cheart go mbeadh deireadh déanta againn faoi mheánlae nó mar sin take turns sleeping should we end about noon or so go mbeadh deireadh déanta againn faoi mheánlae “that we would have made an end (finished) by midday” – Expressing a “perfect” tense
fanfaidh mé go dtí oíche amárach len é a bhailiú I will wait until tomorrow night to collect it
Cuirfidh mé an leoraí troscán faoina dhéin. I will get a furniture truck to fetch [it].
Beidh roinnt rudaí ag teacht isteach Some things will be coming in
tolg, cathaoireacha, bord agus cúpla leaba. couch, chairs, a table and a couple beds.
Tabharfaidh na leads cuid de na sean-rudaí amach leo The lads will bring some of the old things out with them.
bíodh an t-ábhar go daingean i bhfolach agaibh sna píosaí a théann amach Let the material be securely hidden in the pieces going out
Tabharfaidh mé pacáiste samplach liom do chustaiméir a mbeidh mé ag bualadh leis níos déanaí. I will get a sample pack myself for a customer I will be meeting later.
Ghlac sé ceann de na málaí a raibh an séala dúnta air He took one of the bags that were sealed closed at him
sháigh síos laistigh dá chrios é Thrust it down inside his belt
á chur go cúramach isteach chun tosaigh ina fhiobhríste he put carefully in the front of his underpants
á chur “putting it” – pronoun object of a verbal noun

<!–


–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.