Monday Night Irish Class, April 29, 2013

Irish Class, April 29, 2013

Rang Gaeilge, 29ú lá mí Aibreáin 2013

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Future Tense Corrections

 1. Foghlaimfidh Foghlaimeoidh tú Gaeilge go leor ag an gceardlann.

 2. Téifidh Rachaidh mé go California an mhí seo chugainn.

 3. ithfidh íosfaidh mé haggis ariamh.

 4. Pacáileoidh Pacálfaidh sé ag an nóiméad deireanach, creidim.
  [Stem broadens, Type I]

 5. Oscaileoidh Osclóidh fear an phoist na litreacha níos déanaí.

 6. rachfaidh rachaidh mé ar ais go dtí an siopa sin.

 7. thiománóidh thiomáinfidh mé an carr sin aríst!
  [Stem stays slender (less common), Type I]

 8. An bhfaighfidh bhfaighidh sibh bhur ndóthain bia leis an gcóisir anocht?

 9. An mbeirfidh mbéarfaidh na Gardaí ar an ngadaí?

 10. Nach n-imireoidh n-imreoidh siad peil amárach?

 11. Tarfaidh Tiocfaidh an traen ag an sé.

 12. Léoidh Léifidh muid an leabhar sin sa gclub atá againn.

 13. Deirfidh Déarfaidh mé é aríst agus aríst eile.

 14. Gheobhfaidh Gheobhaidh na cailíní éadaí nua go luath.

 15. Scríobhaidh Scríobhfaidh mé alt leis an nuachtlitir, nuair a bheas an t-am agam.

pacáil pack v 1
beir bear, give birth to, win, bring, catch, take
gadaí thief m4
dóthain enough, sufficiency f4
cóisir (wedding-)feast, banquet, party

Cré na Cille

Earrach 1947: Bás an Fhir Óig
stócach young man, youth m1
ceird trade, craft, occupation
ráithe said va of abair
éagoine
eitinn consumption, tuberculosis
ramhar fat, thick
aos people, folk m3
clochar stony place; convent m1
éadan front, face, forehead
amhas mercenary, hooligan m1
greim grip, hold, bite m3
smid breath, puff, work f2
Séard = Is éard = Is é an rud what statement “the thing is”
Céard = Cé hé a rud? What?
magarlach doltish woman, worthless
gaschloch limestone
cleacht become, accustomed to
faltanas spite, grudge m1
scólachán scold
gránna ugly
aer air
bealaigh grease, lubricate
tuilleadh addition, increase m1
fónamh service, usefulness, benefit, validity m
fíbín gadding, excitement m4
bothán shanty, cabin
Mo chuach í! I love her!
mullach top, summit m1 gs mullaigh
fíor true
cosaint protection, defense f3
súailce joy, pleasure f4
tuairisc information, tidings
ardaigh raise, increase
faraor alas, woe
ceirtlín ball m4
troid fight, quarrel
tromas oppression, distress m
comhairle advice, counsel
liobar thing, limp object
fala grudge, spite f gs fala, falach
éadach cloth, clothes
gréithe ornaments, trinkets
iompaigh turn, reverse, change over
steig, meig fragments
taispeáint show, exhibition
cá’il where bhfuil
clog clock
bronn grant, bestow
smúit smoke, mist, dust; gloom
siúráilte confident
seanchonablach carcass
fionn blond
sméar blackberry
cé is moite de Neil Except for Nell
smutachán
Ba cheart go n-aithneoinn thusa. I should know you “It would be right that I would recognize you.”
Nár thaga siad ar ais muise! May they never come back!
smid breath, syllable
gean love, affection
gnaoi liking, affection
as éadan one by one “from the face
spailpín wandering laborer m4
dream body of people, group
pay, wage m4 gs , npl,gplpánna
fosaíocht restraint, control
oidhe slaying, violent death, tragedy, ill usage f4
magarlach doltish woman
cleacht practise, perform habitually, be accustomed to
ag cinneadh air he [is/was] failing “failure [is/was] on him
greim grip, hold, stitch, bite m3

Samhradh 1947: Bás Mháirtín
Dia á réiteach! God help us!
mo choinsias! upon my word!
chomhaois same age
ceathrún quarter, thigh
coimhlint race, rivalry, contest f2
a dhéanfas … will do f of déan in relative clauses
talamh land gs talún(a)
cuir put, bury, plant
s’… ← seo … this … pronounced /s/ when followed by broad vowel
anacair leapan bedsores
cloisteáil hearing, listening f3
ina suí sitting
caite in aer abandoned “thrown in air”, tossed to the winds
Nár thaga corp chun cille chun tosaigh uirthi. May no corpse come to the graveyard before her.
ar bord on board [a ship
faraor alas, woe
faitíos fear, apprehension m1
cocáil cock, point v
cnapán a glún kneecap
baclainn bent arm
plandóg wench
gadaí thief
óltach drunk
bacach lame
bodarlín bíogach horny lout [per subtitles]
siúráilte confident
cocbhodalán cocky little prick [per subtitles]
scólachán scold
gránna ugly
ariamh = riamh before
bréag lie

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.