Monday Night Irish Class, April 22, 2013

Irish Class, April 22, 2013

Rang Gaeilge, 22ú lá mí Aibreáin 2013

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

An mhí seo i Minnesota

  • Níl féar a ghearradh ann.

  • Am maith leat éin? Is féidir leat go héasca a féachaint ar na spideoga dorcha ar an sneachta bán.

  • Cealaitear comhdhláchta deacair.

  • Má bhainann tú ag obair amach, is laoch tú ansin. Beidh oibrithe eile ag fanacht sa bhaile.

  • bialanna don séasúr ann.

comhdháil meeting f pl comhdhláchta
cealaigh cancel

Cré na Cille

Earrach 1947: Bás an Fhir Óig
stócach young man, youth m1
ceird trade, craft, occupation
ráithe said va of abair
éagoine
eitinn consumption, tuberculosis
ramhar fat, thick
aos people, folk m3
clochar stony place; convent m1
éadan front, face, forehead
amhas mercenary, hooligan m1
greim grip, hold, bite m3
smid breath, puff, work f2
Séard = Is éard = Is é an rud what statement “the thing is”
Céard = Cé hé a rud? What?
magarlach worthless, silly
gaschloch limestone
cleacht become, accustomed to
faltanas spite, grudge m1
scólachán scold
gránna ugly
aer air
bealaigh grease, lubricate
tuilleadh addition, increase m1
fónamh service, usefulness, benefit, validity m
fíbín gadding, excitement m4
bothán shanty, cabin
Mo chuach í! I love her!
mullach top, summit m1 gs mullaigh
fíor true
cosaint protection, defense f3
súailce joy, pleasure f4
tuairisc information, tidings
ardaigh raise, increase
ceirtlín ball m4
troid fight, quarrel
tromas oppression, distress m
comhairle advice, counsel
liobar thing, limp object
fala grudge, spite f gs fala, falach
éadach cloth, clothes
gréithe ornaments, trinkets
iompaigh turn, reverse, change over
steig, meig fragments
taispeáint show, exhibition
cá’il where bhfuil
clog clock
bronn grant, bestow
smúit smoke, mist, dust; gloom
siúráilte confident
Samhradh 1947: Bás Mháirtín
faraor woe
faitíos fear, apprehension m1
cocáil cock, point v
cnapán a glún kneecap
baclainn bent arm
plandóg wench
gadaí thief
óltach drunk
bacach lame
bodarlín bíogach horny lout [per subtitles]
siúráilte confident
cocbhodalán cocky little prick [per subtitles]
scólachán scold
gránna ugly
ariamh = riamh before
bréag lie

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.