Monday night Irish class, October 11, 2010

Irish Class, October 11, 2010

Rang Gaeilge, an 11ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2010

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

<!–

–>

“Show and Tell”

 1. Listening resource: Raidió Rí-Rá.
  Especially Ar Éileamh (“on demand”)

  Justin Bieber i mbun Punk’d!

  Tá sé cloiste againn anseo i bPopNuacht go bhfuil an clár iomráiteach Punk’d le filleadh ar MTV
  go luath Punk’dagus cé a bheas mar láithreoir air? Cé eile ach Justin Bieber! Is cosúil go bhfuil cainteanna
  ar siúl idir léiritheoirí an chláir agus an réalta popcheoil le míonna beaga anuas, agus go bhfuil súil acu
  an clár a chur ar ais ar an teilifís uair éigin Justin Bieberan bhliain seo chugainn. Rinne an t-aisteoir Ashton Kutcher
  Punk’d a chur i láthair an chéad lá riamh, tar éis dó féin agus Jason Goldberg an coincheap a cheapadh le chéile,
  ach tá an bheirt acu anois ina léiritheoirí feidhmiúcháin ar an gclár agus is é Justin a bheas mar aghaidh
  álainn úr ag an seó amach anseo.
  Is cinnte go mbeidh gliondar croí ar lucht Twitter faoin scéal seo freisin;
  tá Kutcher agus Bieber ar na daoine mór le rá is mó tóir orthu ar an ngréasán sóisialta na laethanta seo,
  le breis agus 5 milliún leantóir an duine acu!

  “With over 5 million followers each, producer Ashton Kutcher and new showhost Justin Bieber are sure
  to make Twitter headlines when the new series of Punk’d hits the telly!”

  Cé eile ach Justin Bieber! Who else but Justin Bieber!
  coincheap concept
  acu at them
  léiritheoir producer, demonstrator
  feidmiúchán executive officer
  úr fresh, new
  seó show n
  amach anseo from here on out
 2. Ficsean eolaíochta: Seánra ficsin is ea an ficsean eolaíochta a dhéanann tuairimíocht ar an todhchaí agus ar na forbairtí
  ardteicneolaíochta a bheidh i ndán dúinn.

  tuairimíocht guesswork, speculation
  todhchaí future f4
  forbairt development
  bheidh being vn of
  i ndán dúinn in store for us, our destiny

  ??? — Is é ficsean eolaíochta an Seánra ficsin a dhéanann …..


Úsáid Róin — “The use of seals”

An interview with Peig Sayers, from the Blasket Islands. Uses Foirmeacha
Táite Ghaeilge
(Irish Synthetic Verb Forms)
, which are much more common in Munster than elsewhere in Ireland.

D’imíodar sure. Ní bhaineann éinne anois aon úsaid as [an rón]. Agus rud eile, bhídís ag
díol an seithe, craiceann róin, dheineadh táillifiúirí agus daoine, bhainidís úsáid an
domhain as veist, veist bheag – dheinidís den gcraiceann róin é mar do bhíodh sé
sábhálta acu, na seithí, agus ghaibhdís airgead maith ar na craicinn róin. Agus
cheannaítí uathu iad.

D’imíodar they have left, they are gone
éinne aon duine
bhídís They used to be p hab
díol selling
craiceann skin pl craicinn
deineadh doing = déanamhdéan (Munster)
fiúir fury
táilliúir tailor pl táilliúirí
táille tally, score
domhan world
domhain depth
bain usáid as … make use of for …
bain usáid an domhain as … widely make use of for … “the whole world make use of for”
veist vest
dheinidís they used to make
dheinidís den gcraiceann róin they used to make from the sealskin den gcraiceann Eclipsis here is a Munsterism
do bhíodh sé he/it used to be past hab.
do is the old past indicator
sábhálta saved, tanned va
acu at them ag
seithe skin, hide f pl seithí
gabh, gaibh(?) take
ghaibhdís they would take
ceannaí buyer pl ceannaithe
uathu from them ó

SMR: Ar bhlais tú féin d’fheoil an róin riamh ?

blais taste
riamh ever

Do bhlaiseas agus dhá uair déag, a Sheáin, agus ba chosúil le muicfheoil í.

bhlaiseas I have tasted it
Do bhlaiseas agus dhá uair déag I have tasted it many times “I have tasted it twelve times”
cosúil le like, resembling
muiceoil pork

SMR An b’ea ?

An b’ea? Was it?

B’ea. Bhí an fheoil bhán, bhí sí ar nós, cosúil leis an muicfheoil bhán a bhíonn ag teacht
aníos ón siopa. Nuair a bhíodh sé leasaithe agus é tirim suas agus é leataoibh ina bhinse
anuas ar a chéile, breá leasaithe, dá gcífeása píosa dhe san agamsa ná ag aon duine eile,
thabharfá an Leabhar Breac gur aníos ó thigh Johnny Moore a tháinig píosa bagúin.

bán white
ar nós in the manner of
bíonn is pres. hab. of
ag teacht coming
ón from the
nuair when
bhíodh had been p hab
leasaigh amend, reform cure [meat]
tirim dry
leataobh one side gs leataoibh
binse bench
a chéile each other
cífeása if you would see feic
dhe from, etc. de
san there = sin (Munsterism)
agamsa there at me
thabharfá you would give
an Leabhar Breac the Bible “the Speckled Book”
breac speckled, dappled, trout
tigh of a house ds of teach
tháinig came p of tar
bagún bacon

SMR: Agus níor bhriseadh troscadh é ach oiread, is dócha.

níor
bhriseadh had been breaking p hab of bris
níor bhriseadh troscadh it was not breaking a [Friday] fast Seal is a seafood (!)
troscadh fast m1
oiread amount
ach oiread no more than, either
dócha likely, probable

Ha?

SMR: Níor bhriseadh troscadh é ithe.

ithe eating

Ó, ní raibh aon troscadh air, cé go raibh saill go leor air.

ní raibh aon troscadh air he was not fasting
saill salted meat
although

fág leave
suíomh site, location
acrainm acronym
dlúth compact, compressed

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.