Monday night Irish Class, June 4, 2018

Irish Class, June 4, 2018

Rang Gaeilge, 4ú lá Mí na Mheiteam 2018

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

gráinne grain, single grain m
pónaire bean f
Tá fhios aige cé mhéad gráinne pónaire a dhéanann cuig He knows how many beans makes five. “He knows what is what”
Tabhartas Uí Néill agus a dhá shúil ina dhiaidh. O’Neil’s gift (or favor), and his two eyes after it. “Someone who gives you something and then draws attention to it, reminding you what a nice thing they did for you!”

Lá Bealtaine

 • Bhí go leór pisreóga ann faoi Lá Bealtaine.
  Ní chuirtí amach aon bhainne chor ar bith an
  lá sin, dá gcuirtí ni bheadh an t-ádh ar na
  beithidhigh ar peadh na bliádhna aríst

  Bhí go leor pisreoga ann faoi Lá Bealtaine. Ní chuirtí amach aon bhainne chor ar bith an lá sin, dá
  gcuirtí ní bheadh an t-ádh ar na beithígh ar feadh na bliana aríst.

  Bhí go leor pisreoga ann faoi Lá Bealtaine. There were many superstitious practices about the day of Beltane.
  bainne milk
  Ní chuirtí amach aon bhainne chor ar bith an lá sin No milk at all would be put out on that day
  dá gcuirtí ní bheadh an t-ádh ar na beithígh ar feadh na bliana aríst. if put out there would be no luck for the beasts throughout the year
 • Oidhche bealtaine chuirtí ruainne caorthainn
  ós cionn an dorais ar fhaithchios go dtuibhradh
  na sídheóga na daoine nó na beitidhígh leo.
  Chuirtí gad ar Laimh an cheain a mbiodh
  an leamhnacht an Lá Bealtaine ar fhaithchíos
  go dtibbhradh náa sídheóga ar bainne leó

  Oíche Bhealtaine chuirtí ruainne caorthainn os cionn an dorais ar fhaitíos go dtabharfadh na sióga na
  daoine nó na beithígh leo. Chuirtí gad (féithleoige) ar láimh an cheaintín a mbíodh an leamhnacht ann
  Lá Bealtaine ar fhaitíos go dtabharfadh na sióga an bainne leo.

  tabhair give, take
  ruainne hair (single); fiber; thread
  caorthann rowan
  gad withe, rope
  féithleoig vine
  ceaintín canteen, pitcher
  lámh an cheaintín handle of the pitcher
  leamhnacht new milk
  bainne milk
 • Bhíodh sean-bhean ag aabhail thart fadó ag
  criunniughadh ime Lá Bealtaine agus mara
  bhfuigheadh sí é deireadh sí go dtiubhrach sí léite
  an tim ar fad

  Bhíodh seanbhean ag gabháil thart fadó ag cruinniú ime Lá Bealtaine agus mura bhfaigheadh sí é,
  deireadh sí go dtabharfadh sí léi an t-im ar fad.

  gabháil taking, atch, seizure, capture
  cruinniú meeting, gathering
  im bitter
  ime fence, hedge
  mura bhfaigheadh sí é, if she would not get it
  lei an t-im ar fad all the butter with her
 • Síobhán Ní Churraoin do sholátuigh

  Siobhán Ní Churraoin,
  An Chloich Mhóir,
  Conamara.
  Óna hathair Maitiú (70bl) a fuair sí an t-eolas

  soláthraigh = soláthair Gather, procure; provide, supply
  Síobhán Ní Churraoin do sholátuigh SNC collected [Implied copula?]
  An Chloich Mhóir The Great Stone

 • Lá Bealtaine bíonn go leor pisreóga ag daoine.

  Dhá neirgeas ar maidin roinnt moch La Bealtaine agus dhá
  dtaighcheá amach ar an tsráid agus breathnughadh do timéall ní fheofeá
  dealtach ar son teach. Agus chuimhneá ort féin go mbíonn pisfeóga ag daoine indiu
  gan ceine a chur síor go bfheicfhe siad deatach ar teach eile mar dhá chú an chéad duine a
  cuirfheaadh síos teine agus dealtach a beith ar an simléar ar an gcéad shimléar ar maidin,
  dearfheadh na sean-daoine nach mbeadb an e’ádh ort an blian sin. Ní chuireann daoine amach aon luaith
  an lá sin aít ab oiread

  Dá n-éireofá ar maidin roinnt moch Lá Bealtaine agus dhá dtéifeá amach ar an tsráid agus breathnú i
  do thimpeall ní fheicfeá deatach as aon teach. Chuimhneofá ort féin go mbíonn pisreoga ag daoine
  inniu gan tine a chur síos go bhfeicfidh siad deatach as teach éigin eile mar dá mba thusa an chéad
  duine a chuirfeadh síos tine agus deatach a bheith as do shimléar ar an gcéad shimléar ar maidin,
  déarfadh na seandaoine nach mbeadh an t-ádh ort an bhliain sin. Ní chuireann daoine amach aon luaith
  an lá sin ach an oiread.

  moch early
  Dá n-éireofá ar maidin roinnt moch Lá Bealtaine if you would get up early in the morning on B day
  dhá dtéifeá amach ar an tsráid if you would go out on the street dtéifeá var cond of téigh. CO rachfá
  deatach smoke
  breathnú i do thimpeall ní fheicfeá deatach as aon teach look around yourself and you would not see smoke from any house
  Chuimhneofá ort féi you would remember yourself
  go mbíonn pisreoga ag daoine inniu gan tine a chur síos people today have a custom of not putting up a fire
  simléar chimney
  déarfadh na seandaoine nach mbeadh an t-ádh ort an bhliain sin. the old people would say you would not have luck that year
  luaith ashes
  ach an oiread either
 • Áine Ní Fágharea do chur síos Leorai ö Biath

  Áine Ní Fhágharta,
  Baile na hAbhann,
  Conamara.
  Ó Learaí Ó Biath a fuair sí an t-eolas

  <!–

  –>

OÍCHE CHINN AN DÁ LÁ DHÉAG
An t-Oileán Draoicheachta

 • Gach aon seachtmhadh bliain Dibci Oidhchi Cinn A Dá lá Déag bionn
  oileán draoicheachta le feiceá amach ins a bhfarraige mór in aicht le
  Inis Mór in Árainn.

  Gach aon seachtú bliain Oíche Chinn An Dá Lá Dhéag bíonn oileán draíochta le feiceáil amach ins an
  bhfarraige mhór in aice le Inis Mór in Árainn.

  seachtú seventh
  Oíche Chinn An Dá Lá Dhéag 12th Night
  bíonn oileán draíochta le feiceáil amach ins an bhfarraige mhór in aice le Inis Mór in Árainn a magic island can be seen in the great sea near Inis Mór in Árain
 • Anuraudh (5-1-’38) chonnnaic mé féin an t-oileán. Bhíos féin is gach duine
  againn sa teacht thíos ar an nGardha Árd, garraidhe é seo atá an-árd is
  bíonn amharc breágh le feiceál uaidh ins gach áit thar timcheall air agus
  dhá bhrí is bhí amharc breágh againn ar an oileán.

  Anuraidh (ar an 5ú Eanáir 1938) chonaic mé féin an t-oileán. Bhí mé féin is gach duine againn sa teach
  thíos ag an nGarraí Ard, garraí é seo atá an-ard is bíonn amharc breá le feiceáil uaidh ins gach áit thart
  timpeall air agus dhá bhrí sin, bhí amharc breá le feiceáil againn ar an oileán.

  Anuraidh last year
  Garraí Garden
  amharc breá fine view
  le feiceáil uaidh ins gach áit thart timpeall air to see everyplace around him
  brí strength, vigor
  Dá bhrí sin therefore
 • Mí féin and chéad dhuine a chonnaic ar t-Oileán. Bhfreathnuigh
  mé ar an bhfaraige is shíleas gur tré lasadh a bhí, bí an oiread sin
  soillse le feiceál amach ar an bhfaraige.

  Mé fhéin an chéad duine a chonaic an t-oileán. Bhreathnaigh mé ar an bhfarraige is shíleas gur trí
  lasadh a bhí sí, bhí an oiread sin soilse le feiceáil amach ar an bhfarraige.

  trí lasadh on fire
  shíleas gur trí lasadh a bhí sí, thought that it was on fire
  bhí an oiread sin soilse le feiceáil amach ar an bhfarraige there were so many lights out on the sea
 • B’iongantach an t-amharc é. Bhí sé mar a bheadh na milliúin coinnle
  lasta agus bhí suntoas maith le tabhairt dó mar ní raibh sé acht spota
  mór amháin de’n fharaige. Ní raibh duine ar an mbaile nach ndeachaidh
  [síos] ag breathnú ar ba soillse an oidhche sin.

  B’iontach an t-amharc é, bhí sé mar a bheadh na milliúin coinnle lasta amach ar an bhfarraige agus bhí
  suntas maith le tabhairt dó mar ní raibh sé ach i spota amháin den fharraige. Ní raibh duine ar an
  mbaile nach ndeachaigh síos ag breathnú ar na soilse an oíche sin.

  B’iontach an t-amharc é it was a wonderful view
  coinneal candle f
  lasta alight
  suntas maith le tabhairt dó to notice well that
  mar ní raibh sé ach i spota amháin den fharraige as they were on only one spot in the sea
  Ní raibh duine ar an mbaile nach ndeachaigh síos ag breathnú ar na soilse an oíche sin. No one in the town did not come down to watch the lights that night
 • Chuala mé na sean-duine ag rádh go ndeachaidh triúr fear as
  an gCaorán amach, gcurrach oidhche dá bhfaca siad an t-oilean le
  síul is go bhféadfhadh siad é a choinnéal mbárr uisge i gcómhnuidhe mar
  deirtear dá gcaithfeá bróg nó caipín nó rud ar bith isteacb ar a
  oileán go bhfanfadh sé tirm/

  Chuala mé na seandaoine ag rá go ndeachaigh triúr fear as an gCaorán amach i gcurach oíche dá
  bhfaca siad an t-oileán le súil is go bhféadfadh siad é a choinneáil i mbarr uisce i gcónaí mar deirtear
  dá gcaithfeá bróg nó caipín nó rud ar bith isteach ar an oileán go bhfanfadh sé tirim.

  Caorán moor, fragment of turf
  curach Currach; coracle
  if non-standard usage. In CO is used with cond.
  súil eye, hope f
  coinneáil keeping, maintenance
  i mbarr uisce above water
  i gcónaí always
  dá gcaithfeá bróg nó caipín nó rud ar bith isteach ar an oileán go bhfanfadh sé tirim. if you would throw a shoe or a cap or anything at all ins on the island it would stay dry [i.e., waterproof]
 • Bhí go maith agus ní raibh go holc de nuair a chonnaic an
  triúr seo é dubhairt siad go ngabhfhadh siad amach go dtí é. Nuair a cheap
  siad a bheith in aice leis sil duine aca a hata a chaiteain isteach air acht bhí an
  t-oileán imighthe is n’fhaca siad ní ba mhó é.

  Bhí go maith agus ní raibh go holc, nuair a chonaic an triúr seo é dúirt siad go ngabhfadh siad amach
  go dtí é. Nuair a cheap siad a bheith in aice leis shíl duine acu a hata a chaitheamh isteach air ach bhí
  an t-oileán imithe is ní fhaca siad ní ba mhó é.

  gabh take, take hold of catch; go, move, proceed
  siad go ngabhfadh siad amach go dtí é. they would go out to it
  Nuair a cheap siad a bheith in aice leis shíl duine acu a hata a chaithoninto it
  ach bhí an t-oileán imithe but the island was gone
  ní fhaca siad ní ba mhó é they did not see more of it ba mhó is p of níos
 • Áine Ní Fhatharta (13 1/2 ) Do chuir síos.

  Bailitheoir
  Áine Ní Fhatharta, 13.5 bliain d’aois i 1938, Baile na hAbhann, Conamara


Notaí Scéil
Thiomáin mé ó Roseville go Bloomington agus ar ais Dé Sathairn
Mhair mé
Thiomáin mé siar ar an bpríomhbhóthar tríocha a sé /sheer/
ach chonaic mé go luath fógra:
Tá príomh-bhóthar tríocha cúig W dúnta i ndeisceart Minneapolis.
D’fhág mé an bóthar agus chuaigh mé ar ais air, ag tiomáint soir /sehr/
Thiomáin mé ó dheas ar tríocha cúig E trí Saint Paul. Bhí an tiomáint ceart go leor.
Thiomáin mé soir ar cheithre nócha is ceithre. bhí sé go mall
Fuair mé deireadh príomh-bhóthar tríocha cúig W. Bhí sé ar oscailt ann
Tar éis críochnaíodh mo gnó Chuaigh mé abhaile ar bhealach eile
Thosaigh mé ó thuaidh ar tríocha is cúig W
Dúnadh sé ag seasca a dó
Caith gach duine é a fhágann,
Bhí slua mór soir agus siar. Thiomáin mé soir. bhí an trácht olc ag an tús
Ansin fuair mé t-ádh. D’fhág an chuid is mó de na gluaisteáin ag Portland.
Bhí an tsráid sin cosuil le carrchlós
D’fhan mé ar seasca a dó. Bhí an tiomáint i bhfad níos fearr anois
Ansin fuair mé ar Highway five i Saint Paul agus ar ais go dtí cúig is tríocha E

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.