Monday night Irish Class, November 6, 2017

Irish Class, November 6, 2017

Rang Gaeilge, 6ú lá Mí na Samhna 2017

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

choíche forever
nach … ach only
cochán straw
cáil reputation
bídeach tiny
socar calm, peace; benefit, profit, advantage
moch early
mall late, slow
ionat in you
fusa easy
sín stretch v
síneadh stretching vn of sín
Is tú nach mbíonn choíche ach i gcochán
ach cáil bheag bhídeach de do shocar
Moch nó mall a thagaim
gurb ionat is fusa dom mo chosa a shíneadh
you’re a dump, straw strewn about,
but you’re my cozy dump.
“There’s no place like home”


<!–


Creid é nó ná creid …

í

  1. Creid é nó ná creid: Fuair Will litir ó Donald Trump Dé Sathairn.
  2. Creid é nó ná creid: Bhris mé glas le nítrigine leachtach ag an Ollscoil Stanford.
  3. Creid é nó ná creid: Nuair a bhí mé óg ba fhéidir leabhar a cheannach le tríocha cúig pinginí
  4. Creid é nó ná creid: Bhí mo dheirfiúr blianta o shin ina gcónaí in árasán in aice le Barack is Michelle Obama. (Ba chomharsana maith iad)
  5. Creid é nó ná creid: Sil duine éigin go léim leabair bunoscionn

–>

Audio Prep

Eimear Ní Chonaola
Tá sé ráite ag an Taoiseach, Leo Varadkar, go mb’fhiú breathnú ar reachtaíocht le
pionós a ghearradh ar dhaoine nach bhfuil sásta aird a thabhairt ar fholáirimh
aimsire. Cháin Niamh Fitzpatrick – deirfiúr Dara Fitzpatrick ó chriú an héileacaptair
tarrthála 116 – daoine a chuaigh ag snámh inné agus dúirt sí gur cheart an dlí a
chur orthu.

fiú worth go mb’fhiú cond. “would be worth” (Conn.) gurbh fhiú (C.O.)
reachtaíocht legislation f
pionós a ghearradh ar dhaoine impose a penalty upon people
nach bhfuil sásta aird a thabhairt ar fholáirimh aimsire. who are not content to pay attention to weather alerts
116 céad sé déag
Cáin condemn, criticize, fine v
deirfiúr sister
ó chriú an héileacaptair tarrthála 116 from the crew of rescue helicopter 116
daoine a chuaigh ag snámh inné people who went swimming yesterday
she said it would be right to put the law on them

Irene Ní Nualláin
Leagadh crainnte
agus bhí salachar fágtha ar os cionn 40 bóthar i nGaillimh aréir, a
bhformhór acu seo in oirthear an chontae. Bhí suas le 50 aonad ó Chomhairle Contae na
Gaillimhe, chomh maith le cúig aonad déag ón gComhairle Cathrach amuigh óna sé a chlog
ar maidin le bóithre an chontae a ghlanadh. Salachar, feamainn agus crainnte is mó a bhí á
nglanadh acu.

Leagadh crainnte agus bhí salachar fágtha ar os cionn 40 bóthar i nGaillimh aréir Trees were knocked down and debris was left on over 40 roads in Galway last night.
crainnte trees var.pl.
salachar debris, dirt
daichead, 40
a bhformhór acu seo in oirthear an chontae. the majority in the east of the county
caoga 590
hí suas le 50 aonad there were upwards of 50 units
ó Chomhairle Contae na Gaillimhe from the Galway County Council
ón gComhairle Cathrach from the City Council
chomh maith le cúig aonad déag as well as 15 units
amuigh óna sé a chlog ar maidin le bóithre an chontae a ghlanadh. out from 6 o’clock in the morning in order to clear the roads of the County
Salachar, feamainn agus crainnte is mó a bhí á nglanadh acu. Debris, seaweed, and trees are most of what they cleaned up

Údar imní atá ann do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe go raibh daoine ag snámh sa
bhfarraige le linn na stoirme inné.

Údar author
do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe to the Galway City Council
Údar imní atá ann do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe A source at The GCC was worried
go raibh daoine ag snámh sa bhfarraige le linn na stoirme inné. that people were swimming in the sea during the storm yesterday

Ailish Bhreathnach, Comhairle Cathrach na Gaillimhe
Faraor, chuaigh roinnt daoine isteach san uisce cé gur fógraíodh orthu níos mó ná uair
amháin teacht amach as. Dar ndóigh, tá sé thar a bheith contúirteach agus cé nach féidir
linn mórán a dhéanamh faoi ag an tráth seo, tá muid ag breathnú ar fhéidearthachtaí,
b’fhéidir le cosc a chur ar rochtain le dul chuig na háiteanna sin as seo amach.

Faraor Alas
chuaigh roinnt daoine isteach san uisce some people went into the water
cé gur fógraíodh orthu although they were warned fógraíodh p. aut.
níos mó ná uair amháin teacht amach as more than once to come out thar a thar a bheith [intensifier]
Dar ndóigh of course = ar ndóigh
tá sé thar a bheith contúirteach It is very dangerous
cé nach féidir linn mórán a dhéanamh faoi ag an tráth seo, although it was not possible to do much about it at this time
ag breathnú ar fhéidearthachtaí looking at possibilities
b’fhéidir le cosc a chur ar rochtain le dul chuig na háiteanna sin as seo amach. Perhaps to prevent access going to those
places from this [time] on

Irene Ní Nualláin
Ar an gCarraig Dhubh inniu, bhí roinnt daoine a bhí ag snámh sa bhfarraige inné, gan náire
faoi, [agus] daoine eile den tuairim go raibh sé iomlán mícheart go ndeachaigh daoine
isteach sa bhfarraige agus stádas dearg i bhfeidhm sa gcathair.

Ar an gCarraig Dhubh inniu On Black Rock today
bhí roinnt daoine a bhí ag snámh sa bhfarraige inné There were some people who were swimming in the sea yesterday
daoine eile den tuairim others of the opinion
go raibh sé iomlán mícheart go ndeachaigh daoine isteach sa bhfarraige that it was comletely wrong for people to have gone in the sea
stádas dearg i bhfeidhm sa gcathair a red status was in effect in the city

‘Ní raibh sé ceart go ndeachaigh siad isteach san uisce. Chuir sé na emergency services i gcontúirt.’

Ní raibh sé ceart go ndeachaigh siad It was not was not right for them to have gone
isteach san uisce. into the water
Chuir sé na emergency services i gcontúirt. It put the emergency services in danger

‘Bhí sé an-dainséarach ach faigheann siad sult as agus téann siad isteach gach aon lá.’

Bhí sé an-dainséarach It was very dangerous
ach faigheann siad sult as agus téann siad isteach gach aon lá but they enjoy it and go in every day

Deir na Gardaí i mBóthar na Trá nár bhris na daoine seo aon dlí agus nach bhfuil siad in ann
aon phionós a ghearradh orthu dá bharr.

i mBóthar na Trá On the Coast road
nár bhris na daoine seo aon dlí these people did not break any law
in ann as a result
aon phionós any penalty
a ghearradh orthu dá bharr to impose [cut} on them for this point

Idir an dá linn, tá an dá údarás i nGaillimh ag scrúdú an damáiste a rinneadh sa gcontae,
go háirithe do bhallaí cosanta ar an gcósta, do chosáin agus do bhóithre. Beidh roinnt
seachtainí eile ann, a deir siad, sula mbeidh an costas iomlán ar eolas acu.

Idir an dá linn, in the meantime
an dá údarás i nGaillimh the two Galway authorities
an damáiste a rinneadh sa gcontae the damage done in the county
go háirithe do bhallaí cosanta ar an gcósta especially to the coast defense walls
do chosáin agus do bhóithre the paths and the roads
Beidh roinnt seachtainí eile an There will be be some other weeks
ar eolas known
sula mbeidh an costas iomlán ar eolas acu. before the whole cost is known

salachar debris, dirt
ó Chomhairle Contae na Gaillimhe from the Galway County Council
ón gComhairle Cathrach from the City Council
do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe to the Galway City Council
Faraor Alas
cé gur fógraíodh orthu although they were warned p. aut.
Dar ndóigh of course ?
ag breathnú ar fhéidearthachtaí looking at possibilities
Ar an gCarraig Dhubh On Black Rock
daoine eile den tuairim others of the opinion
isteach san uisce. into the water
Bhí sé an-dainséarach It was very dangerous
i mBóthar na Trá On the Coast road
aon phionós any penalty
Idir an dá linn, in the meantime
an damáiste a rinneadh sa gcontae the damage done in the county
ar eolas known

Scéal
Tá fógraíocht gan náire
Beidh Aonach Fíochán agus snáithín
Is Fíodóir í Mia
díolfaidh sí scaifeanna atá dhearna sí sa bhaile sa seomra suite
Tá seol mór anseo
foirgneoireacht Northrup King i an taobh thoir thuaidh Minneapolis
díolfaidh sí snáithín agus snáth daite
Ba Dathadóir í
Bhí an iomarca oibre ann
caith sí a thóg potaí móra uisce te
obair duine óige

bunoscionn upside down
Tá blas circfheola air. It tastes like chicken.
beag bídeach very tiny
mór millteach very large “monstrously large”

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.