Monday night Irish Class, October 2, 2017

Irish Class, October 2, 2017

Rang Gaeilge, 2ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2017

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

<!–

–>

Níor tháinig fear na headrána saor ariamh. Mediation is never free “A man never came to mediation freely.”
Might expect Thomhaisfeá
fear an eadarscáin [older form
eadráin mediation, conciliation f
Thomhasfá uibheacha san áit a bhfeicfeá blaoscanna. Where there’s smoke there’s fire Lit. “You would guess [there are] eggs in the place where you would see shells.”
tomhais measure, weigh, estimate, guess Might expect cond. Thomhaisfeá

Tomhas “Riddle”

Cad is ainm an octapus gan airgead?
Bochtapus!


‘Dá mba scuab ghruaige mé,
cá ngabhfainn i bhfolach?’

Tá barúil ag ár gcolúnaí go bhfuil poll draíochta sa teach a dtiteann rudaí síos ann
Dá mba scuab ghruaige mé If I had a hair brush
cá ngabhfainn i bhfolach? where would it hide?
Tá barúil ag ár gcolúnaí go bhfuil poll draíochta sa teach a dtiteann rudaí síos ann Our columnist has the opinion that there is a magic hole where things fall down

 1. Ar a laghad uair sa lá, gan teip, imíonn rud éicint
  amú orm. Níl mé cinnte cén fáth go dtarlaíonn sé
  seo, ach tá barúil agam le deireanas go bhfuil poll
  draíochta sa teach a dtiteann rudaí síos ann.

  Ar a laghad uair sa lá, gan teip, imíonn rud éicint amú orm. At least once a day, without failure, something goes astray on me
  Níl mé cinnte cén fáth go dtarlaíonn sé seo, I am not sure why it happens here
  ach tá barúil agam le deireanas go bhfuil poll draíochta sa teach a dtiteann rudaí síos ann. but I have recently had the opinion that there is a magic hole in the house where things fall down [there].

 2. Tá luchtairí don fhón póca tite síos ann, leathbhróga, leathstocaí, bille Barna Waste a bhí leagtha ar
  an gcuntar sa gcistin agam. Is ann a théann na scuaba gruaige, agus ná labhair liom faoi fháiscíní
  gruaige.

  Tá luchtairí don fhón póca tite síos ann, leathbhróga, leathstocaí, bille Barna Waste cell phone chargers, half a pair of shoes, half a pair of socks, bill for ‘barn waste’
  a bhí leagtha ar an gcuntar sa gcistin agam. that I have left on the kitchen counter
  Is ann a théann na scuaba gruaige, agus ná labhair liom faoi fháiscíní
  gruaige.
  It is there the hair brushes go, and do not talk to me about hair clips

 3. Is dócha go bhfuil tú ag ceapadh anois go bhfuil craiceáil éicint orm. B’fhéidir, a déarfaidh tú, nach é
  go bhfuil poll draíochta i do theach, ach, b’fhéidir go bhfuil gá agat le córas; áit do chuile shórt agus
  chuile shórt ina áit féin.

  Is dócha go bhfuil tú ag ceapadh anois go bhfuil craiceáil éicint orm. It is likely that you think I am crazy in some way
  a déarfaidh tú what will you say
  nach é go bhfuil poll draíochta i do theach, there is not a magic hole in your house
  b’fhéidir go bhfuil gá agat le córas Perhaps you need a system
  áit do chuile shórt agus chuile shórt ina áit féin. a place for everything and everything in its place

 4. Rith sé sin liom féin freisin.

  Rith sé sin liom féin freisin. It occurred to me too

 5. Ach más ea, cén fáth nach mbíonn na boscaí lóin ar an gcuntar sa tráthnóna nuair is ann a d’fhág mé
  ar maidin iad? Cén míniú atá air sin? Níl aon mhíniú eile air ach go bhfuil poll dorcha ag imeacht ó
  áit go háit sa teach ag slogadh rudaí. Scaití caitheann sé aníos rud éicint in áit éicint eile, ach scaití
  eile ní fheicfidh tú an rud sin arís go deo.

  Ach más ea But if so más copula
  cén fáth nach mbíonn na boscaí lóin ar an gcuntar sa tráthnóna nuair is ann a d’fhág mé ar maidin iad? why aren’t the lunch boxes on the counter in ther evening when I left them there in the moring is ann copula for emphasis
  Cén míniú atá air sin? What explanation is there for that?
  Níl aon mhíniú eile air ach go bhfuil poll dorcha ag imeacht ó áit go háit sa teach ag slogadh rudaí. The only explanation is that there is a dark hole going from place to place in the house swallowing things
  Scaití caitheann sé aníos rud éicint in áit éicint eile, It spits up in a while in some other place,
  ach scaití eile ní fheicfidh tú an rud sin arís go deo. but another while you will never see that thing again

 6. Is éard atá agamsa ná saol i mbun tóraíochta. Tóraíocht na scuaibe, tóraíocht na bróige eile,
  tóraíocht an bhosca lóin. Ós rud é gur luaigh mé tóraíocht, tá sé chomh maith agam cúpla rabhadh a
  thabhairt duit, ar fhaitíos go mbeifeá ag ceapadh gur eachtraí móra spraíúla iad na tóraíochtaí seo
  ina mbíonn sióga, fathaigh agus laochra.

  these chases

  Is éard atá agamsa ná saol i mbun tóraíochta. The thing that I have is a life based on searching
  Ós rud é gur luaigh mé tóraíocht, Since the thing I mentioned was pursuit
  tá sé chomh maith agam cúpla rabhadh a thabhairt duit, I have a couple warnings to give you as well
  faitíos fear
  ag ceapadh gur eachtraí móra spraíúla iad thinking they are great playful adventures
  na tóraíochtaí seo
  sióga, fathaigh agus laochra. fairies,. giants and heroes

 7. ’Séard atá i gceist ná ag imeacht thart mar a bheadh duine faoi gheasa, ag breathnú uaim agus ag
  iarraidh mé fhéin a chur isteach in intinn na scuaibe gruaige.

  ’Séard atá i gceist What is at issue
  ag imeacht thart mar a bheadh duine faoi gheasa going around like a person under a spell/prohibtion
  ag breathnú uaim looking around me
  ag iarraidh mé fhéin a chur isteach in intinn na scuaibe gruaige trying to put myself in the mind of the hairbrush

 8. ‘Dá mba scuab ghruaige mé, cá ngabhfainn i bhfolach?’

  ‘Dá mba scuab ghruaige mé, cá ngabhfainn i bhfolach?’ If I were a hairbrush, where would I hide?

 9. Anois, b’fhéidir go gcuirfeadh sé seo iontas ort, ach níos minice ná a mhalairt, ní éiríonn liom rud ar
  bith a aimsiú leis an gcóras sin.

  b’fhéidir go gcuirfeadh sé seo iontas ort, perhaps this would give you a surprise
  ach níos minice ná a mhalairt more often than the opposite
  ní éiríonn liom rud ar bith a aimsiú leis an gcóras sin. I do not succeed at all aiming for that system

 10. Fós féin, tá roinnt cleas foghlamtha agam a bheadh cabhrach don té atá ag iarraidh rudaí atá imithe
  amú orthu a fháil ar ais.

  Fós féin, Still
  tá roinnt cleas foghlamtha agam I have learned some tricks
  a bheadh cabhrach don té atá ag iarraidh rudaí atá imithe amú orthu a fháil ar ais. that would be helpful to whoever wants to wants to get back things that have gone astray

 11. Ar an gcéad dul síos, ná cuir amú do chuid ama, chomh maith le chuile shórt eile, is tú ag iarraidh
  cuimhneamh cá bhfaca tú an rud go deireadh. Is beag an baol go dtiocfaidh tú air san áit ar fhág tú é.
  Só, déan dearmad air sin.

  “as well as every other sort/kind”

  Ar an gcéad dul síos First
  ná cuir amú do chuid ama, do not waste your time “put astray your time”
  chomh maith le chuile shórt eile, as well as everything else
  is tú ag iarraidh cuimhneamh cá bhfaca tú an rud go deireadh. You are wanting to remember where you last saw the thing
  Is beag an baol go dtiocfaidh tú air san áit ar fhág tú é. You will come to little risk of it in the place where you left it
  déan dearmad air sin forget that

 12. Ná bí ag iarraidh cuimhneamh siar ar do lá. ‘Céard a rinne mé inniu ar aon chaoi?’

  Ná bí ag iarraidh cuimhneamh siar ar do lá Don’t be trying to remember back on your day
  Céard a rinne mé inniu ar aon chaoi? What did I do today anyway?

 13. Is é an chaoi go gcuimhneoidh tú siar ar chuile rud fánach a rinne tú an lá sin, chuile thuras go dtí an
  cuisneoir, chuile leathuair a chaith tú ag breathnú ar sheaneagráin de
  Saturday Night Live. Glac
  uaimse é, is fearr an cineál sin féinscrúdaithe a sheachaint má tá aon neart agat air.

  Is é an chaoi go gcuimhneoidh tú siar ar chuile rud fánach a rinne tú an lá sin It is how you remember every stray thing that day
  chuile thuras go dtí an cuisneoir, every trip to the refridgerator
  chuile leathuair a chaith tú ag breathnú ar sheaneagráin de Saturday Night Live. Every 1/2 hour you spent watching reruns [“old editions”] of SNL
  Glac uaimse é, Take it from me
  is fearr an cineál sin féinscrúdaithe a sheachaint má tá aon neart agat air It is best to avoid this sort of self-examination — there is no use in it

 14. Is fíor gur ar scáth a chéile a mhaireann na daoine, ach amháin sa gcás seo. Ar chraiceann do
  chluaise má tá do chuid eochracha caillte arís agat ná hiarr cúnamh ar aon duine. Tosóidh siad ag
  tabhairt moltaí cabhracha duit.

  Is fíor gur ar scáth a chéile a mhaireann na daoine, We live in each other’s shadow
  ach amháin sa gcás seo. except in this case
  Ar chraiceann do
  chluaise má tá do chuid eochracha caillte arís agat
  Whatever you dp if your keys are lost again
  ná hiarr cúnamh ar aon duine. then don’t ask anyone for help
  Tosóidh siad ag tabhairt moltaí cabhracha duit. They will start giving you helpful recommendations

 15. ‘Bhfuil a fhios agat céard ba cheart duitse a dhéanamh ach…’

  Bhfuil a fhios agat céard ba cheart duitse a dhéanamh ach… You know what you should certainly do but…


<!–

–>

tintreach lightning
toirneach thunder


Scéal
Bhí gach duine ag caint faoi dhroch-thrácht an deireadh seachtaine seo caite
Bhí bóthar mór tríocha cúig dunta.
cluichí baseball páirc ar fud an deireadh seachtaine
peile ag staidiam TCF Dé Sathairn
peile ag staidiam US bainc ar an Domhnach
haca ag staidéar Xcel
maratón tríd an dá chathair
Dúirt mé liom féin: Tá an chuid is mó de na fadhbanna i Minneapolis
Tá cónaí orm ó thuaidh ó Naomh Pól.
Fanfaidh mé i gContae Ramsey.
Is féidir le Minneapolis a fhanacht lá eile
D’éirigh leis an bplean sin
bhí Ar maidin Dé Domhnaigh bhí mé míle ó thuaidh ó Summit Avenue
Chuala mé na sluaite ón Mharatón ar Summit
Ní fhaca mé an slua, ach táim cinnte go raibh go leor daoine ann
Níor ghá orm tiomáint ansin
Bhí an tiomána ceart go leor domsa ar fud an deireadh seachtaine

<!–


–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.