Monday Night Irish Class, October 10, 2016

Irish Class, October 10, 2016

Rang Gaeilge, 10ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2016

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

Is í an tóirneach a scanraíonn ach an tintreach a mharaíonn. It’s the thunder that frightens, but the lightning that kills.

Béarla amháin ceadaithe d’iarratais ar chonarthaí aistriúcháin Gaeilge ar fiú €2.5 milliún iad

I gceann de na cáipéisí a bhaineann leis an bhfógra do thairiscintí ar sholáthar seirbhísí aistriúcháin Gaeilge, deirtear nach ceadmhach d’iarrthóirí ach tairiscint nó iarratas a dhéanamh i mBéarla
iarratas application
conarthaí agreements [why iad]
I gceann de na cáipéisí a bhaineann leis an bhfógra do thairiscintí ar sholáthar seirbhísí aistriúcháin Gaeilge In one of the documents relating to the notice offering for the provision of Irish translation services
deirtear nach ceadmhach d’iarrthóirí ach tairiscint nó iarratas a dhéanamh i mBéarla it was said that it was only permissible for candidates to make an offering or application in English

 • Tá an Stát ag lorg tairiscintí ar chonarthaí aistriúcháin Gaeilge ar fiú €2.5 milliún iad, ach i mBéarla amháin a cheadaítear iarratais.

  Tá an Stát ag lorg tairiscintí ar chonarthaí aistriúcháin Gaeilge ar fiú €2.5 milliún iad, The State is seeking bids for translation contracts worth €2.5 million
  ach i mBéarla amháin a cheadaítear iarratais. but only English is allowed in applications.
 • I gceann de na cáipéisí a bhaineann leis an bhfógra do thairiscintí ar sholáthar seirbhísí aistriúcháin Gaeilge,
  deirtear nach ceadmhach d’iarrthóirí ach tairiscint nó iarratas a dhéanamh i mBéarla.

  I gceann de na cáipéisí a bhaineann leis an bhfógra do thairiscintí ar sholáthar seirbhísí aistriúcháin Gaeilge In one of the documents relating to the notice offering for the provision of Irish translation services
  deirtear nach ceadmhach d’iarrthóirí ach tairiscint nó iarratas a dhéanamh i mBéarla. it was said that it was only permissible for candidates to make an offering or application in English
 • Faoi fho-alt 9(2) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, tá sé de cheart ag ball den phobal
  go dtabharfadh comhlacht poiblí freagra i nGaeilge ar chomhfhreagras a dhéantar sa teanga sin.

  Faoi fho-alt 9(2) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, According to subsection 9 (2) of the Official Languages Act 2003
  tá sé de cheart ag ball den phobal go dtabharfadh comhlacht poiblí freagra i nGaeilge ar chomhfhreagras a dhéantar sa teanga sin.
  Members of the community have the right that a public body would give a response in Irish to correpondence made in that language
 • D’fhéadfadh, mar sin, iarratasóir nach n-éireodh leis i próiseas tairisceana poiblí ina
  lorgófaí iarratais i mBéarla amháin, dúshlán cúirte a thabhairt sa chás go gcruthófaí go raibh amhras ann go
  raibh lúb ar lár sa phróiseas tairisceana.

  D’fhéadfadh, mar sin, It would be possibile, like that
  iarratasóir nach n-éireodh leis i próiseas tairisceana poiblí ina
  lorgófaí iarratais i mBéarla amháin,
  that an applicanat would not succeed in a public bidding process in which applications were only sought in English,
  dúshlán cúirte a thabhairt sa chás go gcruthófaí go raibh amhras ann go
  raibh lúb ar lár sa phróiseas tairisceana.
  a court challenge in the case it could be shown that there was suspicion of a loophole in the bidding process.
 • Dúirt an Coimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill le Tuairisc.ie nach béas lena oifig tagairt
  do chásanna nach bhfuil gearán ón bpobal faighte ina dtaobh, ach dheimhnigh sé nach
  bhfuil cead ag comhlacht poiblí éileamh gur i dteanga oifigiúil amháin a dhéanfaí cumarsáid leis.

  béas custom, habit
  nach béas lena oifig tagairt do chásanna not the custom of his office to refer cases
  nach bhfuil gearán ón bpobal faighte ina dtaobh, not received a complaints from the public in regard to this
  éileamh claim, demand
  ach dheimhnigh sé nach bhfuil cead ag comhlacht poiblí éileamh but he confirmed that the public body did not have permission to demand
  gur i dteanga oifigiúil amháin a dhéanfaí cumarsáid leis. that a communication would be made in only one official language
 • “Ní féidir le comhlacht poiblí aon chonstaic ná caiteachas breise a leagan ar bhall den
  phobal de thoradh gur roghnaigh siad comhfhreagras a dhéanamh i dteanga oifigiúil de chuid na tíre seo.

  constaic obstacle f
  caiteachas expenditure m
  breis addition f
  leagan ar bhall den phobal lay on amember of the public
  toradh result, fruit
  gur roghnaigh siad comhfhreagras a dhéanamh i dteanga oifigiúil de chuid na tíre seo that they choose to correspond in an official language of the country
 • “Is ar an gcomhlacht poiblí féin a thiteann an dualgas a chinntiú go bhfuil córais chuí in
  áit acu chun aistriúchán cruinn a dhéanamh sa chás go dteastódh sin uathu.

  Is ar an gcomhlacht poiblí féin a thiteann an dualgas a chinntiú Thre responsibility falls on the public body itself
  go bhfuil córais chuí in áit acu to have a proper system in place
  chun aistriúchán cruinn a dhéanamh sa chás go dteastódh sin uathu to make an accurate translation if they need it
 • “Leagadh síos an bunphrionsabal seo in imscrúdú a rinne an Oifig [Oifig an Choimisinéara] le linn na bliana 2008,”
  a dúirt an Coimisinéir Teanga.
  Tá Tuairisc.ie ag fanacht ar ráiteas a d’iarramar ar an Oifig Um Sholáthair Rialtais faoin scéal
  gur gá iarratais a dhéanamh ar na conarthaí aistriúcháin Gaeilge i mBéarla.

  Leagadh síos an bunphrionsabal seo in imscrúdú a rinne an Oifig This basic principle was laid down in an investigation made by the Office
  le linn na bliana 2008 during the year 2008
  ar ráiteas a d’iarramar a statement that asked
  um at
  soláthar procurement, supply
  gur gá iarratais a dhéanamh ar na conarthaí aistriúcháin Gaeilge i mBéarla. need to apply in English for contracts in Irish translation

Scéal
Tá fómhair anseo
Tá gach lá mo oifig san íoslach ró-fuar nó ró-the
urláir eile á athmhúnlú
Tá athmhúnlú ar urlár eile
Tá na hoibrithe ag bogadh go ár n-áit agus seo ag tarlú
Is sairdíní muid
Teastaíonn deasca ó daoine nua, fágann sin go bhfuil go leor de na le tógáil
torann ar fad an t-am as ó uirlisí cumhachta agus daoine
Tá an deasc is measa agam
Tá mo chubhachail is aice leis seomra sos. Tá caint glorach ansin
Teastaíonn deasca ó daoine nua, fágann sin go bhfuil go leor de na le tógáil

sioc frost

<!–


–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.