Monday Night Irish Class, February 29, 2016

Irish Class, February 29, 2016

Rang Gaeilge, 29ú lá mí Feabhra 2016

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

Tá saol an mhadra bháin aige. He has it made, he has it easy. “He has the life of the white dog (old dog?).”
An té a bhuailfeadh mo mhadra bhuailfeadh sé mé féin Love me, love my dog. “He who would hit my dog would hit me.”


Gael-Mheiriceánaigh ag giolcadh – cé as a dtagann an méid is mó giolcacha Gaeilge i SAM?

Gael-Mheiriceánaigh ag giolcadh Irish-American tweeting
cé as a dtagann an méid is mó giolcacha Gaeilge i SAM? from where do the most Irish tweets come in the USA?
 • Tá a thuilleadh anailíse déanta ag Tuairsic.ie ar na staitisticí Gaeilge do Twitter a foilsíodh an mhí seo caite.
  Is as California agus Seattle a thagann an líon is mó giolcacha i SAM ach tá cathracha móra na nÉireannach, Boston agus New York,
  ar an liosta freisin.

  Tá a thuilleadh anailíse déanta ag Tuairsic.ie ar na staitisticí Gaeilge do Twitter a foilsíodh an mhí seo caite. Furthering the analysis done on the statistics of Irish for Twitter by Tuairisc.ie published last month.
  Is as California agus Seattle a thagann an líon is mó giolcacha i SAM From California and Seattle come the largest number of tweets in the USA,
  ach tá cathracha móra na nÉireannach, Boston agus New York, ar an liosta freisin but the big Irish-American cities, Boston and New York, are also on the list.
 • Is é California an stát as a dtagann an méid is mó gníomhaíochta i nGaeilge ar Twitter i SAM,
  dar leis an anailís a rinne Tuairisc.ie ar fhigiúirí an Ollaimh Kevin Scannell an mhí seo caite.

  Is é California an stát as a dtagann an méid is mó gníomhaíochta i nGaeilge ar Twitter i SAM, California is the state from which comes the most activity in Irish on Twitter in the USA,
  dar leis an anailís a rinne Tuairisc.ie ar fhigiúirí an Ollaimh Kevin Scannell an mhí seo caite. according to the analysis done on the figures of Tuairisc.ie by Professor Kevin Scannell last month.
 • Tuairiscíodh cheana ar an suíomh seo gurb as Stáit Aontaithe Mheiriceá a thagann an méid is mó giolcacha
  Gaeilge nuair nach gcuirtear Éire san áireamh. Tá mionanailís anois déanta ag Tuairisc.ie ar fhigiúirí na tíre sin agus
  léargas le fáil ar dháileadh na ngiolcacha Gaeilge i gceann de na tíortha a bhfuil an líon is mó daoine
  a deir gur de shliocht na hÉireann iad.

  Tuairiscíodh cheana ar an suíomh seo gurb as Stáit Aontaithe Mheiriceá a thagann an méid is mó giolcacha
  Gaeilge nuair nach gcuirtear Éire san áireamh.
  Previously reported on this site the most Irish tweet come from the US when Ireland is not counted
  Tá mionanailís anois déanta ag Tuairisc.ie ar fhigiúirí na tíre Tuairisc.ie now has done a detailed of hte figures of the country.
  léargas le fáil ar dháileadh na ngiolcacha Gaeilge i gceann de na tíortha a bhfuil an líon is mó daoine
  a deir gur de shliocht na hÉireann iad.
  Makes available a presentation of the distribution of Irish tweets in one of the countries with the greatest number of
  people who say they of Irish ancestry.
 • Díol iontais é go bhfuil Massachusetts, ina bhfuil an chathair Boston, ag uimhir a seacht ar an liosta seo.
  Tá ceangal nach beag ag an gcathair, agus dá bharr sin an stát, le hÉirinn ach le Gaeltacht Chonamara ach go háirithe.
  In ainneoin an cheangail láidir sin bhí Washington, New York, Missouri (áit as a mbíonn an tOllamh Scannell féin ag giolcaireacht),
  agus New Hampshire níos airde ar an liosta ná mar a bhí Massachusetts.

  Díol iontais é go bhfuil Massachusetts, Somewhat surprisingly Massachusetts.
  ina bhfuil an chathair Boston, ag uimhir a seacht ar an liosta seo. in which is the city of Boston, at number seven on this listk.
  Tá ceangal nach beag ag an gcathair, agus dá bharr sin an stát, le hÉirinn ach le Gaeltacht Chonamara ach go háirithe. Strong ties connect the city, and therefore the state, with Ireland and especially the Connemara Gaeltacht.
  In ainneoin an cheangail láidir sin bhí Washington, New York, Missouri Despite those strong ties Washington, New York, Missouri
  (áit as a mbíonn an tOllamh Scannell féin ag giolcaireacht) (the place from which Professor Scannell himself is tweeting)
  agus New Hampshire níos airde ar an liosta ná mar a bhí Massachusetts. and New Hampshire were higher on the list than Massachusetts was
 • Ar an iomlán, bhí 12 stát i Meiriceá le feiceáil ar liosta na 1,000 giolcaire is mó gnímh a d’eisigh Scannell
  an mhí seo caite. Bhí beagnach a leath acu sin i bhfíor-oirthuaisceart na tíre,
  ceantar atá luaite go stairiúil le Gael-Mheiriceánaigh.

  Ar an iomlán, Overall
  bhí 12 stát i Meiriceá le feiceáil ar liosta na 1,000 giolcaire is mó gnímh a d’eisigh Scannell
  an mhí seo caite.
  12 states in America as on the list of the 1000 most active tweeters issued by Scannell last month.
  Bhí beagnach a leath acu sin i bhfíor-oirthuaisceart na tíre, Almost half of them are in the true Northeast of the country,
  ceantar atá luaite go stairiúil le Gael-Mheiriceánaigh. a region that is historically noted as Irish-American.
 • Níl ach trí stát ar chósta an iarthair ach tá dá cheann acu sin ar, California agus Washington, ar bharr an liosta.
  Tá ceithre stát i lár na tíre ar an liosta freisin, Minnesota, Colorado, Missouri agus Illinois.
  Níl stát ar bith sa Deisceart ar an liosta.

  Níl ach trí stát ar chósta an iarthair Only three states are on the west coast
  ach tá dá cheann acu sin ar, but two of them,
  California agus Washington, ar bharr an liosta. are at the top of the list
  Tá ceithre stát i lár na tíre ar an liosta freisin, Minnesota, Colorado, Missouri agus Illinois. four states in the middle of the country are also on the list, Minnesota, Colorado, Missouri and Illinois.
  Níl stát ar bith sa Deisceart ar an liosta. No state from the south is on the list.
 • Tá an t-eolas seo bunaithe ar an 1,500 giolc is deireanaí ón 1,000 giolcaire Gaeilge is gníomhaí
  ar Twitter ar an 1 Eanáir 2016. Tá taighde Kevin Scannell bunaithe ar chuntais phoiblí ar Twitter a bhfuil áit luaite leo.

  Tá an t-eolas seo bunaithe ar an 1,500 giolc is deireanaí ón 1,000 giolcaire Gaeilge is gníomhaí
  ar Twitter ar an 1 Eanáir 2016.
  This information is based on the most recent 1500 tweet from the 1000 most active Irish tweeters on Twitter as of January 1, 2016.
  Tá taighde Kevin Scannell bunaithe ar chuntais phoiblí ar Twitter a bhfuil áit luaite leo. Kevin Scannell’s research is based on public accounts on Twitter that are in the place noted.
 • <!–

 • –>

Adjectives


Tá an madra go deas. Tá an madra deas anseo.
Chuala mé go bhfuil na páistí tinn leis an bhfliú. Chuala mé go bhfuil na páistí tinn leis an bhfliú sa bhaile.
Tá súil ‘am go mbeidh na daltaí nua glic. Tá súil ‘am go mbeidh na daltaí nua glice as Éirinn.
Muise, nach bhfuil an tseachtain seo fada? Muise, nach bhfuil an tseachtain fhada seo deacair?
Creidim go mbeidh an oíche ciúin. Creidim go mbeidh oíche chiúin go deas.
Feicim an bhean dheas. Feicim an bhean sin go deas.
Tá fuinneoga móra ag an teach sin. Tá fuinneoga móra ag an teach sin dearg.
Is maith liom buachaillí maithe. Is maith liom buachaillí atá go maith.
D’ith mé lón mór. Bhí an lón a d’ith mé mór.
Feicim téip dhonn phacáistithe. Tá an théip phacáistithe a chonaic mé donn.

Scéal


Bhí oibre go leor ar dteach McDavid fómhar seo caite. Fuair muid díon nua agus ar deic nua i gcúl an tí. Ach chuir
an obair seo bruscar go leor sa chlós cúil. Tháinig an gheimhridh. Bhí sneachta ar an gclós agus an bruscar. Ní bhfeídir
aon duine ar bith an bruscar a fheiceáil. Bhí Dé Sathairn seo caite te. D’imigh an sneachta agus tháinig an bruscar amach,
Cad é a dhéarfadh na comharsana? Chaith muid an clós a ghlanadh. D’oibrigh muid le chéile há uair an chloig. Bhí an aimsir
go deas. Chaith muid T-léinte nuair a bhí muid amuigh. Tá an clós glaine anois. Bheadh níos mó oibre go maith,
ach ní “Redneck yard of the week” é anois.


muineál neck
Clós muiníl deirg seachtaine Redneck yard of the week.

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.