Monday Night Irish Class, March 23, 2015

Irish Class, March 23, 2015

Rang Gaeilge, 23ú lá Mí na Márta 2015

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Missed class, but here are my notes, supplemented by Will’s official version.

Seanfhocal

Ná baintear an t-ainm den bhlonag. Don’t take the name off of fat Call fat “fat” — Call a spade a spade
Gealt a chuir tús leis an rince. It was a crazy person who started [invented] dancing.

CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

“Tá mé fíor-bhuíoch díot” a deir Jazzer ag deifriú leis agus
cuma air go raibh sé go mór faoi bhrú. Síos an pasáiste go tapa.
Stracfhéachaint eile thar ghualainn. Isteach. Doras faoi ghlas.
Fuinneog bheag. Díreach ar éigean a d’éireodh leis. In airde
leis, cos ar an doirteal. Amach. Scata leads óga sa chúlsráid
dhorcha, a gcochaill in airde acu, iad ag tarraingt gal as toitíní
agus ag ciceáil rud éigin nach raibh ann. D’fhéachadar suas le
hiontas ar an mburla [38] ramhar á scaoileadh féin amach sa tsráid
shalach. “Seo dhíbh. Ní fhaca sibh dada.” Siúd iad ag baint na
sála dá chéile leis an nóta caoga euro a phiocadh suas ón spota
inar thit sé.

Tá mé fíor-bhuíoch díot I am truly thankful to you
ag deifriú leis rushing to
cuma air go raibh sé go mór faoi bhrú appearing to him that he was clearly under pressure
Síos an pasáiste go tapa Quickly down the corridor
Stracfhéachaint eile thar ghualainn Another quick glance over the shoulder
Doras faoi ghlas Door locked
Díreach ar éigean a d’éireodh leis. He could just manage to force it up.
In airde leis Up with him
cos ar an doirteal foot on the sink
Scata leads óga sa chúlsráid dhorcha Group of young lads in the back street
a gcochaill in airde acu hoods over them
iad ag tarraingt gal as toitíní they are drawing smoke from cigarettes
ag ciceáil rud éigin nach raibh ann kicking something that was not there
burla bundle [38]
D’fhéachadar suas le hiontas ar an mburla ramhar á scaoileadh féin amach sa tsráid shalach. Looked up with surprise at the fat bundle and released himself out in the dirty street
Seo dhíbh Here dismissed
Ní fhaca sibh dada. You have not seen anything
ag baint na sála dá chéile falling over each other/stepping on each other
Siúd iad ag baint na sála dá chéile Those involved were treading on each others heels.
leis an nóta caoga euro a phiocadh suas to pick up the 50 Euro note
ón spota inar thit sé from the spot where it fell.

Le hosna faoisimh shleamhnaigh Jazzer leis nó gur cailleadh i
measc lucht siopadóireachta an tráthnóna é.

nó gur cailleadh … é

Per Will:

‘[T]he doesn’t add anything, it’s not “although”, it is “until”.
Cailleadh is autonomous past, and notice how the é floats all the way to the end of that sentence.’

Le hosna faoisimh shleamhnaigh Jazzer leis nó gur cailleadh i measc lucht siopadóireachta an tráthnóna é. With a sigh of relief Jazzer slipped until lost in the midst of the afternoon [group of] shoppers.

<!–


–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.