Monday Night Irish Class, June 16, 2014

Irish Class, JUne 16, 2014

Rang Gaeilge, 16ú lá Mí na Mheiteam 2014

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Nótaí faoi Haggois

Dúirt an t-údar: “Tosóidh1 mé le faoiseamh.” Chaith4 sé tamall thall san hAlban. Mharaíodh2 sé haggois.
B’fhéidir go maródh3 sé iad arís.
Titfidh9 roint daoine amach leis mar gheall ar sin.

Maireann5 an chuid is mó haggois i gcásanna bataire inniu agus tá siad dronuilleogach. Ceannaíonn6 daoine na Haggois seo i siopaí.
Mhaireadh7 haggois blianta ó shin an fhiántas agus bhí siadcruin. Tá cúpla acu ansin fós. Dá thuigfeadh10 daoine an fhadhb seo,
bheadh ​​an domhan níos fearr.

Chríochnaigh8 an t-údar: “Tá a fhios agam cén ceann acu a roghnóidh mé féin.”

Type I Type II
Past 4 8
Present Habitual 5 6
Past Habitual 7 2
Conditional 10 3
Future 9 1


An Cine Gorm i Meiriceá

 • Ghlac Brian Ó Broin staidéar ar ghné thruamhéalach a bhaineann le SAM (USA), gnóthaí cine.
  Má tá cead suí ar bhus agus cead vótála faighte (obtained voting rights), tá obair ollmhór shóisialta le déanamh go fóill.

  glac undertake
  staidéar study
  ar ghné thruamhéalach a pitiable aspect
  gnóthaí cine race matters
  Má tá cead suí ar bhus agus cead vótála faighte If allowed to sit on the bus and gotten voting rights
  obair ollmhór shóisialta massive social work
  go fóill still, yet
 • Tá sé ina raic arís i Meiriceá, agus is é cine is cionsiocair leis an dráma. Go déanach i mí Aibreáin
  cuireadh taifead ar fáil de roinnt glaonna gutháin a rinne úinéir na foirne cispheile, na “Los Angeles Clippers”, Donald Sterling,
  lena chailín V. Stiviano. “Cuireann sé as dom”, arsa seisean (i measc rudaí eile) “go bhfuil tú ag guairdeall thart le daoine Gorma.”
  Cúpla lá i ndiaidh foilsiú an scéil, d’éiligh Cumann Náisiúnta na Cispheile ar Sterling éirí as a úinéireacht agus leag siad fíneáil
  $2.5 mhilliún air. Cuireadh olc ar go leor daoine, an t-uachtarán Obama ina measc,
  a thug “ciníochas thar a bheith maslach ” ar an méid a dúirt Sterling. D’fhéadfadh sé “amaidí” a chur ina leith freisin.
  Daoine Gorma is ea 13 as 15 ball na foirne, agus ba léir (it was obvious) go rabhadar go léir fraochta (they were enraged).

  Tá sé ina raic arís theres a complete uproar
  is é cine is cionsiocair leis race is the primary cause
  Go déanach Lately
  cuireadh taifead ar fáil a record[ing] was made available
  roinnt glaonna gutháin some phone calls
  úinéir owner
  Cuireann sé as dom it bothers me
  ag guairdeall thart le daoine Gorm hanging around with Black people
  i ndiaidh foilsiú an scéil after the publication of the story
  d’éiligh demanded
  fíneáil fine
  Cuireadh olc ar were upset
  ciníochas thar a bheith maslach a very offensive racist [comment]
  ar an méid a dúirt Sterling the amount of what Sterling said
  ina leith respect
  D’fhéadfadh sé “amaidí” a chur ina leith he could accuse him of foolishness
  ball na foirne team members
  ba léir it was obvious
  go rabhadar go léir fraochta they were all enraged
 • In ainneoin uachtarán Gorm a bheith sa Teach Bán, is léir go bhfuil ciníochas beo beathaíoch i Meiriceá go fóill.
  Cónaíonn an chuid is mó de dhaoine Gorma i bplódcheantair sna cathracha anois, áit a bhfuil bochtanas agus dífhostaíocht go forleathan.
  Faraor, i súile an phobail Ghil, is ionann craiceann Gorm coirpeachas.

  In ainneoin uachtarán Gorm despite a Black president
  beo beathaíoch alive and thriving
  go fóill still
  plódcheantair slums
  bochtanas agus dífhostaíocht poverty and unemployment
  go forleathan widespread
  Faraor Alas
  i súile an phobail Ghil in the eyes of the White community
  is ionann craiceann Gorm coirpeachas Black skin and criminality are synonymous

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.