Monday Night Irish Class, April 14, 2014

Irish Class, April 14, 2014

Rang Gaeilge, 14ú lá mí Aibreáin 2014

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Má agus Dá

 1. Dá rachainn go dtí an Chóire, d’iosfainn kimchi. If I would go to Korea, I would eat kimchi.
 2. Má théidís go dtí Chicago, is maith leo pizza. If they used to go to Chicago, they like pizza
 3. Dá dtabharfaimis dó airgead, beadh sé sásta. If we would give him money, he would be happy.
 4. Má cheannaigh sé carr, is féidir leis teacht anseo. If he bought a car, he can come here
 5. Dá gceannófá carr, mbeadh tú in ann teacht anseo. If you would buy a car, you could come here.
 6. Mura dtiocfaidh tú anseo amárach, beidh brón ort. If you do not come here tomorrow, you will be sorry.
 7. Dá léifeá leabhair, d’fhoghlaimeofá rud éigin. If you would read books you would learn something.
 8. Má fheiceadh sé Seán, d’fheiceadh sé Máire freisin. If he used to see Sean, he used to see Mary as well.
 9. Dá ndéarfadh sé an focal, Bheadh ​​sé saor. If he would say the word, he would be free
 10. Mura bhfaighidh siad na leabhair inniu, gheobhaidh siad dóibh amárach. If they do not get the books today, they will get them tomorrow.
 11. <!–

 12. –>

<!–

 • He would come — Thiocfadh sé
 • She would go — Rachadh sí
 • We would give — Tabharfaimis
 • You would be — Bheadh sibh
 • They would hear — Chloisfidís
 • I used to get — D’fhaighinn
 • Thou used to come — Thagtá
 • He used to go — Théadh sé
 • She used to give — Thugadh sí
 • We used to be — Bhímis
 • You used to see — D’fheiceadh sibh
 • They used to eat — D’ithidís
 • I would say — Déarfainn
 • I used to go — Théinn
 • Thou would eat — D’íosfá
 • Thou used to eat — D’iteá
 • He would get — Gheobhadh sé
 • She used to get — D’fhaigheadh sí
 • We would go — Rachaimis
 • We used to come — Thagaimis
 • You would give — Thabharfadh sibh
 • You used to do — Dhéanadh sibh
 • They would see — D’fheicfidís
 • They used to hear — Chloisidís

 • –>

  <!–

  –>

  Leave a Reply

  Please log in using one of these methods to post your comment:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.