Monday Night Irish Class, December 9, 2013

Irish Class, December 9, 2013

Rang Gaeilge, 9ú lá Mí na Nollag 2013

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

<!–

–>

-anna Plurals
bás death m1
 • Bhí na básanna deacra
 • Bhí fáthanna na mbásanna go leor.
cás case, circumstance m1
 • Bhí na cásanna gan fhios dom.
 • Bhí údar na gcásanna gan fhios dom.
stad stop, halt, impediment m1
 • Bhí na stadanna ar na bóithre deacra.
 • Níl a fhios agam fáth stadanna.
páirc park f2
 • Tá na páirceanna i mo chathair deas.
 • Tá fógraí na bpáirceanna ar mo shráid.
cic kick f4
 • Fuair ​​mé na ciceanna Dé Sathairn.
 • Bhí an fórsa na gciceanna beaga.
sprioc target, mark f2
 • Bhí na spriocanna deacra.
 • Bhí luach na spriocanna beaga.
áit place, position f2
 • Bhí na háiteanna deas.
 • Ní maith liom daoine na n-áiteanna
ceist question f2
 • Is maith liom na ceisteanna.
 • Ní maith liom údar na gceisteanna
cúirt court, mansion, courtyard f2
 • Is maith liom na cúirteanna
 • Ní maith liom daoine na gcúirteanna
páirt part, portion;
partnership, fellowship
f2
 • Cheannaigh mé páirteanna go leor.
 • Bhí dathanna na bpáirteanna go leor.
sráid street f2
 • Bhí na sráideanna caola.
 • Bhí tithe na sráideanna dearg
fadhb problem f2
 • Is maith liom na fadhbanna
 • Ní maith liom údar na bhfadhbanna
cóip copy f2
 • Rinne mé cóipeanna go leor.
 • Ní maith liom cáilíocht na gcóipeanna.
fuaim sound f2
 • Chuala mé na fuaimeanna
 • Chonaic mé an déantóir na bhfuaimeanna
scoil school f2
 • Tá scoileanna go leor anseo.
 • Ní maith liom cáilíocht na scoileanna.
dream body of people;
group, set
m3
 • Bhí dreamanna go leor anseo.
 • Ní maith liom meon na ndreamanna
rang rank, line;
(school) class
m3
 • Tá trí ranganna i Gaeltacht Minnesota.
 • Bhí obair na ranganna deacair.
bláth blossom, flower;
bloom; prosperity
m3
 • Bhí bláthanna go leor i páirc Como.
 • Tá dathanna na mbláthanna deas.
dath color m3
 • Scríobh Lovecraft faoi dathanna an spás.
 • Ní maith liom foinse na ndathanna
fáth cause, reason m3
 • Tá fáthanna go leor.
 • Ní maith liom foinse bhfáthanna
loch lake me
 • Is maith liom na lochanna.
 • Ní maith liom dathanna na lochanna.
sos pause, interval
 • Bhí na sosanna fada.
 • Ní maith liom fáth na sosanna
bus bus m4
 • Is maith liom na busanna
 • Ní maith liom dath na mbusanna
téacs text, citation,
verse
m4
 • Is maith liom na téacsanna
 • Ní maith liom údar na dtéacsanna
club club m4
 • Is maith liom na clubanna
 • Ní maith liom áiteanna na gclubanna
stop stop m4
 • Bhí go leor stopanna ar an turas.
 • Ní maith liom fáth na stopanna
seic check m4
 • scríobh sé na seiceanna.
 • Ní maith liom banc na seiceanna.


San Nioclás

as Beo
Tá an t-am sin den bhliain druidte linn arís nuair a scriobhfaidh na gasúir litir chuig
Santy ag inseacht dó céard atá uathu i gcomhair na Nollag. Seolfaidh siad an litir ó thuaidh go dtí an Laplainn ag súil go sroicfidh sé Daidí na Nollag
in am. Ach céard dá n-inseofaí an fhírinne dóibh agus go n-inseofaí dóibh gur i dtír the theolaí cois farraige a mhair Daidí na Nollag,
nár scair sé suas ar réinfhia riamh agus gur dócha nach bhfaca sé fiú calóg amháin sneachta ina shaol flaithiúil fada?!

druidte closed, shut
ag inseacht dó céard atá uathu telling him what they want
Seolfaidh siad They will sent
n-inseofaí an fhírinne dóibh if the truth be told to them
te hot, warm
teolaí warm, comfortable
cois farraige by the sea
mair live, last, survive
scair share; layer, stratum f2
gur dócha nach bhfaca sé fiú calóg amháin sneachta that he probably never saw a snowflake
flaithiúil generous, kingly


imeall border, edge m1
cóiscéim footstep
chuir … sío ar reported on
lagú weakening
mugadh magadh humbug, farce
briolla bhrealla nonsensical talk, vulgar gossio
bréag lie, falsehood f2 npl bréaga
ceapachán appointment [to a job]; composition [art] m1
easap lck, loss, absence, deficiency f4
tacaíocht support, backing f3 gs tacaíochta
toil will, inclination, desire f3 gs yols
tubaisteach disastrous, calamitous
comhthéacs context m4

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.