Monday Night Irish Class, December 2, 2013

Irish Class, December 2, 2013

Rang Gaeilge, 2ú lá Mí na Nollag 2013

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

<!–

–>

Plurals
LICÍN small flat stone (f, but sometimes treated as m4)
 • Feicim an licín.
 • Feicim lár na licín.
 • Feicim na licíní.
 • Feicim dathanna na liciní.
BAILLÍN bubble
 • Feicim an baillín.
 • Feicim dath an bhaillín.
 • Feicim na baillíní.
 • Feicim dathanna na mbaillíní.
CROISÍN cane or crutch
 • Feicim an croisín.
 • Feicim barr an chroisín.
 • Feicim na croisín.
 • Feicim bosca na gcroisín.
MÍN level, arable land
 • Feicim an mhín.
 • Feicim dath na míne.
 • Feicim na mínte.
 • Feicim dathanna na mínte
SICÍN chicken
 • Feicim an sicín.
 • Feicim cos an tsicín
 • Feicim na sicíní
 • Feicim teach na sicíní.
BÁDÓIR boatman
 • Feicim an bádóir
 • Feicim léine an bhádóra
 • Feicim na bádóirí
 • Feicim teach na mbádóirí
EOCHRÓIR keymaker
 • Feicim an t-eochróir
 • Feicim léine an eochróra
 • Feicim na heochróirí
 • Feicim teach na n-eochróirí
SEANADÓIR senator
 • Feicim an seanadóir
 • Feicim léine an tseanadóra
 • Feicim na seanadóirí
 • Feicim teach na seanadóirí
EILICEOIR thatcher/plasterer
 • Feicim an t-eiliceoir
 • Feicim léine an eiliceora
 • Feicim na heiliceoirí
 • Feicim teach na n-eiliceoirí
BEANNACHT blessing
 • Cloisim an bheannacht
 • Feicim cainteoir na beannachta
 • Cloisim na beannachtaí
 • Feicim cainteoir na mbeannachtaí
MALLACHT curse
 • Cloisim an mhallacht
 • Feicim cainteoir na mallachta
 • Cloisim na mallachtaí
 • Feicim cainteoir na mallachtaí
EAGRAÍOCHT organization
 • Breathnaím an eagraíocht
 • Breathnaím runaí na eagraíochta
 • Breathnaím na heagraíochtaí
 • Breathnaím teach na n-eagraíochtaí
AGUISÍN appendix
 • Feicim an t-aguisín
 • Feicim údar an aguisín
 • Feicim na haguisíní
 • Feicim na údar na n-aguisíní
CAILÍN girl
 • Feicim an cailín
 • Feicim teach an chailín.
 • Feicim na cailíní.
 • Feicim teach na gcailín
DREOILÍN wren
 • Feicim an dreolín.
 • Feicim bia an dhreolin.
 • Feicim na dreoilíní
 • Feicim bia na ndreolin.
NÓINÍN daisy
 • Feicim an nóinín.
 • Feicim teach an nóinín.
 • Feicim na nóiníní.
 • Feicim teach na nóiníní.
SLÍBÍN sly fellow
 • Feicim an slíbín.
 • Feicim bia an tslíbín.
 • Feicim na slíbíní.
 • Feicim bia na slíbíní.
CEOLTÓIR musician
 • Feicim an ceoltóir
 • Feicim léine an cheoltóra
 • Feicim na ceoltóirí
 • Feicim teach na gceoltóirí
IARRTHÓIR candidate
 • Feicim an t-iarrthóir
 • Feicim léine an iarrthóra
 • Feicim na hiarrthóirí
 • Feicim teach na n-iarrthóirí
AISTEOIR actor
 • Feicim an t-aisteoir
 • Feicim léine an aisteora
 • Feicim na haisteoirí
 • Feicim teach na n-aisteoirí
TINCÉIR tinker
 • Feicim an tincéir.
 • Feicim bia an thincéara.
 • Feicim na tincéirí.
 • Feicim bia na dtincéirí.
CUMHACHT power
 • Cloisim an chumhacht.
 • Cloisim amhrán na cumhachta.
 • Cloisim na cumhachtaí.
 • Cloisim amhrán na gcumhachtaí.
BÓLACHT herd of cows
 • Feicim an bholacht.
 • Feicim bia na bólachta.
 • Feicim na bólachtaí.
 • Feicim tír na mbólachtaí.
EOLAÍOCHT science
 • Foghlaimím an eolaíocht.
 • Foghlaimím stair na heolaíochta.
 • Foghlaimím na heolaíochtaí.
 • foghlaimím stair na n-eolaíochtaí.
AINTÍN aunt (f, but sometimes treated as m40
 • Feicim an aintín.
 • Feicim teach na haintín.
 • Feicim na haintíní.
 • Feicim teach na n-aintíní.
CEIRNÍN platter, record
 • Feicim an ceirnín.
 • Feicim dath an cheirnín.
 • Feicim na ceirníní.
 • Feicim dath na gceirníní.
PRÁISCÍN apron (with many pockets)
 • Feicim an práiscín.
 • Feicim dath an phráiscín.
 • Feicim na práiscíní.
 • Feicim dath na bpráiscíní.
ABHLÓIR jester
 • Feicim an t-abhlóir
 • Feicim léine an abhlóra
 • Feicim na habhlóirí
 • Feicim teach na n-abhlóirí
DÉANTÓIR maker (manufacturer, creator)
 • Feicim an déantóir
 • Feicim léine an dhéantóra
 • Feicim na déantóirí
 • Feicim teach na ndéantóirí
RÉALTÓIR astronomer
 • Feicim an réaltóir
 • Feicim léine an réaltóra
 • Feicim na réaltóirí
 • Feicim teach na réaltóirí
CÁISEOIR cheesemonger
 • Feicim an cáiseoir
 • Feicim léine an cháiseora
 • Feicim na cáiseoirí
 • Feicim teach na gcáiseoirí
BALBHACHT a mute
 • Feicim an bhalbhacht.
 • Feicim teach na bhalbhachta.
 • Feicim na balbhachtaí.
 • Feicim teach na mbalbhachtaí.
GAELTACHT
 • Feicim an Ghaeltacht.
 • Feicim tír na Gaeltachta.
 • Feicim na Gaeltachtaí
 • Feicim tír na nGaeltachtaí.
CÁILÍOCHT quality
 • Foghlaimím an cháilocht.
 • Foghlaimím stair na cháilochta.
 • Foghlaimím na cáilochtaí.
 • Foghlaimím stair na gcáilochtaí.
AIDIACHT adjective
 • Foghlaimím an aidiacht.
 • Foghlaimím stair na haidiachta.
 • Foghlaimím na haidiachtaí.
 • Foghlaimím stair na n-aidiachtaí.


Lá an Altaithe Thanksgiving Day
ór gold m1 gs óir
roghnaigh choose, select
roghnú choice, selection m4
coiste jury, committee m4
cóiste coach, carriage m4
freasúra opposition m4
cáineadh condemnation, censure m gs cáineante
maoirseachta stewardship
sprioc target, mark
idirghabháil go luath early interventio
fan wait, stay, remain
cócaráil cook v
greallach shneachta slush

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.