Monday Night Irish Class, November 11, 2013

Irish Class, November 11, 2013

Rang Gaeilge, 11 lá Mí na Samhna 2013

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

<!–

–>

féile festival
comdháil conference
ardaitheoir elevator

<!–

–>

Nouns
aisteoir actor an t-aisteoir óg

m3 na haisteoirí
amharclann theater an amharclann mhór

f2 na hamharclanna
amhrán song an t-amhrán fada

m1 na hamhráin
ardán height, platform, stage an t-ardán ard

m1 na hardáin
bádóir boatman an bádóir óg

m3 na bádóirí
bialann restaurant an bhialann nua

f2 na bialanna
biorán pin an biorán géar

m1 na bioráin
bróg shoe an bhróg dhearg

f2 na bróga
cailín girl an cailín deas

m4 na cailíní
cáilíocht quality, disposition, qualification an cáilíocht cheart

f3 na cáilíochtaí
cainteoir speaker, talker an cainteoir leadránach

m3 na cainteoirí
caisleán castle, mansion an caisleán mór

m1 na caisleáin
ceardlann workshop an cheardlann mhór

f2 na ceardlanna
ceirnín shallow wooden dish; platter an ceirnín nua

m4 na ceirníní
cluas ear an chluas chlé

f2 na cluasa
coinín rabbit an coinín beag

m4 na coiníní
cos leg, foot an chos chlé

f2 na cosa
cosúlacht likeness, appearance an chosúlacht nua

f3 na cosúlachtaí
cuairteoir visitor, tourist an cuairteoir óg

m3 na cuairteoirí
cuileog fly [insect] an chuileog shalach

f2 na cuileoga
cumhacht power, authority, influence an chumhacht dhorcha

f3 na cumhachtaí
cuntasóir accountant, book-keeper an cuntasóir óg

m3 na cuntasóirí
eagraíocht organization an eagraíocht nua

f3 na eagraíochtaí
eisceacht exception an eisceacht bheag

f na eisceachtaí
eitleán airplane an eitleán dearg

m1 na eitleáin
eolaíocht science an eolaíocht nua

f3 na heolaíochtaí
féirín gift, present an féirín beag

m4 na féiríní
foclóir dictionary an foclóir mor

m3 na foclóirí
fuinneog window an fhuinneog bheag

f2 na fuinneoga
lamh hand an lámh dhearg

f2 na lámha
mallacht curse an mhallacht nua

f3 na mallachta
múinteoir teacher an múinteoir óg

m3 na múinteoirí
nuachtán newspaper an nuachtán mór

m1 na nuachtáin
otharlann hospital an otharlann bheag

f2 na otharlanna
paisinéir passenger an paisinéir óg

m3 na paisinéirí
póg kiss an phóg fhada

f2 na póg
ribín ribbon, band an ribín fada

m4 na ribíní
siopadóir shopkeeper an siopadóir nua

m3 na siopadóirí
spideog robin an spideog dhearg

f2 na spideoga
spúnóg spoon a spúnóg fhada

f2 na spúnóga
suíochán seat, sitting, session an suíochán crua

m1 na suíocháin
toitín cigarette an toitín salach

m4 na toitíní

Be careful of the pronunciation of the slenderized plurals of the m1 nouns, e.g. -án → -áin, -ál → áil.


We listened to a recording of Máirtín Ó Direáin reading An Fear a Chaill Fortún, both as originally recorded and
with the hiss removed. Excellent example of Remove noise, remove signal,
contrary to what you see in CSI et.al..

Important resource: Dictionary and Language Library.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.