Monday Night Irish Class, October 7, 2013

Irish Class, October 7, 2013

Rang Gaeilge, an 7ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2012

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

“Haiku”

Deireadh Seachtaine
Casúr and tairní. Sábh agus adhmad
Obair go leor, ach tá sé críochnaithe anois
agus déanta go maith.
Hammer and nails. Saw and wood.
Much work, but it is finished now,
and done well.

casúr hammer m1
tairne nail m4 pl tairní
sábh saw m1
adhmad wood m1 /aiməd/
obair work
críochnaithe finished
déanta go maith done well


Spúcanna, Sceithirí, agus Saoirse Idirlín (lean)

<!–

–>

lean follow, continue
dianspiaireacht intense espionage
cruinniú meeting
bradaíl thieving
go raibh sé ar dhuine de 0.5 mhilliún oibrithe he was one of the 1/2 million workers
daingean stronghold, fort (n); solid, secure (a) m1, a
dlúth close, compact, dense, near
earnáil phríobháideach private sector
Fuarthas amach It was discovered
b’éigean dó he had to
cuir … ina leith put in his direction
cé nach/nár although pres/past
dearmad forgetfulness; mistake
tóraíocht search, pursuit, hunt
léigear siege
laghad smallness, fewness
gníomhaíocht Activity
mionscrúdú fine scrutiny
ar a laghad at least
cúiseamh accusation, charge
tréas treason
ar an leaba chláir in jail “on a board bed”
ceannasaí commander
beacht exact, precise, accurate
go háirithe especially
maidir as for, as regards
dídean cover, shelter, refuge
duine gan dídean homeless person
tír dídine country of asylum

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.